Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vinterraps i markplanen 2007/08

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vinterraps i markplanen 2007/08"— Præsentationens transcript:

1 Vinterraps i markplanen 2007/08
Økonomiske overvejelser Fordele og ulemper Ved: Ulla Jakobsen, Landbrugsrådgivning Syd Megen opmærksomhed omkring vinterrapsen pga dens funktion som energiafgrøde, derfor relevant at se på hvilke overvejelser man kan gøre i valget af vinterraps som afgrøde

2 Vinterraps Største areal nogensinde, nærmer sig ha( ha vårraps hovedsageligt) Gode priser og prisudsigter, forventningerne til 2008 ligger over 2,05 kr/kg standardfrø God sædskifteafgrøde Grund til at tøve ? ! Galloperende udvikling for vinterrapsen – bedre sorter – vårraps næsten ude af billedet i dag – gode/store forventninger til prisudviklingen. Rigtig god afgrøde som sædskifteafgrøde, så det gælder om at holde hovedet koldt

3 Økonomien i vinterraps på JB 5 – 6 og 3600 kg/ha
Budget 2007 Såsæd kr Gødning kr Planteværn kr Udgifter kr Indtægter v. 1, kr Budget 2008 Såsæd kr Gødning kr Planteværn kr Udgifter kr Indtægter v. 2, kr Den stigende stigende pris har bidraget væsentlig til fremgangen

4 På sandjord skal indtægten reduceres med 2000 – 2500 kr/ha
Forfrugtsværdi stor: Der er i gennemsnit 8 hkg/ha i merudbytte i vinterhvede, hvor der tillige er færre omkostninger til gødning og græsukrudtsbe-kæmpelse, dvs 1000 kr/ha kan lægges til indtægten for rapsen På sandjord skal indtægten reduceres med 2000 – 2500 kr/ha Økonomien er umiddelbart bedre end flere års hvede

5 Arbejdsprofil Vinterrapsen har sin egen arbejdsprofil pga af den tidlige såning i august, ofte ganske kort at den er blevet høstet

6 Forudsætninger Såning tidligt – geografisk spredning
Fortrinsvis korn-, (frø)græssædskifte Lerjord kan give snegleproblemer Kendskab til drænforhold Høstteknikken med sidekniv

7 Fordele og ulemper God sædskifteafgrøde typisk 8 hkg/ha ekstra i vinterhvede Positiv prisudvikling Græsukrudt kan bekæmpes Kan udnytte gylle både efterår og forår Kan sås direkte (pas på snegle) Skaber ukrudtsproblemer i andre afgrøder (frøkulturer o.a: Få midler til at bekæmpe tokimbladet ukrudt Mindst 4 rapsfrie år mellem rapsafgrøderne – tilsvarende afstand til ært, spinat og tilsv. tilrådelig Udbyttet svinger relativt meget

8 Vinterrapsens plads I maksimalt 20 % af markplanen i gennemsnit
Placeret efter vinterbyg eller frøgræs sikres såtidspunktet bedst muligt På sandjord sikrer vanding et acceptabelt udbytte På drænede jorde kan ledningerne blive stoppede af rodvæksten.

9 Udbyttet kan øges: Jordbehandling og såteknik
Nye sorter (vinterfasthed, sygdomsmodtagelighed m.m) Ukrudtsbekæmpelsen (veletableret afgrøde giver hurtig god konkurrrence +/- Skadedyrsbekæmpelse (jordlopper, glimmerbøsser m.fl.) Gødskningsstrategi +/- efterår ”Rapsdagen” med de anlagte forsøg giver god viden om disse muligheder


Download ppt "Vinterraps i markplanen 2007/08"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google