Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for svampe- og skadedyrsbekæmpelse i 2005 Ghita Cordsen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for svampe- og skadedyrsbekæmpelse i 2005 Ghita Cordsen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning."— Præsentationens transcript:

1 Strategi for svampe- og skadedyrsbekæmpelse i 2005 Ghita Cordsen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning

2 Bruttomerudbytte svampesprøjtning, hvede Bruttomerudbytte, hkg/ha (Oversigten 2004 s. 83, tabel 40)

3 Hvedesorter 2005, pct. af hvedeareal 1) 2) Hattrick Deben12 3) Robigus11 4) Smuggler* 9 5) Grommit 8 6) Biscay 8 7) Symbol 6 8) Solist* 6 9) Opus 4 10) Ritmo 4 11) Skater 3 12) Bill 3 13) Skalmeje* 2 * = mindre modtagelig mod Septoria

4 Resistens hos Septoria tritici i Danmark 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 forår '03juli '03forår '04juli '04forår '05juli '05 Pct. resistens

5 Konklusion om strobilurin-resistens i DK i 2005: Hvedemeldug: Ingen effekt længere. Bygmeldug: Tilfælde af dårlig effekt kan nu forekomme. Septoria: Resistensen forventes at stige fra 80 til 100 pct. resistens. Hvedebladplet: Hold øje med effekten ved forfrugt hvede og samtidig pløjefri dyrkning. Øvrige svampe: Ingen ændringer i 2005.

6 (Oversigten 2004, s. 76 figur 9)

7

8 (Oversigten 2004, s. 78 figur 10)

9 Alle led behandlet med 0.25 l Opus + 0.25 l Tern i vs. 31-32 Akssprøjtning, 4 forsøg 2004 Dosis BruttoNetto Udbyttestigning strobilurindel, hkg/ha -4 -3 -2 0 1 2 3 + 0.5 l Amistar + 0.25 l Amistar + 0.125 l Amistar + 0.5 l Comet + 0.25 l Comet 0.125 l Comet 0.5 l Opus vs. 45-51 + (Oversigten 2004 s. 75, tabel 34)

10 Strobilurinernes fysiologiske/forgrønnende effekt Hæmmer ethylenproduktionen. Øger nitratoptagelsen. Giver bedre vandhusholdning.

11 Konklusion efter svampeforsøg hvede 2004 Ren Opus og Opus+strobilurin ligger nu på samme niveau med hensyn til nettomerudbytter. De små nettomerudbytter for strobilurinholdige løsninger gør det svært at foretrække nogle strobiluriner frem for andre. Vælges strobilurinholdige løsninger, anbefales max. ca. 0,1 l/ha strobilurin.

12 Løsningsforslag ved akssprøjtning 2005 Enkelt sprøjtning omkring vækststadium 55 0,50 l Opus 0,3 l Opus + 0,2 l Opera 0,4 l Opus + 0,1 l Amistar 0,4 l Opus + 0,1 l Mentor

13 Løsningsforslag ved akssprøjtning 2005 Delt akssprøjtning (vækststadium 39 og ca. 2 uger senere) 0,25 l Opus og senere 0,25 l Opus 0,1 l Opus + 0,2 l Opera og senere 0,2 l Opus 0,2 l Opus + 0,1 l Amistar og senere 0,2 l Opus 0,2 l Opus + 0,1 l Mentor og senere 0,2 l Opus

14 Aksbeskyttelse i hvede, 49 fs. Nettomerudbytte hkg/ha Alle led behandlet i vækststadium 31-32 Dosis Amistar 2001 Amistar 2000 Opus 2004 Amistar 1999 Opera 2003 Amistar/Opus 02

15 Septoria-bekæmpelse, 1999-2004 (behandlet i st. 31-32) Pct. forsøg med højeste nettomerudb. Liter ved aksbeskyttelsen

16 Septoria-bekæmpelse, 1999-2004 (ikke behandlet i st. 31-32) Liter ved aksbeskyttelsen Pct. forsøg med højeste nettomerudb.

