Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet"— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet
Leif Knudsen Niels Petersen Hans Østergaard Landskontoret for Planteavl

3 Formål: Hvordan fastsætter vi kvælstofbehovet bedst muligt ud fra oplysninger om jordtype og dyrkningshistorie – hvilke parametre betyder noget Ikke nogen diskussion om Plantedirektoratets normer Ikke nogen gennemgang af EDB-modeller etc.

4 Fastsættelse af behov ud fra Plantedirektoratets normer:
Forfrugt (og i få tilfælde forforfrugt) Jordtype Forventet udbytte Eftervirkning af husdyrgødning (ét år tilbage) Kvælstofprognosen En væsentlig ”fejl” i PD’s model er, at det kun tager Hensyn til dyrkningshistorien ét år tilbage.

5 Datanalyse af forsøg med stigende N til vinterhvede:
Jord-type JB nr. Antal forsøg Grund-udbytte Hkg/ha Merud-bytte Opti-mal N Kg N/ha Pct. ler Pct. humus 1-9 336 41,0 39,0 166 13 3,0

6 Variation i optimale kvælstofmængder
I alt 336 forsøg 71 pct. mellem 130 og 220 kg N /ha 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Antal forsøg 11 pct. under 100 kg/ha 8 pct. over 220 Kg/ha < 70 70-100 >250 Kg N pr. ha

7 Kan vi ramme optimum ? 350 300 250 200 166 kg Modelb. optimal N-mængde 150 100 50 50 100 150 200 250 300 350 Målt optimal N-mængde

8 N-opt*** = Forfrugt*** + Eftervirkning* + humus** + ler** (R2 = 0,23)
Model 1 Para-meter-estimat Eks. Vinterhvede efter korn, uden eftervirkning af husdyrgødning Ler 1,09 4 pct. 20 pct. 20 pct Humus -6,90 2 pct. Optimal Kg N/ha 159 146 177 163

9 Model 1 y = 0,23x + 128 R 2 = 0,23 2 50 100 150 200 250 300 Beregnet optimum,kg N/ha 50 100 150 200 250 300 Målt optimum, kg N/ha

10 Kan vi ”gætte” udbyttet på marken?
y = 0,28x + 58 R = 0,31 20 40 60 80 100 120 140 2 Forventet udbytte, hkg/ha 20 40 60 80 100 120 140 Opnået udbytte, hkg/ha

11 Model 2: N-opt*** = Forfrugt*** + Eftervirkning* +
Opn.udb*** + humus***+ humus x opn.udb** (R2 = 0,32)

12 Dyrkningshistorie i analysen
Parametrisering Sædskifte 5-50 år siden: Ensidig korn Vekselafg. (raps,ærter,frøgræs) Kløvergræs i sædskifte Husdyrgødning 5-50 år siden: Uden husdyrgødning Moderat mængde (u. 1 de./ha Over 1 de./ha

13 Model med dyrkningshistorie:
N-opt*** = Forfrugt*** + Eftervirkningns + Opn.udb*** + humusns + sædskifte (5-50 år)* + husdyrgødning(5-50 år)* (R2 = 0,42)

14 Model med brug af dyrkningshistorie
50 100 150 200 250 300 y = 0,42x + 99 R = 0,42 2 Modelberegnet optimum 50 100 150 200 250 300 Målt optimum

15 Eksempler på brug af model
Forfrugt Hus.gød. 5-50 år Sædskifte N-behov Kg N/ha Korn Ingen 214 Vekselafgr. 203 Kløvergræs 193 Parametrene for humus og eftervirkning er så små, At de 2 parametre ikke betyder noget for kvælstofbe- hovet

16 Eksempler på brug af modellen
Forfrugt Hus.gød. 5-50 år Sædskifte N-behov Kg N/ha Korn Ingen Vekselafgr. 203 Middelt 190 Intensivt 177

17 Eksempler på brug af modellen
Forfrugt Hus.gød. 5-50 år Sædskifte N-behov Kg N/ha Korn Ingen 214 Middelt Vekselafgr. 190 Intensivt Kløvergræs 167

18 Eksempler på brug af modellen
Forfrugt Hus.gød. 5-50 år Sædskifte N-behov Kg N/ha Korn Ingen 214 Vinterraps Middelt Vekselafgr. 149 Kløvergræs Intensivt 88

19 Ændringer i BEDRIFTSLØSNINGS N-modul:
Eftervirkning styres som hidtil af 2 puljer men nu: Omsættes pulje 1 stort set indenfor det 1. Aar. Omsættes pulje 2 meget langsomt N-status for marken kan stilles på ét af 5 niveauer Ved oprettelse efter en forventet pulje 2 status for mark.

20 Konklusion: Der er stor variation i den optimale kvælstofmængde mellem forskellige marker. Kun en mindre del af variationen kan forklares ved ler, humus, forfrugt og eftervirkning af husdyrgødning. Brug af opnået i udbytte i modellerne forbedrer forklaringsgraden, men er usikker i praksis. Brug af dyrkningshistorie tilbage i tiden forbedrer modellerne. Oplysninger om lang tids dyrkningshistorie nødvendig. Variation ca. 50 kg kvælstof pr. ha.

21


Download ppt "Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google