Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valgfrit element – 9. SEMESTER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valgfrit element – 9. SEMESTER"— Præsentationens transcript:

1 Valgfrit element – 9. SEMESTER
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Fag i Danmark Fakultetsstipendiet Fag i udlandet Udlandsstipendium Summer School Legater Klinik i Danmark Klinik i Udlandet Forskning

2 DELTOG du i vejledningsmødet?
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Dette diasshow er tiltænkt studerende, der deltog i vejledningsmødet omkring det valgfrie element på 3. semester af kandidatuddannelsen i medicin. Vejledningsmødet blev holdt den 12/ på Sekjby Syghus og deltagerne bestod i 8. semesters studerende? Hvis ikke du deltog i mødet, bør du være opmærksom på, at visse aspekter af vejledningen kun fremgår indirekte af diasshowet. Der vil løbende blive afholdt vejledningsoplæg for de relevante semestre, så hold øje med din stud. med.-mail. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte den Internationale Studenterstudievejleder, Rasmus: Træffetider: Mail:

3 frister Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål I gang NU Tilmelding til fag inkl. valgfag: den november Udsat frist for det valgfrie element til den 30. november hvis: Du afventer svar på forhåndsgodkendelse Personlig aftale med Rikke Rønde Mønster inden den 15. november Du skal stadig tilmelde dig de øvrige fag fra den november

4 rEGLER Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag i Danmark Fag i udlandet Generelle rammer Fritaget fra semesterrækkefølgen Risiko for «dobbelt-fag», hvis du venter Jeres valg, jeres «problem» Tilføje noget nyt til din uddannelse Være lægefagligt relevant Summer School Klinik i Danmark Klinik i Udlandet Forskning

5 RegleR Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Generelle rammer Hvornår? Foreløbig semesterstart: 28. januar 2013 2 Rotationer. Regn jer frem indtil den endelig plan er klar: Vælg «Rotationsskema for Hjerte Lunge Kar» (gælder for det pågående semester) Hvilken rotation er jeg så på?

6 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Forhåndsgodkendelse En slags kvalitetsstempel Søges og gives personligt INDEN udrejse Gælder i 5 år, hvis ikke der er sket væsentlige ændringer Garanterer meritoverførsel, hvis du består

7 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Forhåndsgodkendelse Et must når du søger om: SU Udlandsstipendium, legater samt meritoverførsel Ingen forhåndsgodkendelse = bliv hjemme, hvis målet er meritoverførsel

8 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Forhåndsgodkendelse Samme ansøgningsskema til forhåndsgodkendelse af fag og klinik: Aflever ansøgningen til: Studiekontoret for Medicin på Tandlægeskolen - postkasse uden for Studentermodtagelsen Rikke Rønde Mønster: Mærk kuverteren eller mailen: «Haster: valgfrit element, 9. semester medicin, forår 2013” Afgørelsen tages af den kursusansvarlige Forvent en svartid på op til 2 måneder

9 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Forhåndsgodkendelse Du får svar pr. mail Ved positivt svar kan du nu søge ind på faget / bekræfte klinikopholdet Kan jeg overhovedet nå det? Hvad kunne jeg godt tænke mig? Lav en oversigt over ansøgningsfrister Vil faget / klinikken i Danmark eller udlandet optage mig? Find materiale og ansøg om forhåndsgodkendelse Ved afslag så prøv igen Det kan være en længere process

10 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Forhåndsgodkendelse Allerede forhåndsgodkendte fag Ikke muligt at få fagkoder udleveret Oversigt over disse kurser og klinikophold i ind- og udland: Der kræves stadig personlig forhåndsgodkendelse

11 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Meritoverførsel Ansøgningsskema til meritoverførsel af fag / klinik: Vælg «Meritansøgning» under «Ansøgningsskemaer» til højre Bilag til ansøgningen: Kopi af din forhåndsgodkendelse Dokumentation for at du har bestået forhåndsgodkendt kursus / klinik Dokumentation for eventuelt anvendt karakterskala Slutevaluering af opholdet (Kontakt den International Studenterstudievejledning for skabelon)

12 Forhåndsgodkendelse & merit
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Meritoverførsel Studienævnet træffer afgørelsen Møde én gang om måneden:

13 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Udbudte fag på AU, Medicin, 9. semester – udbuddet er usikkert Faramakologi - sammen med 6. semester interim Patologi – ikke udbudt grundet for få tilmeldte Sexologi – reproduktion, historie, kønsopfattelse Idrætsmedicin – undervisning på idræt

14 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Udbudte fag på AU, Medicin, 9. semester – udbuddet er usikkert International Health and Tropical Medicine - tropemedicin Sundhedsinformatik – teknologi og sunhed Arktisk medicin – Grønland, eksponeringers betydning Den gode læge – romanlæsning Tjek kursuskataloget og: Almindelig tilmelding den november, ingen forhåndsgodkendelse

15 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Krav Relevant for en læge Udbudt på et universitet eller en anerkendt forskningsinstitution hvor der gives credits /ECTS Udbudt på kandidatniveau – dvs. postgraduate kurser Minimum 5 ECTS Ikke et overstået eller kommende fag på medicin