17 Septoria-bekæmpelse, 1999-2004 (kun led, der er grundbehandlet i st. 31-32) Udbyttetab i forhold til optimum, hkg/ha Liter ved aksbeskyttelsen 13,9 2,6 8,9 1,6 5,7 1,5 4,9 1,3 9,5 2,2

18 Nye svampemidler ? Ingen nye svampemidler til korn i 2005. Oversigten s. 47: effekt af – Acanto Prima – Flexity – Proline

19 Hvedebladplet

20 Årets forsøg med hvedebladplet Både hvedebladplet og Septoria forekom 2 x 0,25 l Opera i st. 37-39 og 55- 61 bedst Fortsat effekt af strobiluriner Proline fremtidens løsning

21 Strategi hvedebladplet 2005 Stadium 31: 0,25 l/ha Tilt top/Zenit eller 0,125 l Tilt EC/Bumper 25 EC Stadium 37-39: 0,3-0,5 l/ha Opera Stadium 55-61: 0,3-0,5 l/ha Opera

22

23 Meldug (Oversigten 2004 s. 71, tabel 30) st. 30st. 32st. 39st. 61 2004. 4 forsøg 1. Ubehandlet-0,5239 58,3 - 2. 0,5 l Tern 0,5 l Tern 29 31-32 39 55-61 -0,40,717,4-4,7 3. 0,15 l Tern 0,1 l Opus + 0,15 l Tern 0,125 l Opera + 0,125 l Opus 29 31-32 39 55-61 -0,6137,0-1,2 4. 0,1 l Opus + 0,15 l Tern 0,1 l Opus + 0,15 l Tern 0,125 l Opera + 0,125 l Opus 31-32 39 55-61 --237,81,1 5. 0,1 l Opus + 0,15 l Tern 0,125 l Opera + 0,125 l Opus 39 55-61 --356,51,9 14. 0,125 l Opera + 0,125 l Opus55-61--384,21,8 LSD 1-14 3,7 LSD 2-14 ns Vinterhvede Hkg kerne pr. ha Udb. og mer- udb. Netto- mer- udb. Sta- dium Pct. dækning med meldug

24 Opera contra Amistar i vårbyg, 11 forsøg 2003-2004 0 1 2 3 4 0,125 l Amistar+ 0,125 kg Unix 0,125 l Amistar+ 0,2 l Stereo 0,25 l Opera Nettomerudbytte, hkg/ha (Oversigten 2004 s. 106, tabel 20)

25 Middelvalg vårbyg Strobilurinholdige løsninger fra omkring vækststadium 37. Ingen forskel på Opera hhv. Amistar blandet med f.eks. Stereo, Folicur, Unix, Zenit, Opus m.fl. Tænk på antiresistens-strategi.

26 Prestige, 6 forsøg 2004 Amistar + Stereo Dosis 1/21/4 1/4+1/4 1/8+1/8 Nettomerudbytte, hkg/ha (Oversigten 2004 side 107, tabel 21)

27 Sebastian, 6 forsøg 2004 Stadium Dosis 32 1/2 1/4 1/4+1/4 1/8+1/8 37-39 51-59 32 37-39 51-59 32 og 51-59 Amistar + Stereo (Oversigten side 107, tabel 21)

28 Simba, 5 forsøg 2004 Stadium Dosis 32 1/2 1/4 1/4+1/4 1/8+1/8 37-39 51-59 32 37-39 51-59 32 og 51-59 Amistar + Stereo (Oversigten 2004 side 110, tabel 23)

29 Strategi svampebekæmpelse vårbyg Lavt smittetryk:Ingen bekæmpelse Moderat smittetryk:1 x ¼ dosis Højt smittetryk:2 x ¼ dosis

30 Aksfusarium i hvede

31 Monitering hvede og majsensilage Ca. 80-90 hvedeprøver moniteres i 2003- 2007 for 5 Fusariumtoksiner: DON (deoxynivalenol), nivalenol (NIV), ZEA (zearalenon), T-2 og HT-2. Ca. 60 prøver af majsensilage udtaget ved høst moniteres i 2004-2006 for ovenstående toksiner samt fumonisin FB1 og FB 2.

32 Fusarium-monitering – hvorfor? Fusarium-toksiner nedsætter tilvæksten (DON) og giver reproduktionsproblemer (ZEA). Grænseværdier foreslået i EU, både i korn til human ernæring og i korn til foder.

33 Foreslåede grænseværdier i levnedsmidler Grænseværdier for uforarbejdet korn til levnedsmidler foreslået pr. 1/7 2006 i EU. DON: 1.250 µg/kg foreslået, havre 1.750 µg. ZEA: 100 µg/kg foreslået.

34 Foreslåede grænseværdier i foder DON: –7.000-8.000 µg/kg i korn –500 µg/kg i foderblandinger til svin –4.000 µg/kg i foderblandinger til kvæg ZEA: –1.000-2.000 µg/kg i korn –50-250 µg/kg i foderblandinger til grise –500 µg/kg i foderblandinger til kalve og malkekvæg.

