Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse hvilket anlæg/projekt er baggrunden? hvordan afgrænses området? Projektet Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse hvilket anlæg/projekt er baggrunden? hvordan afgrænses området? Projektet Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør,"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse hvilket anlæg/projekt er baggrunden? hvordan afgrænses området? Projektet Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Det matrikulære pro- jektområde afgræn- ses ved eksisterende og nye skel *der etableres som én ejendom *men som også kan give anledning til afledte forandringer vej omlægges Projektet

3 Matrikulær sagsudarbejdelse hvilke ejendomme involveres? indhent via terminal tingbogsoplysninger (alle for én ejen- dom, ejendoms- og ejeroplysninger for de øvrige) inportér kort fra KMS´s distributionsserver korthåndtering i CAD importér til MIA afklar det matrikulære indhold i sagen dan ændringskort dan skematisk redegørelse udarbejd måleblade og øvrige sagsdokumenter Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj hvilket anlæg/projekt er baggrunden? hvordan afgrænses området? Projektet OBS! Af hensyn til MIA- behandlingen er det væsentligt, at alle relevante ejendomme er identificeret

4 Matrikulær sagsudarbejdelse kun vejgrænsen fastlægges Vejomlægningen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj areal afstået til vej og afskåret areal indgår i resteejendommen de matrikulære forandrin- ger som følge af vejom- lægningen behandles ikke og henligger derfor uberørt (som en del af restejendom- men) Projektet

5 Matrikulær sagsudarbejdelse Kortforbedring og nye skel i CAD Import til MIA Matrikulære forandringer identificeres Ændringskort udarbejdes Skematisk redegørelse genereres Projektforløbet og sagsdokumenter Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Registreringsdokumenter definerer sagens indhold Måleblade udarbejdes i CAD Fikspunkskitser udarbejdes Beregningsdokumentation udarbejdes Øvrige sagsdokumenter (se næste slide) Projektet

6 Matrikulær sagsudarbejdelse de matrikulære forandringer - skelerklæring - andre obligatoriske erklæringer (fra parter, dommer m.v.) - evt. myndighedsgodkendelser - anden sagsdokumentation (f.eks. skøder, udstykningskort, oversigtskort, § 13 erkl.) vejforhold - erklæringer fra fra ejer, vejberettigede, lsp. Projektforløbet og sagsdokumenter Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Specifik dokumentation vedr. (jf. PLF-dok.system) Generel dokumentation grøn, rød og hvid erklæring evt. rådighedsdokumentation Projektet

7 Matrikulær sagsudarbejdelse GRL forbyder oprettelse af len, stamhuse og fidiecommisser tidligere majorater (godser der nedarvedes efter visse regler - stamherren) overgået til selveje men samlede skovstrækninger, der tidligere har hørt under et majorat kan kun ændres med Skov- og Naturstyrelsens tilladelse sådanne skovstrækninger kan omfatte flere ejendomme Lensafløsning Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Projektet


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse hvilket anlæg/projekt er baggrunden? hvordan afgrænses området? Projektet Det matrikulære projekts hovedpunkter: Lektor. landinspektør,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google