Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pesticidrester i fødevarer Fødevaredirektoratet Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pesticidrester i fødevarer Fødevaredirektoratet Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860."— Præsentationens transcript:

1 Pesticidrester i fødevarer Fødevaredirektoratet Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68

2 Fødevaredirektoratet Kontrol af fødevarer  Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet  Finansiering via finanslov  Finansiering via Folketingets særbevillinger  Kød: Finansiering via erhverv (dir. 96/23)  Kontrolundersøgelser: Fødevareregion København  Metodeudviklinger, særundersøgelser: IFEF Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

3 Fødevaredirektoratet Kontrol af foder  Ansvarlig myndighed: Plantedirektoratet  150 prøver: Persistente chlorholdige pesticider  Ingen overskridelser Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

4 Fødevaredirektoratet Fødevaredirektoratets kontrol for pesticidrester  Støtte direktoratets tilsyn med fødevareproducerende virksomheder  Kontrollere, at gældende lovgivning overholdes  Følge op på konstaterede overskridelser  Overvåge niveauer af restindhold i fødevarer på det danske marked  Fremskaffe data som grundlag for indtagsberegninger Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

5 Fødevaredirektoratet Prøveplaner Fødevarer Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

6 Fødevaredirektoratet  60% udtages på baggrund af påvisningsfrekvens for desidste 5 år  40% udtages på baggrund af kostundersøgelser  Rullende program for småafgrøder (5 år)  Ca. 1/3 dansk, 2/3 udenlandsk Prøveplaner Frugt og grøntsager Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

7 Fødevaredirektoratet Analyseprogrammer Prioritering af stoffer  Anvendelse (DK, EU - suppleret med data fra fx. USA)  Maksimalgrænseværdier, DK  Resultater fra andre landes pesticidkontrol  Sundhedsmæssig betydning  Analytisk teknologi / økonomi Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

8 Fødevaredirektoratet  Flest insekticider og fungicider  Nogle herbicider og vækstregulerende midler  Frugt og grøntsager: 5 metoder, ca. 160 stoffer (år 2001)  Korn: 3 metoder, ca. 100 stoffer (år 2001) Specielt glyphosat, chlormequat, mepiquat Analyseprogrammer Udvalgte stoffer Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

9 Fødevaredirektoratet Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler  Skal godkendes i EU jf. direktiv 91/414  Skov- & Naturstyrelsen arbejder på midlertidig danske godkendelser  Midler på markedet før juli 1993 vurderes nu og kan anvendes indtil godkendelsesprocedure er afsluttet  Fremtidig kontrol kan omfatte såvel organismer som toksiner Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

10 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester FrugtGrøntsager Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

11 Fødevaredirektoratet Overskridelser af maksimalgrænseværdier FrugtGrøntsager Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

12 Fødevaredirektoratet Korn (konventionelt dyrket) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

13 Fødevaredirektoratet Korn (deklaration vedr. dyrkning) Dansk produceret Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

14 Fødevaredirektoratet Konventionelt dyrkede frugt og grøntsager % prøver med restindhold 1997-2000 Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

15 Fødevaredirektoratet Påvisninger (DK) Quintozen (4) Dieldrin (2) DDT (2) Iprodion (1) Tolclofos-methyl (1) Prøver med påviste pesticidrester Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

16 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester Påvisninger (DK) Quintozen (7) Hexachlorbenzen (6) Diazinon (5) Fenpropathrin (1) Iprodion (1) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

17 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester Påvisninger (DK) Iprodion (2) Vinclozolin (2) Endosulfan (1) Permethrin (1) Dithiocarbamat (1) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

18 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester Påvisninger (DK) Dithiocarbamater (4) Dimethoat (2) Iprodion (1) Pirimicarb (1) Endosulfan (1) Cypermethrin (1) Omethoat (1) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

19 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester Påvisninger (DK) Captan+folpet (38) Dithiocarbamat (29) Carbendazim (3) Dichlofluanid (3) Dimethoat (3) Phosalon(1) Tolylfluanid (1) Fenpropathrin (1) Pirimicarb (1) Bitertanol (1) Demeton-S-methyl (1) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

20 Fødevaredirektoratet Prøver med påviste pesticidrester Påvisninger (DK) Tolylfluanid (35) Vinclozolin (14) Chlorothalonil (6) Iprodion (6) Captan+folpet (4) Carbendazim (2) Dithiocarbamat (1) Procymidon (1) Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

21 Fødevaredirektoratet Økologiske vegetabilier Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

22 Fødevaredirektoratet Overskridelser af maksimalgrænseværdier Dansk produceret frugt og grøntsager  1997 - 2000: 26 Overskridelser fordelt på 11 stoffer 14 afgrøder  Kun kombinationen iprodion i ribs og solbær og DDT i kartoffel fundet i mere end én prøve  Mange af de 11 stoffer er også stoffer, der påvises ofte Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

23 Fødevaredirektoratet  Frugt: Ingen overskridelser  Grøntsager:6 overskridelser, heraf: 3 ikke-godkendte anvendelser iprodion i brøndkarse og grønkål chlorpyrifos i radise 1 miljøforurening DDT i kartoffel Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring Overskridelser af maksimalgrænseværdier Dansk producet frugt og grøntsager 2000

24 Fødevaredirektoratet Indtag af pesticider Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

25 Fødevaredirektoratet Fastsættelse af maksimalgrænseværdier  EU grænseværdier: Fastsættes af EU Gælder for alle medlemslande  Nationale grænseværdier Kan fastsættes hvor der mangler EU-værdi Skal fastsættes hvis stoffet anvendes Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

26 Fødevaredirektoratet Fastsættelse af maksimalgrænseværdier  GAP (Good Agricultural Practice)  ADI(Acceptable Daily Dose) og forbrug  ARfD (Acute Reference Dose)  Forsigtighedsprincippet  Risikovurdering  Risikohåndtering Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

27 Fødevaredirektoratet Fastsættelse af maksimalgrænseværdier  Babymads-direktiv: Generel grænseværdi på 0,01 mg/kg  Tysk generel grænse på 0,01 mg/kg for ’åbne positioner’  Drikkevand: 0,5 µg/l (sum af pesticider) Eksempler på maksimalgrænseværdier, fastsat efter andet end GAP: Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring

28 Med eller uden pesticider... Fødevaredirektoratet Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring


Download ppt "Pesticidrester i fødevarer Fødevaredirektoratet Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google