Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde om markedsføring 4. Marts 2015 Program: 17.00 – 17.45: Fra vision til branding v/ Lars Sandstrøm, Corporate Relations 17.45 – 18.15: Markedsføring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde om markedsføring 4. Marts 2015 Program: 17.00 – 17.45: Fra vision til branding v/ Lars Sandstrøm, Corporate Relations 17.45 – 18.15: Markedsføring."— Præsentationens transcript:

1 Temamøde om markedsføring 4. Marts 2015 Program: 17.00 – 17.45: Fra vision til branding v/ Lars Sandstrøm, Corporate Relations 17.45 – 18.15: Markedsføring via sport v/ Christian Abildgaard, Slagelse Kommune 18.15 – 18.45: Pause og sandwich 18.45 – 19.30: Opsamling

2 www.slagelse.dk 4. marts 2015 Markedsføringspuljen Et tilbud til Slagelse Kommune om at markedsføre og synliggøre kommunen som en attraktiv idrætskommune

3 www.slagelse.dk Opdrag  Baggrund og formål i forhold til at Slagelse Kommune arbejder med en markedsføringspulje.  Vurdering af tilbud  Hvad lægges der vægt på?  Kriterier for tilbudsgivning – hvem indgiver tilbud?  Slagelse Kommunes kriterier  Hvordan bruges SportOne?  Hvordan evalueres effekten af tilbuddene om markedsføring? 4. marts 2015

4 www.slagelse.dk 4. marts 2015 Baggrund  I 2009 blev puljen oprettet til sportsmarkedsføring for at understøtte kommunens overordnede målsætninger.  Slagelse Kommune afsætter årligt et beløb til markedsføring af kommunen – 1,4 mil i 2015.  Puljen varetages af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og administreres af Fritidsafdelingen  Ikke en tilskudspulje, men et tilbud om markedsføring som honoreres gennem et markedsføringsbidrag.  Klubber og foreninger giver et tilbud til Slagelse Kommune, hvori de anfører deres markedsføringsværdi.

5 www.slagelse.dk Formål med puljen  Synliggørelse og markedsføring af Slagelse Kommune som en attraktiv kommune/idrætskommune.  Styrke Slagelse Kommunes generelle image og den positive omtale i forhold til bosætning og dermed tiltrækning af nye borgere.  Gavne brandingen og profileringen af kommunen - som én blandt flere kanaler. 4. marts 2015

6 www.slagelse.dk Tilbudsgivning og aftaleindgåelse  En aftale om markedsføring indgås med udgangspunkt i et tilbud om at markedsføre kommunen, som sendes direkte til kommunen.  Vi modtager tilbud om markedsføring fra klubber og foreninger, fra enkeltstående arrangementer/events og fra personlige rollemodeller.  Deadline for at indsende forslag er 1. maj, hvorefter tilbuddene vurderes med henblik på en 1-årig aftale.  Løbende ansøgninger. 4. marts 2015

7 www.slagelse.dk Eksempel på et tilbud – Team Skælskør Slagelse 4. marts 2015

8 www.slagelse.dk Tilbud – Team Skælskør Slagelse 4. marts 2015

9 www.slagelse.dk Tilbud – Team Skælskør Slagelse 4. marts 2015

10 www.slagelse.dk Tilbud – Team Skælskør Slagelse 4. marts 2015

11 www.slagelse.dk Vurdering af tilbud Vi vægter følgende:  At bidragsmodtageres sportslige niveau er på højt nationalt plan.  At bidragsmodtager eksponeres væsentlig i lokale, landsdækkende og evt. internationale medier.  At aktiviteten understøtter kommunens fritids- og idrætspolitik.  At aktiviteten giver mulighed for lokal publikumsmæssig oplevelse på højt professionelt niveau.  At topidrætsudøvere, som har værdi af rollemodeller, bruges i forbindelse med arrangementer/events med markedsføringsmæssig værdi. 5. Marts 2015

12 www.slagelse.dk Krav til tilbuddet - 1 1: Følgende skal anføres i tilbuddet:  Værdien af forventet mediedækning i trykte medier.  Værdien af forventet mediedækning på landsdækkende tv-medier  Værdien af opsatte reklameskilte med kommunens logo.  Værdien af kommunens logo på udøvers beklædning.  Det forventede antal tilskuere, seere og læsere.  Ud fra ovenstående oplysninger kan den reelle markedsføringsværdi udregnes ift. den generelle medieomtale af kommunens kommende samarbejdspartner. 4. marts 2015

13 www.slagelse.dk Krav til tilbuddet - 2 2: Konkrete ydelser i tilbuddet:  Bidragsmodtager forpligter sig til at bære Slagelse Kommunes logo synligt ved interviews i både trykte og digitale medier.  Kommunens logo skal anføres i programmer, annoncer, reklamer, plakater og lignende.  På bidragsmodtagers hjemmeside skal Slagelse Kommunes logo være tydeligt og med direkte link til kommunens hjemmeside.  Slagelse Kommunes logo skal være tydeligt på bidragsmodtagers beklædning.  Ved alle hjemmekampe (ude som inde) skal bidragsmodtager opstille minimum to reklameskilte med kommunens logo på attraktive, synlige pladser.  Bidragsmodtager forpligtiger sig til at deltage i særlige arrangementer og events efter nærmere aftale med Slagelse Kommune. 4. marts 2015

