Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kampen om grundvandsressourcen. Planteproduktion 2004. Session 29: Markvanding - optimal udnyttelse af grundvandsresurserne. Statsgeolog Alex Sonnenborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kampen om grundvandsressourcen. Planteproduktion 2004. Session 29: Markvanding - optimal udnyttelse af grundvandsresurserne. Statsgeolog Alex Sonnenborg."— Præsentationens transcript:

1

2 Kampen om grundvandsressourcen. Planteproduktion 2004. Session 29: Markvanding - optimal udnyttelse af grundvandsresurserne. Statsgeolog Alex Sonnenborg. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. GEUS. Herning 14. Januar 2004.

3 Disposition: 1. Nye EU krav 2. Vandets kredsløb 3. Vandindvinding 4. Grundvandsforurening. 5. Påvirkning af vandløb og natur. 6. Vandbalanceproblemer. 7. Opstilling af den Nationale DK-model. 8. Udnyttelige ressource. Konklusion Konklusion

4 Nye EU- krav: - Vandrammedirektiv - Habitatsdirektiv -Lov om miljømål, december 2003 2004 : Gennemførelse af 1. karakterisering af vandressourcen, herunder den samfundsøkonomiske betydning. 2006:Operationelle overvågningsprogrammer. 2009:Opstilling af bindende miljømål og igangsættelse af indsatsplaner for at opfylde disse. 2016: Miljømål opfyldt.

5 .Vandets kredsløb.

6 Ferskvandets kredsløb Hans Jørgen Henriksen, GEUS

7 Drikkevandsindvinding i Danmark.

8 Nitratforurening - grundvandsovervågning.

9 Pesticidforurening - grundvandsovervågning.

10 Udvikling i vandindvindingen.

11 Udnyttelig ressource Sænkning af grundvandsspejl Forøget dyb grundvandsdannelse Reduceret afstrømning

12 Påvirkning af vandløb (vandføring)

13 Vandbalance - problemer: Nedbør - fordampning.

14 Opstilling af DK - modellen. Geologisk model Grundvandsmodel Test: Afstrømning.. NedbørFordampning

15 Eksempel på beregnet vandbalance.

16 Fire indikatorer der giver et bud på den udnyttelige ressource. 1: Max. indvinding er lig 35 % af naturlig ”dyb” grundvandsdannelse. 2:Max. øget ”dyb” grundvandsdannelse på 30 % 3:Max. Reduktion af gennemsnitsvandføringen på 10 % 4:Max. Reduktion af sommervandføringen ( 5-10 %) afhængig af recipientmålsætningen.

17 Udnyttelig ressource / udnyttelsesgrad Ressource jf. Ferskvandets Kredsløb (fuld markvanding) Ressourceudnyttelse jf. faktiske tal for 2002 (markvanding < 1/3 af till.)

18 Diskussion og konklusion Der er udviklet et modelværktøj der på stor skala ( vandområdedistrikt) kan opgøre den udnyttelig grundvandsressource udfra hensyn til grundvandskvalitet og overfladevandssystemer. Med de nuværende miljømålsætninger og den eksisterende indvindingsstruktur er der særlige problemer omkring København, Odense og Århus. Klimavariation har stor betydning - i tørre år kan udnyttelse af de fulde markvandingstilladelser overstige den udnyttelige ressource. Metoden kan anvendes som dialog-værktøj når vandmyndighederne skal fastsætte de bindende miljømål for både overfladevand og grundvand i de kommende år.


Download ppt "Kampen om grundvandsressourcen. Planteproduktion 2004. Session 29: Markvanding - optimal udnyttelse af grundvandsresurserne. Statsgeolog Alex Sonnenborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google