Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” Steen Treumer Professor, Det Juridiske Fakultet,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” Steen Treumer Professor, Det Juridiske Fakultet,"— Præsentationens transcript:

1 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” Steen Treumer Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Medlem af Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret i samarbejde med folketingsmedlemmerne Brian Mikkelsen (Kons) og Benny Engelbrecht (Soc) Christiansborg, 9. april 2013

2 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2 Nærmere om baggrunden for denne konference: Forestående evaluering af Håndhævelsesloven Forestående revison af det danske håndhævelsessystem (lov og bekg.) Markant interesse for emnet blandt medlemmerne af DFFU 1. Introduktion

3 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3 Konferencens hovedtemaer: Den forestående revison af det danske håndhævelsessystem Udvalgte problemstillinger der ikke adresseres af ovennævnte, fx opsættende virkning, erstatning og graden af effektivitet 1. Introduktion

4 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4 Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v: Lovudkast i høring fra 21/12 2012 til 21/1 2013 Lovforslag nr. L 153 i 2013 af 27/2 2013 1. Behandling i Folketinget 14/3 2013 Ikrafttræden 1/5 2013? 2. Ændring af Håndhævelsesloven

5 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5 Lovforslagets grundlæggende ændringer relaterer sig til: Forkortede klagefrister (præklusive klagefrister) Giver Klagenævnet mulighed for at afvise en klage Begrænser anvendelsen af sanktionen uden virkning på to områder 2. Ændring af Håndhævelsesloven

6 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6 Benny Engelbrecht udtalte ved førstebehandlingen i Folketinget at: “Forslaget understøtter samlet set en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne” og at det er “forventelig og klokkeklar win-win …. for begge parter [ordregivere & tilbudsgivere]” 2. Ændring af Håndhævelsesloven

7 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7 Brian Mikkelsen ved førstebehandlingen i Folketinget: “[vi er] positive over for forslaget, men har brug for at få boret nogle af konsekvenserne ud, før vi endelig tager stilling” 2. Ændring af Håndhævelsesloven

8 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8 Uddrag af høringssvar fra repræsenter fra tilbudsgiverne: [DI og FRI] “forholder sig stærkt kritisk til anbefalingerne og opfordrer regeringen til at værne om virksomhedernes retsstilling” 2. Ændring af Håndhævelsesloven

9 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9 Uddrag af høringssvar (fortsat) Håndværksrådet “er … ikke enigt i alle de tiltag der ønskes gennemført ved nærværende lovforslag og bekendtgørelse, da man risikerer at ramme de mindre virksomheder” “de foreslåede forkortelser af klagefristerne er alt for drastiske” 2. Ændring af Håndhævelsesloven

10 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10 Uddrag af høringssvar (fortsat) Dansk Byggeri Stillede “sig tvivlende overfor, at de foreslåede tiltag skulle være egnede til at løse de angivelige problemer” Danske Arkitekt Virksomheder “Lovforslaget medfører således ikke en effektivisering, men en forringelse af tilbudsgivernes retsstilling” 2. Ændring af Håndhævelsesloven

11 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 11 Grundlæggende uenighed om hvorvidt der aktuelt er et problem eller en afbalanceret løsning Om forståelsen af begrebet effektivitet Om processen forud for lovforslaget i rimelig grad har taget højde for tilbudsgivernes interesser 2. Ændring af Håndhævelsesloven

12 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 12 Et udkast foreligger endnu ikke Men forventes at komme i høring og bl.a. at vedrøre: Sagsomkostninger (ordregivers) Klagegebyrets størrelse 3. Ændringer i Klagenævnsbekg.

13 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 13 Antallet af klager Relativt begrænset i international sammenhæng (Se S. Treumer & F. Lichère (red.), Enforcement of the EU Public Procurement Rules, 2011) Klagefrister Ordregivers sagsomkostninger Forhøjet klagegebyr 4. Perspektivering

14 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 14 Konstatering – fremdeles den mest anvendte sanktion Opsættende virkning (tidligere var der flere års tørke, afslag blev lakonisk begrundet og der var fundamental usikkerhed om betingelserne for at give ops.virkn.) 4. Perspektivering

15 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 15 Erstatning (KLFU fra 2000, trenden i Nævnets nuværende praksis, smh. med praksis i andre medlemslande) Uden virkning/pligt til at bringe kontrakten til ophør (C-503/04 fra 2007, praksis fra de ordinære domstole fra 2007/2008 samt direktiv 2007/66 og Håndhævelsesloven) 4. Perspektivering


Download ppt "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Introduktion til konferencen “Håndhævelse af EU’s udbudsregler” Steen Treumer Professor, Det Juridiske Fakultet,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google