Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sporer i ensilage og mælk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sporer i ensilage og mælk"— Præsentationens transcript:

1 Sporer i ensilage og mælk
Status på analyser UK-projekt Grovfoderseminar 2002 V/ Dorte Bossen Dansk Kvæg – Afdeling for Ernæring og Sundhed S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

2 Afregningsmodel for sporer i mælk gældende fra oktober 2002
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

3 Mælkekvalitet – sporer
Målinger <400 (1. kl.) 400–1.100 (2. kl.) >1.100 (3. kl.) 1999 51.179 51% 32% 17% 2000 61.466 50% 18% 2001 67.590 81% 11% 8% Kilde: Mejeriforeningen

4 Sporer i kløvergræs-, græs- og grønrugensilage
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

5 Sporer i majs, helsæd og grønrug
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

6 Kvalitetsanalyser på grovfoder Antal kvalitetsanalyser på Steins Laboratorium A/S
Marts 1998 – marts 1999: 233 April 1999 – marts 2000: 7.482 April 2000 – marts 2001: 8.330 April 2001 – 28. januar 2002: 3.781 S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

7 Variation i sporeindhold inden for ensilageparti
Baggrund: Der kan være meget stor variation i sporeindholdet målt i prøver fra samme parti, og det kan derfor være svært at tolke resultater af sporeanalyserne. Formål: At undersøge om indholdet af sporer i ensilage varierer, afhængig af hvor i partiet en prøve udtages. Gennemførelse: Der blev udtaget prøver af 25 partier af byg- og hvedehelsæd Der blev i alt indsendt 25 × 5 prøver og de blev på Steins Laboratorium A/S analyseret for: pH, anaerobe sporer, tørstof, smørsyre og mælkesyre S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

8 Udtagning af ensilageprøver til undersøgelsen
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

9 Prøver udtaget i det blå område (K) kaldes ”Kantprøver”
Prøver udtaget i det blå område (K) kaldes ”Kantprøver”. Prøver udtaget i det hvide område (M) kaldes ”Midtprøver” S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

10 Undersøgelsens resultat
Vi fandt ikke statistisk sikker forskel i sporeindholdet, afhængig af om prøven var udtaget i den øverste del eller i de dybere lag. Vi fandt ikke statistisk sikker forskel i sporeindholdet, afhængig af om prøven var udtaget i kanten eller i midten. Vi fandt en statistisk sikker sammenhæng mellem sporeindhold og henholdsvis tørstof og pH. S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

11 Målt og beregnet indhold af sporer pr. gram tørstof
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

12 Tolkning af det målte sporeindhold i ensilage
S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt

13 Konklusion Det er ikke muligt af udpege bestemte steder i et parti ensilage, som er særligt velegnede til udtagning af prøver til sporeanalyse. Variationen mellem prøver indikerer, at man bør udtage og indsende 2-3 prøver fra samme parti til kvalitetsanalyse. Vi ved, at MPN-metoden til måling af sporer i ensilage er mere kvalitativ end kvantitativ. Derfor er der en vis usikkerhed knyttet til det enkelte resultat. For at tolke sporeanalyseresultater bedre vil det være en stor fordel at kende ensilageprøvens indhold af mælkesyre, smørsyre samt ammoniaktal. S:\SUNDFODE\DOB\Grovfoderseminar 2002.ppt


Download ppt "Sporer i ensilage og mælk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google