Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionsrådsmøde 2. Maj 2007 www.regionmidtjylland.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionsrådsmøde 2. Maj 2007 www.regionmidtjylland.dk."— Præsentationens transcript:

1 Regionsrådsmøde 2. Maj 2007

2 Et eksempel på en konkret strategi, når regionens styringsmodel bruges i praksis
De faser, vi lige nu kører igennem Årsag – virkningstænkningen i strategikortet Et konkret kort med RM styringsmodellen som udgangspunkt Strategikortet– ikke bare et målesystem 2 ▪

3 Strategiarbejdet - idé og metode
Om faserne En klassisk strategiproces består af følgende faser, der konkret tilrettelæg- ges med afsæt i organisationens aktuelle situation og udfordringer Strategiarbejdet - idé og metode Strategisk Strategisk Strategiske Strategiske Strategiske Strategiske Realisering Realisering Strategisk analyse Strategisk analyse fundament fundament m m å å l l valg valg af strategier af strategier Nye ejere og nye vilkår Funktionel samordning i nyt perspektiv Markedsgørelse og DRG- og taxameterfinansiering Produktivitetskrav Rekruttering Meget synlige ejerkrav/koncerntænkning (de 6 indikatorer) Mission og vision HVs bud inden for RMs (fremme sund- hed og højeste in- ternationale stan- dard) Øget dækning i udvalgte segmenter Spydspidser og opførsel Eet stærkt super-elitehold Skarpe og tydelige profiler Det vi styrer efter Kvalitet og akkreditering Brugertilfredshed Budgetover-holdelse Produktivitet Servicemål Medarbejdertil-redshed Plus 2 (definere segmenter og serviceprofil) Hovedspore-ne Fagligt spor Produktivi-tetsspor Magnetspor (marked/kun-der) Een enhed Bruge og leve det selv – overalt til alt og altid Implementering Hvem skal Hvem skal Hvem skal involveres involveres involveres 3 ▪ undervejs? undervejs? undervejs?

4 Mission, vision og strategiske mål Eksterne perspektiver
Årsag virkningstænkningen i strategikortet Strategikortet som enkel ramme for formulering af strategier - udfoldet i en systematisk årsags-virknings kæde Effekt perspektiv Brugerperspektiv Procesperspektiv Medarbejderperspektiv Mission, vision og strategiske mål Strategien udledes “oppe fra og ned”: “Givet vi vil lykkes med mission og vision, hvad skal vi så have fokus på at levere til vores ejere? Etc.” Eksterne perspektiver Interne perspektiver Strategien virkeliggøres “nede fra og op”: “Ved at sætte fokus på xx i Medarbejderperspektivet kan vi lykkes med at få yy processen til at køre bedre, og derigennem…” 4 ▪

5 Strategikortets bestanddele
Fokusområder = det vi vælger at fokusere på Strategiske temaer = hovedsporene i vores strategi Effekt perspektiv Perspektiver = RM’s 4 bokse = de logiske lag i strategien Bruger-perspektiv Proces- og organisationsperspektiv Medarbejder- og ressource perspektiv 5 ▪

6 UDKAST - Hospitalsenheden Vest strategikort
Magnet (tiltrækning) Faglig Produktivitet Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb Effekt Et godt omdømme Kvalitet & akkreditering Produktivitet & budgetoverholdelse Vækst og øget dækning i udvalgte segmenter Klar profil og faglige og servicemæssige spydspidser Tilfredse patienter og samarbejdspartnere Patient, kommune, praksislæger Udbygge partnerskaber Klar kommunikation og markedsføring -eksternt og internt Effektiv arbejdstilrettelæggelse og organisering Høj kvalitet og patientsikkerhed Proces/ organisering Én virksomhed Med i fronten på IT, apparaturer og fysiske rammer Attraktiv uddannelse og forskning Lærende, selvledende og påskønnende kultur Godt arbejdsmiljø Medarbejdere og ressourcer Kompetente og resultatorienterede ledere og medarbejdere 6 ▪ Godt lederskab

7 Ikke bare et målesystem Strategikortet som del af Balanced Scorecard modellen – en helhedsmodel for strategiske valg og virkeliggørelse af disse – ikke bare et målesystem Effekt Bruger Processer Medarbejdere Balanceret opfølgning på resultatmål Strategikort Fokuseret opfølgning på indsatser Mission & vision Strategiske mål De 3 grundelementer i Balanced Scorecard (BSC) “Scorecard” 7 ▪


Download ppt "Regionsrådsmøde 2. Maj 2007 www.regionmidtjylland.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google