Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoderseminar 2008 Handel med grovfoder Erik Bendix Jensen – Dansk Kvæg Erik Maegaard – Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoderseminar 2008 Handel med grovfoder Erik Bendix Jensen – Dansk Kvæg Erik Maegaard – Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoderseminar 2008 Handel med grovfoder Erik Bendix Jensen – Dansk Kvæg Erik Maegaard – Planteproduktion

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder? Hvorfor handle med grovfoder? Gode aftaler Set fra sælgers side Hvordan skal jeg beregne min pris Set fra købers side Hvordan skal jeg beregne min pris Omfanget af handel

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Hvorfor handle med grovfoder? For dyrt for mælkeproducenten at producere eget grovfoder. Ikke egnede arealer Manglende harmoni i arbejdskraft Manglende fokus på planteproduktionen ……………

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Hvorfor handle med grovfoder? Billigere for Planteavleren at dyrke grovfoder Egnede arealer Overskud af arbejdskraft Udjævne arbejdsprofiler Fokus på planteproduktionen Positiv effekt på sædskifte (forfrugtsværdi) ……………

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Situationer for handel Kort tid før høst Der ser ud at blive for lidt Har planteavlere majs, eller græs jeg kan købe her og nu? Mellemlang sigt I forbindelse med markplan træffes aftale for kommende år om tilsåning og høst af areal med majs mv. Lang sigt Flerårige aftaler om dyrkning af/køb af afgrøde – majs, roer, græs eller?

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Aftale om handel med grovfoder? Afhænger af situation (kort, mellemlang eller lang sigt) Altid aftale om opgørelse af høstet/leveret mængde Mængde og kvalitet Altid aftale om pris og betaling Lang sigt Opsigelse/varighed Prisregulering

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Kontrakt for handel med grovfoder Der SKAL altid være en aftale begge parter er enige om Aftalen skal være skriftlig Tag stilling til alle forhold Aftal alle forhold når aftalen indgås Sørg for tiltrædelse (dvs. underskrift fra begge parter) Gælder også ved kortvarige aftaler Der er ikke noget nemmere at blive uvenner om end køb/salg – dvs. penge

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Aftaler / kontrakter Alle aftaler bør være skriftlige Betingelser skal være kendte og forstået af begge parter Hvis aftalen er langvarig – mere end 1 år bør tages hensyn til eventuel regulering af prisniveau. Det vil være nærliggende at regulere priser mv. i forhold til sælgers alternativ – typisk vårbyg til foder.

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Opgørelse af mængde og kvalitet Skal afgrøden måles når der høstes? veje hvert læs, tage prøver mv.? Skal der måles når ensilagen ligger i stak? udtage prøver hvordan bestemmer vi mængden Eller skal det være en kombination?

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Aftale om mængde og kvalitet leveret? Aftales fast mængde og kvalitet og hvad er konsekvens hvis ikke overensstemmelse? Aftales fast areal og hvad er konsekvens hvis ikke der er areal som aftalt? Gælder begge veje Både for meget og for lidt

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Hvem udfører hvilket arbejde? Sælger har driftsledelsen og risiko for udbytte mv. Aftale sorter, behandlinger mv. Aftale hvem der udfører hvilket arbejde og en pris på dette hvis køber skal udføre noget af arbejdet – f.eks. høst Aftale indlægning mv. (vil typisk være køber – risiko overgår til køber)

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Kalkulation af pris fra sælgers side Sælger er typisk en ”ren” planteavler, der ønsker et bedre sædskifte ved grovfoder kan se en økonomisk/arbejdsmæssig fordel i at sælge grovfoder dyrket på eget areal

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Sælgers kalkulation Beregn bedste alternativ Økonomisk konkurrenceforhold mellem afgrøder (konsulentmeddelelse12-107) Kalkule for grovfoder Hvad sparer jeg af maskiner eller hvad mere skal jeg anvende? Hvilken værdi har dette? Hvilken værdi skal tillægges arbejdsbesparelse/merarbejde?

