Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014"— Præsentationens transcript:

1 Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014
10. april 2017 Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014 Landskonsulent Poul Henning Petersen, Planter & Miljø

2 10. april 2017

3 Bekæmpelse af rajgræs – effekt om efteråret
10. april 2017 N NA NB Virknings- klasse St. 10: 1,5 Boxer + 0,05 DFF* St. 10: 1,5 Boxer + 0,05 DFF* St : 0,2 Topik St : 0,6 Othello + 1 Boxer * + 0,1 Oxitril 20 40 60 80 100 Procent effekt Oversigten 2014, s. 61, 5 forsøg 2014

4 Rajgræs – høj effekt er nødvendig ved store bestande
10. april 2017 200 400 600 800 Rajgræsaks pr. m2 før høst Ubehandlet 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 0,75 Cossack OD 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 165 g Broadway 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NA 0,2 Topik 0,5 l Mustang forte 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NAB 0,2 Topik 0,5 Cossack OD 0,6 Othello + 1 Boxer BN 0,5 Mustang forte 0,6 Othello + 1 Boxer BNA 0,2 Topik 0,5 Mustang forte 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * + 0,1 Oxitril Procent effekt Oversigten 2014, s. 61, 5 forsøg 2014

5 Rajgræs – store merudbytter for effektiv bekæmpelse
10. april 2017 LSD 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 0,75 Cossack OD 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 165 g Broadway 1,5 Boxer + 0,05 DFF* 0,2 Topik NA 0,5 Mustang forte 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NAB 0,2 Topik 0,5 Cossack OD 0,6 Othello + 1 Boxer BN 0,5 Mustang forte 0,6 Othello + 1 Boxer 0,2 Topik BNA 0,5 Mustang forte 10 20 30 40 50 60 * + 0,1 Oxitril Hkg pr. ha Udb. og merudb. Nettomerudb. Oversigten 2014, s. 61, 5 forsøg 2014

6 Rajgræs – efterår contra forår
10. april 2017 Rajgræsaks pr. m2 100 200 300 Ubehandlet 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 165 g Broadway 0,6 Othello + 1 Boxer BN 0,5 l Mustang forte * + 0,1 Oxitril 20 40 60 80 100 Procent effekt Oversigten 2014, s. 61, 18 forsøg

7 Rajgræs – efterår contra forår
10. april 2017 LSD = ns 1,5 Boxer + 0,05 DFF* NB 165 g Broadway 0,6 Othello + 1 Boxer BN 0,5 Mustang forte * + 0,1 Oxitril 5 10 15 20 25 Hkg pr. ha Merudbytte Nettomerudbytte Oversigten 2014, s. 61, 18 forsøg

8 Hvor mange tilfælde af herbicidresistens hos italiensk rajgræs har vi i Danmark fået bekræftet?
1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 Mere end 50 Ved ikke Overvej at gå ned på færre valgmuligheder

9 Strategi mod rajgræs skal forebygge resistens
10. april 2017 ALS-hæmmere kun en gang pr. sæson Bestand af rajgræs St : Boxer N April: Cossack/Hussar/Broadway B St : Topik A St : Othello B April: Topik A Lille Stor Stor

10 Resistent agerrævehale
10. april 2017

11 Nedsat effekt af Lexus i 4 ud af 5 forsøg
10. april 2017 Agerrævehalestrå pr. m2 Procent effekt 20 40 60 80 100 10 g Lexus + 2 Boxer + 0,1 DFF og Nettomerudbytte 0,2 Topik + 10 g Express Gold Merudbytte LSD = ns. 6,1 hkg 0,75 Atlantis OD + 1,5 Boxer + 0,1 DFF og 0,2 Topik + 0,5 Starane XL 10 20 30 40 50 Hkg pr. ha Oversigten 2014, s. 63, 5 forsøg 2014

12 Broadway og Atlantis om foråret
10. april 2017 Agerrævehalestrå pr. m2 50 100 150 200 250 Ubehandlet 2 Boxer + 0,1 DFF* NF1B 220 g Broadway 2 Boxer + 0,1 DFF* NF1B 0,9 Atlantis OD 20 40 60 80 100 * + 0,1 Oxitril Procent effekt Oversigten 2014, s. 63, 9 forsøg

13 DFF har en vis effekt mod agerrævehale
10. april 2017 2 Boxer + 0,2 Oxitril 2 Boxer + 0,1 DFF + 0,1 Oxitril 20 40 60 80 100 Procent effekt efterår Oversigten 2014, s. 63, 9 forsøg

14 10. april 2017

15 10. april 2017

16 Legacy erstatter for en del Boxer mod enårig rapgræs
10. april 2017 0,0375 Legacy + 1,5 Boxer Kr. 280 Kr. 168 Kr. 140 Kr. 198 Kr. 296 0,075 Legacy + 0,75 Boxer 0,15 Legacy + 0,375 Boxer 0,15 Legacy + 0,5 kg Activus 67 g Pico + 0,45 Stomp CS 20 40 60 80 100 Procent effekt Oversigten 2014, s. 65, 14 forsøg

17 Høj effekt mod tokimbladet ukrudt i vintersæd om foråret
10. april 2017 B BO B BO BO Oversigten 2014, s. 65, 14 forsøg

18 Hvornår er der bedst effekt af Boxer + DFF?
Ved sprøjtning lige efter såning i stadie 10-11, når sprøjtesporene er synlige i stadie 12-13, når det meste ukrudt er spiret frem ved ikke

19 Bekæmp ukrudt i vårbyg med flere virkemekanismer
10. april 2017 Procent effekt 20 40 60 80 100 Kr./ha 7,5 g Express SX + 0,05 Legacy 85 Hkg pr. ha 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nettomerudbytte Merudbytte LSD = ns. BF1O + 0,15 Tomahawk 8 g Express Gold + 0,05 Legacy 83 BF1O + 0,15 Tomahawk 0,025 Saracen + 0,025 Sempra 101 + 0,25 Lodin BF1O 83 0,05 Hussar Plus + 0,04 DFF BF1 0,05 Hussar Plus + 0,25 Tomahawk 107 BF1O 0,3 Mustang forte + 0,03 DFF 65 BOF1

20 Ukrudt i vårbyg – skift mellem tidlig og sen sprøjtning?
10. april 2017 Procent effekt 20 40 60 80 100 St : 0,3 Mustang forte + 0,03 DFF LSD = ns 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Hkg pr. ha Nettomerudbytte Merudbytte St : 0,3 Mustang forte + 0,03 DFF St : 8 g Express Gold+ 0,05 Legacy + 0,15 Tomahawk 180 St : 10 g Express Gold SX + 0,05 Legacy + 0,25 Tomahawk 180 St : 0,75 Mustang forte St : 0,03 l Legacy + 0,15 l Briotril St : 10 g Express Gold SX

21 10. april 2017

22 Vent på fuld fremspiring af jordrøg
10. april 2017 10 g Express SX + 0,3 Briotril 0,6 Briotril St 13,5 g Express Gold SX 0,03 Hussar OD 15 g Express SX St. 27 1 Metaxon 0,75 Mustang forte 18 g Express Gold SX 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Procent effekt

23 10. april 2017

24


Download ppt "Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google