16 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Forhåndsgodkendelse Ansøgningsskema med bilag: Antal timer Undervisningsform Beskrivelse af fagets indhold og målsætning (en kursusbeskrivelse) Krav til studenten Litteraturliste / pensum Eksamen / evaluering Antal ECTS / Credits inkl. omregningstabel Minimum 4 ugers varighed

17 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Allerede forhåndsgodkendte fag

18 Muligheder Hvordan søger jeg om indskrivning på et gæstefag på AU?
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Fag / kurser Forhåndsgodkendelse – og hvad så? Danmark: Du får en plads på faget hvis: Der er en ledig plads Hvis studienævnet på uddannelsen vurderer dig fagligt egnet Hvordan søger jeg om indskrivning på et gæstefag på AU? Se vejledningen og ansøgningsskema på: Udenlandske universiteter har ofte andre krav

19 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Summer School På AU Vælg «Courses», Ingen HEALTH Summer Schools nu Evt. relevante summer schools inden for andre fagområder Kræver forhåndsgodkendelse

20 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Summer School På AU Sommeren (august) 2013 (offentliggørelse til december) Global Health Clinical Global Infectious Diseases Internationale oplægsholdere Ca. 60 pladser (50 % danske studerende; 50 % udenlandske studerende) På andre fakulteter / universiteter i Danmark

21 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Summer School I udlandet Kræver forhåndsgodkendelse Database med mulighed for at søge på sommerkurser i hele Europa

22 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Klinik Klinikopholk på en godkendt afdeling i Danmark Oversigt over godkendte afdelinger: Betingelser: Du skal selv kontakte afdelingen Erklæring om aftale mellem den studerende og afdelingen Udfyldes, indscannes og sendes pr. mail til Rikke Rønde Mønster: Ingen forhåndsgodkendelse

23 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Klinik Klinikopholk i udlandet eller på en ikke allerede godkendt afdeling i Danmark Krav: På en afdeling tilknyttet et universitet (dispenseret for Grønland) Ikke et overstået eller kommende klinikophold på medicin Heller ikke et subspeciale Et veldokumenteret mål med opholdet Afdelingen udarbjeder i samarbejde med den studerende en specifik plan for opholdets faglige indhold Kontaktoplysninger på ansvarlig læge for opholdet Underskrift af ansvarlig læge for opholdet IMCC Exchange 4 ugers ophold vil kunne godkendes hvis det opfylder kravene

24 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Klinik Klinikopholk i udlandet eller på en ikke allerede godkendt afdeling i Danmark Forhåndsgodkendelse: Ansøgningsskema med bilag: Antal timer Undervisningsform Beskrivelse af afdelingens ansvarsområde Krav / opgaver til studenten Målsætning for opholdet (hvad lærer du?) Evt. et skema for opholdet

25 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Klinik Klinikopholk i udlandet eller på en ikke allerede godkendt afdeling i Danmark Allerede forhåndsgodkendte kliniksteder

26 Muligheder Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Forskningsophold Kontakt kursusansvarlig Mogens Andreasen på

27 Finansiering Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Spørgsmål Finansiering IKKE Fakultetsstipendiet da krav om min. 3 måneders udlandsophold SU med ud SU Udlandsstipendium Op til 2 år (120 ECTS) – dækker kun studieafgift / tuition fee Du skal være berettiget til SU Søges hos SU-kontoret på AU efter forhåndsgodkendelse 60 ECTS = DKK (SUN) 5 ECTS = DKK Læs mere: I høring med henblik på forbedring

28 Finansiering Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Spørgsmål Finansiering Tuition fees – et skøn pr. semester (30 ECTS) Australien Canada UK USA NL fra 8.000 SU Udlandsstipendium: 30 ECTS = Tuition fees – et skøn pr. valgfag (5 ECTS) Australien Canada UK USA NL fra 1.333 SU Udlandsstipendium: 5 ECTS = 8.133

29 Finansiering Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Spørgsmål Finansiering Private fonde og legater

30 opsummering Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Hvad gør jeg nu? Kom i gang NU! Hvad kunne jeg godt tænke mig? Lav en oversigt over ansøgningsfrister Vil faget / klinikken i Danmark eller udlandet optage mig? Find materiale og ansøg om forhåndsgodkendelse Ved afslag så prøv igen Det kan være en længere process Panik ikke! Studieordningen giver muligheder for udlandsophold frem til og med 11. semester

31 opsummering Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder
Finansiering Spørgsmål Yderligere vejledning Træffetider: Hjemmesiden: Generel vejledning, legatvejledning, ansøgningsskemaer, start her mv. Mail: Svar hurtigst muligt, men sjældent dagen efter

32 TJEK JERES STUD. MED.-MAIL
spørgsmål Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål UD PÅ KANDIDATEN MANDAG DEN 5. NOVEMBER TJEK JERES STUD. MED.-MAIL ? ?

33 Valgfrit element – 9. SEMESTER
Regler, Frister Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Spørgsmål Fag i Danmark Fakultetsstipendiet Fag i udlandet Udlandsstipendium Summer School Legater Klinik i Danmark Klinik i Udlandet Forskning


Download ppt "Valgfrit element – 9. SEMESTER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google