Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal udnyttelse af vandingsvandet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Mathias N. Andersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal udnyttelse af vandingsvandet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Mathias N. Andersen."— Præsentationens transcript:

1 Optimal udnyttelse af vandingsvandet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Mathias N. Andersen

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Hvorfor: 1. Forbedre udbytte og økonomi 2. Hensyn til vandressourcer og -miljø Hvordan: 3. Undgå afdræningstab 4. Matche vandtilførsel med afgrødernes behov Hvor skal vi hen: 5. Forbedret vandingsteknik 6. Forbedret vandudnyttelse og tørkeresistens Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Disposition:

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Vandressourcer og -miljø 1.For meget vand → N-udvaskning → udbyttetab 2.For lidt vand → udbyttetab → N-udvaskning Hvorfor:

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: N-optagelse i vinterraps afgrøde: Vandressourcer og -miljø Hvorfor:

5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Vandressourcer og -miljø N-optagelse i vinterraps frø: Hvorfor:

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Vandressourcer og -miljø N-udvaskning fra vinterraps: Måleperiode: 1.10.91 – 1.4.93 Hvorfor:

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Beregninger med DAISY-modellen viser, at udvaskningen formindskes med omkring 16 kg N/ha ved vanding på sandjord (ved samme gødningsniveau). Kilde:Børgesen, C.D. Djurhuus, J. & Kyllingsbæk, A. 2001. Estimating the effect of legislation on nitrogen leaching by upscaling field simulations. Ecological Modelling 136, 31-48. Vandressourcer og -miljø Hvorfor:

8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: 1.Økonomi: - ikke meget ide i at vaske sit kvælstof ud vha. vanding - på den anden side dyrt at vande for lidt og for sent 2. Miljø: - vanding kan bidrage til at begrænse N-udvaskningen og sikre en bedre grundvandskvalitet Så for at høste fordelene, skal der være styr på det Opsummering Hvorfor:

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Undgå afdræningstab Vandingsstyring Metoder Beregninger: - Manuelt regnskab - Vandregnskab på Planteinfo Målinger: - Tensiometre - TDR-metoden Jordvandsindhold Hvordan:

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Undgå afdræningstab Hvordan: Vandings-regnskab Jordens vandholdende evne: - Kan beregnes fra teksturanalyser Jordvandsindhold:  Jv = N + V – Ea - D Nedbør (N): - Bør måles lokalt Aktuel fordampning (Ea): - faktor  potentiel fordampning

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Undgå afdræningstab Hvordan:

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Afgrødernes behov Hvordan: Vinterbyg Vinterhvede Vinterraps Udbyttetab (kr/ha/stressdag) Dato

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Afgrødernes behov Hvordan: Vårraps Udbyttetab (kr/ha/stressdag) Dato Vårbyg Ærter Spisekartofler

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: 1.Undgå afdræningstab: - det er nødvendigt at føre et vandingsregnskab - tag hensyn til 7-døgnsprognosen - især for nedbør 2. Matche afgrødernes behov: - det tilladelige jordvandsunderskud afhænger af afgrødens udviklingstrin - prioriter derefter ! – og udsæt eller undlad mindre økonomiske vandinger Opsummering Hvordan:

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Hvor skal vi hen: Forbedret vandingsteknik Vandskyende sandjorde og fingerstrømning

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Hvor skal vi hen: Forbedret vandingsteknik Fertigation: Vand- & N-styring i kartofler

17 Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Hvor skal vi hen: Vandudnyttelse og tørkeresistens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning  m positions- transducer Partiel udtørring af rodzonen kan øge vandudnyttelsen Rødderne registrerer at mængden af vand i jorden falder, og sender signal til bladene om at begrænse væksten og lukke spalteåbningerne, så fordampningen bliver mindre TørVåd

18 Optimal udnyttelse af vandingsvandet: Hvor skal vi hen: Forædling og bioteknologi: Tørkeresistente afgrøder Vandudnyttelse og tørkeresistens Vandet Tørke under blomstring


Download ppt "Optimal udnyttelse af vandingsvandet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Mathias N. Andersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google