Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mod en ny oprigtighed i offentlig styring: Fra sorteper til partnerskab KIOL 21. november 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mod en ny oprigtighed i offentlig styring: Fra sorteper til partnerskab KIOL 21. november 2012."— Præsentationens transcript:

1 Mod en ny oprigtighed i offentlig styring: Fra sorteper til partnerskab KIOL 21. november 2012

2 Indhold Tre dagsordener To scenarier for styringsdialog Hvordan møder vi kompleksiteten? Udvikle styringsdialogen – Strukturer – Facillitering

3 Tre dagsordener Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Velfærd Re-definering af velfærd Velfærd Re-definering af velfærd Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring

4 Tre dagsordener - 1 Effektivisering og stram styring Effekstyring NPM V2.0: Effektmål og forandringsteorier Tendens: reduktion i antallet af mål Sammenkædning af statslig og kommunal effektstyring Kobling til budgetter? Kampen om enkelhed og afbureaukratisering Budgetdisciplin Hård, et-årig rammestyring: Simpel og konsekvent rammestyring, med afvikling af tidligere fleksibilitet og frihedsgrader Budgetunder skud Aldrende befolkning Aldrende befolkning Klima- og miljøkrise Klima- og miljøkrise

5 Tre dagsordener - 2 Nytænkning af velfærd Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Samskabelse Opbrud i arbejdsdelingen mellem stat, marked og civilsamfund

6 Tre dagsordener - 3 Bæredygtighed, liv og vækst Fra planlægning af fysiske strukturer til planlægning af liv Byrumplanlægning, grøn vækst, ny socialøkonomi, kulturel byudvikling etc. Lokalsamfundsstrategier Gentænkning af lokalsamfund – fra geografisk centre til netværk Ændringer i skolestruktur, biblioteksdækning etc. Bæredygtighed: Klima og miljø som tværgående dimension

7 Tre styringsmæssige dagsordener Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Velfærd Re-definering af velfærd Velfærd Re-definering af velfærd Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring Nytænkning af velfærds- samfundets ydelser og arbejdsformer under markant økonomisk pres Sætter kompleksitet og dilemmaer i bevægelse Stiller høje krav til kvalitet i styringsdialogen

8 Scenarie 1 - Beskæftigelsesområdet Integreret målhierarki Kontekst Effekter Indsatser Ressourcer Indsatser Ministermål Beskæftigelses- strategi Beskæftigelses- plan Målgruppe Forandringsteorier Målhierarki Forandringsteori

9 Scenarie 2 - Børne- og undervisningsområdet Mål, søgefællesskab og partnerskab Effektmål Folkeskolereform/ partnerskab Folkeskolereform/ partnerskab Kommuner Dagtilbud Skole Ny Nordisk Skole Ungd.udd

10 Hvordan møder vi kompleksiteten Sektoren som en kæde af læringsrum Styring som samtaler, hvor vi behandler kompleksitet og skaber betingelser for hinandens læring Borgere og medarbejdere Stat

11 Hvordan møder vi kompleksiteten? Dilemmaer på spil Spare Dokumentationskrav Standardisering Stordrift Styringskæde Tællelighedslogik Udvikle kvalitet Afvikle bureaukrati Borgerinddragelse/empowerment Mangfoldighed/fleksibilitet Autonomi Tillidslogik Dobbeltbudskabernes retorik

12 Hvordan møder vi kompleksiteten Strategier Fundamentalisme Dekobling - hykleri Refleksion Oprigtighed/ åbenhed Dilemma-spil Double Bind Desperate Governance

13 Hvordan møder vi kompleksiteten? De stærke dikotomier Det autonome subjekt Abstrakte idealer Med Det selvregulerende system Virkelighed Mod Lever i fortællinger og er organiserende for borgerrelationer, samarbejde og styringsteknologier

14 Udvikle styringsdialogen Hive sig op ved håret Udvikle styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse

15 Udvikle styringen Bryde op i dikotomier og fastlåstheder Subjekt/ObjektDeltagelse/interaktion Ideal/VirkelighedKompleksitet/åbninger Med/ModGensidig afhængighed/anerkendelse Joeseph Cambpell Lær at lytte efter disse figurer

16 Udvikle styringsdialogen Strukturer Færre og mere langsigtede mål – kontinuitet I læreprocesser Fair proces Tydelig og ikke-ydmygende feedback Fjerne distraherende faktorer Stabile koalitioner (borgere, politikere, fagfolk, administratorer…)

17 Enkel styring Stat Regioner Kommuner Regioner Kommuner Institutioner Nationale partnerskaber på velfærdsområder Flerårige kommuneaftaler Udbygget udfordringsret Lokale partnerskaber Flerårige resultatkontrakter Laboratorier & kvalitets- fællesskaber Laboratorier & kvalitets- fællesskaber Forpligtende viden- deling og kvalitets- udvikling som alternativ til detail- regulering

18 Udvikle styringsdialogen Behovet for åbenhed Være undersøgende i et dilemma Sproglig diversitet og dynamik Tillid – og disciplinering gennem tillid Kultivering af nærvær

19 Rigere dialog Stat Regioner Kommuner Regioner Kommuner Institutioner Partnerskaber: Kvalificere og forankre mål hos stat, kommuner og professioner Laboratorier: Innovere ydelser, arbejdsformer og styringsrelationer Samskabelse mellem offentlige, private og frivillige Kvalitetsfællesskaber: Skabe en fælles forpligtelse i kommunerne til at dele viden og udvikle kvalitet

20 Styring som forandringsskabende dialog Rammesætning Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Rammesætning Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED


Download ppt "Mod en ny oprigtighed i offentlig styring: Fra sorteper til partnerskab KIOL 21. november 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google