Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion tirsdag den 4-9 2001 Per Christensen Lektor Vismand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion tirsdag den 4-9 2001 Per Christensen Lektor Vismand."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion tirsdag den 4-9 2001 Per Christensen Lektor Vismand

2 Dagens temaer 4 De åbne kredsløb ! 4 Hvordan håndteres de i planlægningen ? 4 Kan lokal planlægning løse problemerne ?

3 Det åbne kredsløb

4 Åbningen af stofkredsløb 4 El 4 Varme 4 vand 4 spildevand 4 affald/genbrug 4 Det grønne element Teknologi og infrastruktur Politikker og planer

5 Plansystemet - 1974

6 Plansystemet - 1987

7 Plansystemet - 1998

8 Integration er vigtig 4 Strategisk miljøplanlægning 4 Miljøkonsekvensvur- deringer 4 Økonomiske vurderinger 4 Borgerinddragelse & Lokal Agenda 21

9 Flersidighed 4 Forebyggelse i centrum 4 Miljøhensyn integreres i alle aktiviteter 4 Alle interesser kommer på banen

10 Miljøpolitikkens mål 4 1974-85 4 Lokale beslutninger 4 sektoriseret plansystem 4 Filtre og rensningsanlæg 4 1985-92 4 Stofkredsløbsplaner 4 Bæredygtige sektorplaner 4 Renere teknologi

11 Miljøpolitikkens mål 4 1992- 4 Agenda 21 4 Miljømæssige råderum og senere afkobling 4 Miljøvurdering 4 Renere produkter

12 Nationale strategi for bæredygtig udvikling 4 Udvikle velfærdssamfundet og bryde sammenhængen mellem vækst og miljøpåvirkning 4 sikkert og sundt miljø for alle 4 høj biologisk mangfoldighed 4 udnytte ressourcerne bedre 4 aktiv international indsats 4 miljøhensyn skal indgå i alle sektorer 4 markedet skal understøtte bæredygtig udvikling 4 vi skal udvikle indikatorer

13 Substitutions-stigen 4 Forebyggelse 4 Intern genanvendelse 4 Genanvendelse 4 --------------------- 4 Forbrænding 4 Deponering 4 Udledning til vand, jord og luft

14 To vigtige eksempler på udviklingen af nye politik-felter Byøkologi-trenden 4 Sektorintegration, eksemplificeret ved : Byøkologi-trenden Agenda 21 4 Borgerinddragelse, eksemplificeret ved: Agenda 21

15 Byøkologi-trenden 4 Græsrodsinitiativer 4 Center for byøkologi (www.dcue.dk) 4 Byøkologisk forskningsprogram

16 Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i den danske byggesektor 4 Byggepanelet, 2001 : 4 energiforbrug i eksisterende bygningsmasse reduceret med 10% i 2005 og 50% i 2020 4 energi i livscyklus for nybyggeri reduceret med 50% i 2005 og 75% i 2020 4 problematiske stoffer udfaset i 2005 4 90% af bygningsaffaldet genbruges i 2004

17 Agenda 21 trenden 4 Borgerdeltagelse 4 Vores fælles fremtid 4 Projekt grøn kommune 4 Den grønne fond 4 Lokal Agenda 21 kampagnen 4 (www.mem.dk/lpa/landsplan/Agenda21)

18 Livsstilen gør hele forskellen !

19 Behov kan ikke tematiseres ! 4 Det langsigtede perspektiv for husholdningernes miljøbelastning er, at befolknings behov og ønsker kan opfyldes med en kombination af produkter og serviceydelser under hensyntagen til en bæredygtig udvikling 4 (Natur- og miljøpolitiske redegørelse, 1999)

20 Catch-22 4 Behovene udvikler sig hurtigere end dematerialiseringen skrider frem


Download ppt "Introduktion tirsdag den 4-9 2001 Per Christensen Lektor Vismand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google