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Sælgers kalkulation Udgangspunkt er egne tal for egne kendte afgrøder Alternativt kan budgetkalkuler anvendes Er der forfrugtsværdi? Ja typisk på græs Er der på roer – ja Er der på majs - begrænset

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Eksempel på økonomi afgrøder

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Kalkulation

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Kalkulation - konklusion Hvis brutto FE – min 82 øre pr FE Måles i silo/stak - en reduktion på 10 % (?) Pris skal være 9.699/(11.863/0,9) = 91 øre pr FE Dette er den mindste pris sælger skal acceptere!

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Hvordan beregner jeg økonomien? Hvad kan jeg tjene med salgsafgrøder? Brug sædskifteøkonomi og kalkulere alternativer, udbytter mv. et eksempel Beregne omkostninger ved grovfoder Maskiner Marginale eller gennemsnitsomkostninger? Egen arbejdskraft Leje maskinstation

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder - fra mælkeproducentens optik Erik Bendix Jensen Dansk Kvæg

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder Nødvendigt at købe grovfoder fordi: Tidsmæssige årsager, mgl. arbejdskraft Ønsker at fokucere på det en er god til Producerer for dyre FE Har mindre egnede arealer

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder Hvad må grovfoderet koste? Grovfoderet må ikke koste mere end det du selv kan producere det til! Helst mindre

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Mælkeydelse og merværdi af grovfoder med stigende mængde grovfoder i rationen

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder Mælkeproducenten må via regnskabet opgøre sin pris pr. FE grovfoder. Dvs opgørelse af produktionsgren, incl. fordeling af kapacitetsomkostningerne. Alternativt - gør brug af driftsgrenanalysen

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Handel med grovfoder

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoder – majs, prod. regnsk. 2006, variation Udbytte pr. ha i FE AlleBedste 1/3Gruppe 2 Dårligste 1/3 År 2006 Antal bedrifter 17759 Fe udbytte pr. ha 10.47612.41010.6468.372 Bruttoudbytte i alt, kr. 9.66811.1269.5838.163 Stykomkostninger i alt, kr. -2.890-2.931-2.813-2.915 DB kr. 6.7018.1556.6745.273 Handel med grovfoder

28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoder – sædskiftegræs, prod. regnsk. 2006, variation Udbytte pr. ha i FE AlleBedste 1/3Gruppe 2 Dårligste 1/3 År 2006 Antal bedrifter 17358 57 Fe udbytte pr. ha 6.3418.4646.5883.931 Bruttoudbytte i alt, kr. 5.9357.5485.9454.298 Stykomkostninger i alt, kr. -2.023-2.102-1.815-2.206 DB i kr. 3.8565.3684.0182.152 Handel med grovfoder

29 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret |

30

31

32 Malkekvægbedrifter med indkøb af grovfoder på mere end 30.000 kr. Økonomidatabasen 2006 Indkøb grovfoder AlleOver 100.000 50.000 til 100. 000 30.000 til 50.000 År 2006 Antal 1.112516348248 Antal ejendomme vejet 1.703758552393 Landbrugsareal, ha 119127114110 Antal årskøer 131150117112 Ha grovfoder pr. årsko 0,690,650,72 Indkøbt grovfoder, kr. -131.994,00-225.001,00-70.535,00-38.715,00 Handel med grovfoder

33 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Konklusioner Lav skriftlige aftaler (kvalitet, mængde, hvem gør hvad, etc.) Udregn en købspris og en salgpris, før der handles Skal den aftalte grovfoderpris være fast eller variabel ? I 2006 blev der handlet for mere end 225 mio. kr. i grovfoder.


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Grovfoderseminar 2008 Handel med grovfoder Erik Bendix Jensen – Dansk Kvæg Erik Maegaard – Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google