35 Vejledende grænseværdier i dag Max. 1.000 µg/kg DON i fuldfoder til smågrise. Max. 2.000 DON i fuldfoder til store svin. Max. 250 µg/kg ZEA i fuldfoder til søer og slagtesvin. Max. 50 µg/kg ZEA i fuldfoder til smågrise og polte.

36 Hvilket vejr fremmer Fusarium ? Nedbør under blomstring: –blomstrer 1-7 dage efter skridning –aks blomstrer på 4-5 dage –mark blomstrer på 7 dage

37

38 Log (DON) og indsendelsesdato Indsendelsesdato 16/81/916/9 log(DON) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 Prøveudtagning hvede Tilfældigt i landsforsøg med svampebekæmpelse. Derudover rekvireret et mindre antal ”specielle” prøver: –Hvede med forfrugt majs (max. 2 pct. af hvedearealet). –Hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning (ca. 3 pct. af hvedearealet). –Hvede med reduceret jordbearbejdning (ca. 10 pct. af hvedearealet).

40 Udbredelse Toksin Pct. prøver med fund 20032004 DON99 ZEA1863

41 Fusarium-toksin DON, i hvede 2003-2004 DON µ g/kg 1.250 Forfrugt: 18.835

42 Forfrugt hvede 2003-2004, DON Pct. prøver µg/kg

43 Forfrugt hvede 2004, ZEA Pct. prøver µg/kg

44 Det ”værste” i prioriteret rækkefølge: Forfrugt majs og pløjefri Forfrugt majs og pløjning Forfrugt hvede og pløjefri Forfrugt korn og pløjefri + +

45 Minimumskrav ved forfrugt korn og samtidig reduceret jordbearbejdning Dyrk de mindst modtagelige hvedesorter. Efterlad så få planterester som muligt efter forfrugten. Anvend Folicur/Juventus, hvis fugtigt under blomstring.

46 Fusarium i hvedesorter 2004 Planteavlsorientering Nr. 09-669 Den 15. juli 2004 Revideret den 18. august 2004 Landscentret | Planteavl Hvedesortenes modtagelighed for aksfusarium Resumé og konklusioner: DJF har i markforsøg med kunstig smitte i år undersøgt ca. 50 vinterhvedesorters modtageligheaksfusarium. Bedømmelsen viste en del forskel i sorternes modtgelighed. (DJF og Sejet Planteforædling) 875 µg/kg DON 796 µg/kg DON 411 µg/kg DON 650 µg/kg DON 226 µg/kg DON 174 µg/kg DON 94 µg/kg DON 265 µg/kg DON Procent angrebne småaks

47 Hvis for meget toksin Bland med sund hvede. Øg andelen af andet korn. Afsæt til kvægfoder. Toksinbindere ?

48 Svampesprøjtning ? Ingen effektive midler. Folicur og Juventus har bedst effekt. Proline lidt bedre effekt (sæson 2006). Sprøjtning skal ske under blomstring (7 dage). 0,5 l Folicur/Juventus i bedste fald ca.50 pct. effekt. 0,25 l Amistar+0,25 l Folicur/Juventus i bedste fald ca.40 pct. effekt. Bekæmpelse anbefales generelt ikke.

49 Fusarium i majs

50 DON i majsensilage 2004 Antal prøver µg/kg

51 SortrustKronrust

52 Sortrust i rajgræs Oftest sene angreb i Danmark, ca. 1.juli. Antages at skyldes fjernsmitte, men evt. overvintring i DK undersøges. Kan sporulere på indersiden af bladskederne. Herved kan fremvoksende stængel og blomsterstand angribes før de bliver synlige. Kan være meget tabsvoldende.

53 Sortrust i alm. rajgræs, 2 forsøg Holland, 2000

54 Hvedegalmyg

55 Orangegule hvedegalmyg Øget opmærksomhed i Slesvig Holsten. I områder med megen hvededyrkning. Overvintrer i jorden d.v.s. flest ved forfrugt hvede. Flest klækker ved fugtig jord 2-3 uger før skridning. Kig efter fra begyndende skridning. I varmt og stille vejr efter solnedgang.

56 Hvedegalmyg 1 forsøg Slesvig Holsten 2004 st. 42 (28/5) st. 59 (8/6) st. 71 (22/6) st. 75 (6/7) Behandlingstidspunkt

57 Glimmerbøsser Resistente glimmerbøsser findes mange steder. 0,2 l/ha Mavrik anbefales. Fenitrothion (Sumithion) ? Biscaya (thiacloprid) ikke på markedet foreløbig.


Download ppt "Strategi for svampe- og skadedyrsbekæmpelse i 2005 Ghita Cordsen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google