Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson."— Præsentationens transcript:

1 Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

2 Skolebestyrelsens tilsynspligt omfatter Det fysiske miljø, fx bygningernes tilstand, undervisningsmidler De forhold, som ikke umiddelbart er til at "tage og føle på" - fx kvaliteten af undervisningen De holdninger og værdier, der præger skolen dvs. PRINCIPPER Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

3 Bavnehøjskolen Skolebestyrelsens årsberetning 2012 Tilsyn Aldersblandede klasser Tilsyn Inklusion Høringssvar til kommunen Budget 2011-14 Kvalitetsrapport 2010 Børn og unge politik Visionsarbejde Vision 2018 Hvor er den faglige overlægger Den digitale skoletaske Andre beslutninger Skolebestyrelsesform/ indhold Budgetopfølgning Timefordelingsplan Forretningsorden for suppleanter Redskaber: Skolebestyrelsesdag Dialogmøde inklusion Andre møder og udvalgsarbejde Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson Årsmøde planlægning Forældreperspektiv (en forældreundersøgelse) Hvad skal skolebestyrel- sen bruges til? Forældreråd pjece Forældreråd pjece

4 Tilsyn 2012: Inklusion på Bavnehøjskolen Konklusion: Det konkluderes, at der er generel tilfredshed med den beskrevnes status og indsatsen omkring inklusion på skolen. Følgende bemærkninger fremkom: – Undersøgelsen af forældreperspektiv på praksis kan give en tydeligere indikation af status for Inklusionsindsatsen. – Personaleperspektivet kunne have været mere fyldestgørende – Det er vigtigt at have begreber afklaret inden tilsyn på dette område, der jvf. Børn- og ungepolitikken dækker over både børn med særlige evner og særlige udfordringer. Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

5 Tilsyn 2012: Aldersblandede grupper Skolebestyrelsen har fået mundtlig redegørelse fra ledelse og personale som viser stor ledelses og personaletilfredshed med ordningen. Evaluering af aldersblandet undervisning skal bl.a. ske på forårets forældremøder. Derudover har skolebestyrelsen opfordret ledelsen til at implementere en spørgeundersøgelse blandt forældrene til yderligere afdækning forældretilfredsheden. Et oplæg til onlineundersøgelse blandt alle skolens forældre er givet videre til ledelsen. Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

6 Forældrerådspjece 2012 Skolebestyrelsen har udarbejdet en lille ”pjece” til forældrene om, hvorfor det er vigtigt at have forældreråd. Pjecen indeholder eksempler til hvordan man skaber arrangementer, hvor alle har lyst til at være med og kan bidrage til klassens fællesskab. Find pjecen på skolebestyrelsens side på forældreintra Årsberetning 2011 -12 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

7 Beslutninger om Skolebestyrelsesmøders form/indhold Skolebestyrelsens møder skal fremover indeholde følgende punkter Punkt 1: et element, der ligger langt ude i horisonten – orientering om fra ledelsen Punkt 2: beslutninger – vi tager et punkt op, hvor der skal træffes beslutning… Punkt 3: Hvad er der sket med beslutning Skriftlig orientering om ledelsesmæssige beslutninger Der skal tjekkes ved hvert punkt om det kan give anledning til en principbeslutning - og i givet fald hvordan kan den lyde. Ledelsen vil fremover tilstræbe at orienteringspunkter sendes ud op skrift, i det omfang, det er muligt. Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

8 Andre skolebestyrelsesbeslutninger 2011-2012 Time og fagfordelingsplan Klassesammenlægning Høringssvar til budget 2012-15 Høringssvar til kvalitetsrapporten SFO bla: hjemsendelse, aktiviteter og PC-tid Konklusion Konklusioner på ovenstående er skrevet ind i referaterne fra skolebestyrelsesmøderne. Find dem på skoleporten. Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson

9 Kommende opgaver for Skolebestyrelsen skoleåret 2012-2013 Konstituering af ny skolebestyrelse Videre drøftelse af punkter i kommunens børn og unge strategi bla: – Udvikling og effektivisering – Læring og kvalitet – Børns og unges fritid i SFO, -klubber og ungdomsskole – Forældreperspektiv – Inklusion, fortsat fra 2011 Bavnehøjskolens vision 2018 Diverse høringssvar, bla. Kvalitetsrapport, en tilbagevendende begivenhed Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson


Download ppt "Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google