14 www.slagelse.dk Udarbejdelse af aftale 4. marts 2015

15 www.slagelse.dk Udarbejdelse af aftale 4. marts 2015

16 www.slagelse.dk Samarbejdet med SportOne  Vi samarbejder med SportOne mhp. vurdering af de indkomne tilbud.  Bruger desuden i stigende grad SportOne til vurdering af løbende tilbud – herunder også atypiske opgaver som f.eks. at vurdere markedsføringsværdien ved salg af navnerettigheden på vores største hal! Historic Viking Race, Århus – København, European Volley Series, The Color Run.  SportOne får en ramme for puljens budget til rådighed for vurderingen.  Dialogmøder med klubber på baggrund af de indkomne tilbud.  Supplerende markedsføringstilbud fra foreningerne.  Større sikkerhed for korrekt vurdering i et marked, der konstant bevæger sig. 4. marts 2015

17 www.slagelse.dk Hjælp til ansatte og politikere  Samarbejde med SportOne er en nødvendig hjælp for at kunne kvalificere og nuancere sagsfremstilling og beslutninger.  Vi modtager mange aktivitets- og eventtilbud fra især kommercielle aktører, hvor Sport One vurderer tilbuddene for os, og dermed forsyner os med argumentation. 4. marts 2015

18 www.slagelse.dk Effekten af markedsføringstilbuddene  Bidragsmodtagerne forpligter sig til et halvårligt møde med Slagelse Kommune. Her dokumenterer bidragsmodtager den markedsføringsmæssige værdi.  Nystartet marketingafdeling skal arbejde med effektmåling bredt.  Markedsføringsmidler kan fremme foreningernes præstationer og udvikle dem i en retning mod endnu større resultater  Medvirke til øget bosætning samt kommunens øvrige overordnede målsætninger og strategier. 4. marts 2015

19 www.slagelse.dk Opmærksomhedspunkter!  Klubberne skal ikke budgettere med sidste års tildelte beløb. Det varierer!  Ændrede forhold i tilbuddene  Andre eller flere tilbudsgivere inden for samme økonomiske ramme.  Husk midler til løbende behandling af indkomne tilbud!  Skal den vurderede værdi altid stemme overens med tilbuddets pris? 4. marts 2015

20 www.slagelse.dk Udvikling  Skærpe indholdet af og præcisere markedsføringsaftalernes indhold.  Tilpasse aftalerne yderligere til de enkelte idrætters markedsføringsplatforme. Her er foreningerne en vigtig samarbejdspartner.  Som platform til at markedsføre nye tiltag og indsatser: f.eks. Sportscollege og Eliteidrætsklasser.  Gå all in på det mest værdifulde tilbud? – FC Vestsjælland er vurderet af et tysk firma til en værdi på 11 millioner kroner for kommunen stigende ad åre! 4. marts 2015

21 Markedsføringspolitikken kort Formål med markedsføringen Markedsføringen skal synliggøre kommunen og tiltrække tilflyttere, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, konferencedeltagere mv.) for dermed at skabe mere velstand via øgede indtægter. Markedsføringen skal bidrage til, at kommunens nuværende borgere og virksomheder er stolte af Ringsted Kommune, så de kan fungere som ambassadører for at bo, leve, agere og opleve i kommunen. Markedsføringen skal være med til at bevæge kommunen i den retning, som Ringsted Kommunes vision angiver.

22 Markedsføringspolitikken kort Tilgang til markedsføringen I markedsføringspolitikken fremføres det, at Ringsted Kommune er af den opfattelse, at de markedsføringstiltag, som kommunen selv vil tage eller understøtte skal have et strategisk udgangspunkt og gerne et flerårigt sigte, da enkeltstående begivenheder eller aktiviteter sjældent efterlader varige spor. Markedsføringen af kommunen kan både ske ved traditionelle kampagnemetoder, men også ved at understøtte fx aktiviteter inden for kultur, idræt, byudvikling og lignende, som kan sætte Ringsted ”på landkortet”. Markedsføringspolitikken angiver desuden, at markedsføringsaktiviteter eller -projekter skal have et regionalt sigte og at projekter med et landsdækkende sigte vil blive prioriteret.

23 Markedsføringsbudget I perioden 2015-2017 har Ringsted Kommune et budget til markedsføring på kr. 2015: 1.025.000 2016: 725.000 2017: 725.000 Intern markedsføring: Kr. 100.000

24 Markedsføringsplan 2015-2017 201520162017 Sommer i Ringsted125.000 Markedsføring af Middelalderfestival 50.000 Ringsted som handels- og oplevelseskommune100.000 Ringsted som erhvervskommune100.000 Ringsted som bosætningskommune100.000 Ringsted som idrætskommune600.000300.000 I alt1.025.000725.000

25 Diskussion Hvad inspirerer oplæggene til af politiske ønsker – handlinger? Er der temaer/input I ønsker der skal spilles ind i budgetprocessen? Er der noget vi administrativt skal være særlige obs på, når vi fremlægger markedsføringsplan for 2016 og fremadrettet? Skal sports-/idrætsområdet håndteres markedsføringsmæssigt som nu eller anderledes? => Opsamlingen går til ØU


Download ppt "Temamøde om markedsføring 4. Marts 2015 Program: 17.00 – 17.45: Fra vision til branding v/ Lars Sandstrøm, Corporate Relations 17.45 – 18.15: Markedsføring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google