Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Velkommen til temadag om efter- og mellemafgrøder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Velkommen til temadag om efter- og mellemafgrøder."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Velkommen til temadag om efter- og mellemafgrøder

2 9.30-9.45Velkomst og baggrund 9.45-10.15Efterafgrøder og mellemafgrøeder Professor Kr. Thorup-Kristensen, AaU 10.15-10.40Resultater af forsøg med mellemafgrøder Seniorforsker Ingrid K. Thomsen 10.50-11.20Praktiske erfaringer med mellemafgrøder 3 planteavlskonsulenter 11.20-11.50Kan efterafgrøder målrettes anvendes til at bekæmpe sygdomme og skadedyr eller vil de opformere dem? Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen 11.50-12.10Hvad siger økonomien Landskonsulent Erik Maegaard 12.50-13.20Internationale erfarnger med efterafgrøder Peter-Jan Jongelen, Joorden Zaaden 13.20-13.40Efterafgrøder i majs 13.40-14.10Efterafgrøder set fra forædlernes synspunkt Indlæg ved forædlere 14.20-15.00Besigtigelse af efterafgrøder i marken Temadag om efter- og mellemafgrøder

3 Midler til reduktion af kvælstofudledning Ikke mulighed for at erstatte efterafgrøder med grønne marker (ca. 50.000 ha flere efterafgrøder) 140.000 ha flere efterafgrøder i sårbare oplande Krav om op til 37 pct. efterafgrøder i de mest sårbare oplande Mellemafgrøder (formodentligt med en faktor 2) bliver muligt som pilotprojekt (i storskala) Det bliver muligt at erstatte efterafgrøde med normreduktion Efterafgrøder: Dvs. fra 120.000 ha efterafgrøder i 2007 til 380.000 ha i 2012

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Effekt af virkemidler i Grøn Vækst

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Efterafgrøder skal forde- les på V1 og V2 oplande

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

7 Tabel 2. Ejendomseksempler kvæg

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd Økologer undtaget Forbudet gælder frem til 1. november på lerjord Forbudet gælder frem til 1. februar på sandjord

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Væsentlige spørgmål: Er mellemafgrøder et interessant spørgsmål – dyrkningsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk? Skal jeg slippe billigst muligt om ved efterafgrøderne, eller kan det betale at gøre det „ordentligt“ Kan jeg målrettet bruge efterafgrøder til at bekæmpe/forebygge sygdomme? Hvilke efterafgrøder skal jeg vælge – og hvordan skal det gøres? Efterafgrøder i grovfodersædskifter – hvordan?


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Velkommen til temadag om efter- og mellemafgrøder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google