Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetkontrol Fremadrettet opfølgning. Litteratur Andersen og Rohde kap 11 Melander kap 5.8 – 5.9 Schack kap 11 - 12.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetkontrol Fremadrettet opfølgning. Litteratur Andersen og Rohde kap 11 Melander kap 5.8 – 5.9 Schack kap 11 - 12."— Præsentationens transcript:

1 budgetkontrol Fremadrettet opfølgning

2 Litteratur Andersen og Rohde kap 11 Melander kap 5.8 – 5.9 Schack kap 11 - 12

3 Formål med budgetkontrol Ansvarliggørelse Inspiration Bedre budgettering

4 Budget krav til regnskab Sammenligning ensbenævnt Fokus på kritiske faktorer Større specifikationsgrad end budget (Melander) - interessant pointe at diskutere Forsøg at fange afvigelser så tidligt som muligt, dvs disponeringstidspunkt hellere end effektueringstidspunkt

5 Budgettets delelementer Forudsætninger Handlingsplan Effektivitet (mængdeelementer) Beløbssatser

6 Opfølgningens udformning Perspektiverende (ikke blot konstatere, men se konsekvens fremover) Fremtidsorienteret Fx kæde i ansvarsstruktur/ ansvarsrapportering, hvor niveau i rapport skifter efter niveau i organisation (Mel. S 122) Skaber overblik og dybde

7 Registreringsramme Formålshierarki Aktivitetshierarki (procesdimension) Artshierarki Ansvarshierarki (informationsindgang)

8 Segmenteret (på omkostningsarter)budgetkontrol Indtægter –Brutto –Netto Variable omkostninger –Materiale –Løn Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger

9 Dekomponeret budgetkontrol Lønafvigelse Lønsatsafvigelse Timeafvigelse Materialeafvigelse Prisafvigelse Lagerændring forbrugsafvigelse

10 Afvigelsesårsager Materialeafvigelse (eksempler) Prisafvigelse Effektivitet i indkøbsafdeling Ændret kvalitet Ændret mængde Hasteordre Prognosefejl Lagerændring Tilsigtet Utilsigtet Forbrugsafvigelse Effektivitet i produktion Ændret kvalitet Hasteordre Ændret type operatør Prognosefejl

11 Afvigelsesårsager Lønafvigelse (eksempler) satsafvigelse Effektivitet i lønforhandling Ændret type operatør Hasteordre, overtid Prognosefejl, fx mht forventet generel overenskomst Forbrugsafvigelse Effektivitet i produktion Ændret type operatør Hasteordre Ændret maskinvedligeholdelse Prognosefejl

12 Brug af nøgletal –Lodrette procenter –Vandrette procenter –procentpoints

13 Prognosefejl eller handlingsfejl –Analyse af den reelle årsag fører til forskellig reaktion Prognose –Ændret forudsætning næste periode –Søgning efter bedre metode Handling –Dygtiggørelse (træning eller oplæring) –Holdningsbearbejdning (ønske om overholdelse)

14 Betydning af budgetmetode De forskellige budgetmetoder –Direkte –Modificeret direkte –Indirekte ud fra salg –Indirekte ud fra kapacitet Giver forskellig mulighed for dybde i kontrol

15 Betydning af resultatopgørelses metode Opstillinger kan ske med kunde-, vare-, regionsopsplitning mv Bemærk lidt fejl i fig 11.5 og 11.6 –Std var omk i alt er præcis 10% for høje –Procenter på omkostningsafvigelser er forkerte, skal være –0,3 og –0,6, i alt –0,9

16 opgave Schack kap 14 Caritto a/s opg 2 og 3


Download ppt "Budgetkontrol Fremadrettet opfølgning. Litteratur Andersen og Rohde kap 11 Melander kap 5.8 – 5.9 Schack kap 11 - 12."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google