Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stress og depression Janus Ravn Læge Afd. Q, AUH, Risskov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stress og depression Janus Ravn Læge Afd. Q, AUH, Risskov"— Præsentationens transcript:

1 Stress og depression Janus Ravn Læge Afd. Q, AUH, Risskov
1 Billede af depressionsramt. Stress og depression Janus Ravn Læge Afd. Q, AUH, Risskov

2

3 Hvad er stress? Stress – hvad er det? Normalrespons på ydre fare
3 Stress – hvad er det? Hvad er stress? Normalrespons på ydre fare Klar til kamp eller flugt Sympatiske nervesystem aktiveres Udskillelse af stresshormoner fra binyrene

4 Kamp eller flugt Puls og blodtryk stiger Luftvejene udvider sig
Blod omdirigeres til muskulatur Pupiller forstørres Blodsukker og fedtstoffer mobiliseres til blodet Hjernens opmærksomhed øges Søvn undertrykkes Ændringer i immunsystemet

5 Stress i dag Livsbegivenheder Arbejdsforhold
5 Stress i dag Livsbegivenheder Arbejdsforhold Særligt uforudsigelighed og manglende indflydelse Grænseløst arbejde Familieforhold

6 Vedvarende stress Tilstand af længerevarende ulyst og anspændthed
Ikke en sygdom Reaktion på ydre belastninger som overstiger den enkeltes evne til mestring Hyppigt og stigende i Danmark 1 million fraværsdage årligt kontakter til praktiserende læger

7 Vedvarende stress symptomer
Psykisk – Ulyst, rastløshed, irritabilitet, aggressivitet, humørsvingninger, manglende koncentration og glemsomhed Fysisk – hjertebanken, svimmelhed, kvalme, diaré, svedeture, hovedpine og åndedrætsbesvær Adfærd – søvnforstyrrelser, ændret appetit, nedsat fysisk aktivitet, manglende selvomsorg

8 HPA-aksen Cortisolproduktion fra binyrebarken styret centralt
Under normale forhold frigives cortisol til blodbanen ud fra døgnrytme og ydre påvirkninger Feedbackmedkanisme tabes ved vedvarende stress

9 Behandling af stress Dårligt undersøgt
Reduktion af belastninger – på kort og på længere sigt Støttende samtaler efter kognitive principper Afspændende teknikker Motion Søvnhygiejne

10 Vedvarende stress er årsag til
Hjerte-kar-sygdom Infektioner Ulykker Misbrug Depression

11 Årsager til depression
Biologisk sårbarhed Opvækstvilkår Ydre belastning Legemlige påvirkninger

12 Hvad er depression? Symptomer Gennem mindst 14 dage
1212 Symptomer Hvad er depression? Gennem mindst 14 dage Mindst 2 kernesymptomer Nedtrykthed Markant nedsat lyst eller interesse Nedsat energi Mindst 2 ledsagesymptomer Nedsat selvfølelse Selvbebrejdelser eller skyldfølelse Tanker om død eller selvmord Koncentrationsbesvær Agitation eller hæmning Søvnforstyrrelser Appetit- og vægtændring Obs. psykotiske symptomer

13

14 Hyppighed og omkostninger
Depression er en hyppig lidelse Ca er syge i Danmark lige nu Tilsyneladende stigende forekomst Kvinder rammes ca. dobbelt så hyppigt som mænd Yderst pinefuldt for den enkelte Dødeligheden er høj på grund af ulykkestilfælde, fysisk sygdom og selvmord Koster det danske samfund 10 mia årligt i samlede udgifter

15 Få kontakter læge Kun halvdelen kontakter læge for at komme i behandling Mange gør det efter flere måneders lidelse ”Jeg skal bare tage mig sammen” ”Det går over af sig selv” ”Jeg er ikke værd at hjælpe” ”Der kan alligevel ikke gøres noget”

16 Behandling Kognitiv terapi hjælper 50-60%
Antidepressiv medicin hjælper 50-70% ECT (til de sværeste depressioner) hjælper 80%

17 Bivirkninger Bivirkningerne kommer altid før effekten!
SSRI/SNRI - sertralin, citalopram, venlafaxin, duloxetin kvalme, svimmelhed, seksuelle forstyrrelser, søvnløshed TCA – anafranil, nortriptylin, amitriptylin sløvhed, øget appetit, synsforstyrrelser, mundtørhed, nedsat sexlyst, påvirket blodtryk ECT – hyppige, forbigående hukommelsesproblemer, hovedpine

18 Behandling vigtig Utilstrækkeligt behandlet depression hyppigste årsag til selvmord Tidlig behandling bedrer prognosen Forskning tyder på, at det er skadeligt for hjernen at være deprimeret

19 Forebyggende behandling
Frank og kolleger patienter med minimum 3 tidligere depressive episoder Patienterne behandledes efter lodtrækning med enten antidepressiv medicin, kognitiv terapi eller en kalktablet som forebyggelse Følges i 3 år. Tilbagefald registreres. Ca. 20 % tilbagefald i medicingruppen Ca. 65 % tilbagefald i terapigruppen Ca. 85 % tilbagefald i placebogruppen

20 Grund til at forebygge Risikoen for næste episode stiger med antallet af episoder 50-90% Mindre og mindre udløsende belastninger Manglende fuld remission og blivende funktionsnedsættelse.

21 Depressionens biologi
Hos 50% af deprimerede fungerer HPA-aksens negative feedbackmekanisme ikke Forstyrrelser i hjernens koncentration af signalstoffer Strukturelle ændringer i hjernen

22 Hippocampus Hippocampus – struktur i den midterste del af tindingelappen volumen reduceret hos deprimerede Graden af reduktion afhænger af antallet af depressioner og varigheden af ubehandlet depression Hønen eller ægget? Dyreforsøg tyder på at hippocampus skrumper Hippocampusvolumen øges ved behandling med ECT og antidepressiv medicin

23 Funktion af hippocampus
Del af det limbiske system, der bl.a. regulerer følelsesrespons, motivation og ”vegetative funktioner” Hippocampus essentiel for brug af langtidshukommelse og lagring af ny information Desuden mange cortisolreceptorer og muligvis ”øverste” regulation af HPA- aksen

24 Fremtidige perspektiver
Større forståelse for hjerneorganisk grund til depressionen Flere ”forskellige depressioner” Mere målrettet behandling med færre bivirkninger Nye behandlinger (magnetstimulation, ketamin)

25 Resume Stress er en normalfysiologisk reaktion på ydre fare
Langvarig stress forårsager depression Depression hyppig lidelse massive omkostninger for den enkelte og samfundet Behandlingen virker, men har desværre bivirkninger Depression skader strukturer i hjernen og ændrer deres funktion


Download ppt "Stress og depression Janus Ravn Læge Afd. Q, AUH, Risskov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google