Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler Formand for Specialudvalget for Kartofler Carl Heiselberg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler Formand for Specialudvalget for Kartofler Carl Heiselberg."— Præsentationens transcript:

1 Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler Formand for Specialudvalget for Kartofler Carl Heiselberg

2 Aktiviter for Specialudvalget 2006 Emner for beretning ► Dyrkningsåret 2006 ► Dispensation for anvendelse af Ridomil G ► Præbasiskontrollen ► Kartoffelmeristembanken ► Danish GAP ► ”Farm saved seed” – kartofler ► Pesticider ► Driftsøkonomi ► Bekendtgørelsesændringer ► Partnerskabet ► Vinterafprøvning ► Plantedirektoratet ► LFK – Vandel ► Rådighedsperiode ► FGK – rettigheder ► 8 års reglen ► Danmarks kartoffelråd ► Landsudvalget for Planteavl ► Planteforum ► Bekendtgørelsesændringer

3 DanishGAP – Potatoes Forskel på DanishGAP/EurepGAP ► Pesticidanalyser ► Slam ► Vandanalyser ► Toiletforhold i marken ► Rygning ► Hygiejneinstruktion

4 EurepGAPDanishGAP PesticidanalyserAvler er selv ansvarlig for analyser på produktet. Der er p.t. ikke angivet specifikke krav for antallet af analyser. Derfor kan omkostningerne ikke anslås. Avler skal dokumentere kendskab til det danske overvågningssystem for pesticider. Ved eksport skal avler sikre sig ved en kontakt e.l., at det er eksportørens ansvar at have kendskab om maksimalgrænse- værdier i de lande, der eksporteres til, samt have ansvar for prøveudtagning og analyser. Desuden er det eksportørens ansvar at holde avleren informeret om de gældende krav i aftagerlandet. Vand til skylning af produkt (drikkevandskvalitet) Avler er selv ansvarlig for analyser og dokumentation for at vandkvaliteten er OK Avler kan henvise til de analyser, der iht. dansk lovgivning udtages obligatorisk af dansk drikkevand. SlamEurepGAP accepterer ikke, at der anvendes human slam på arealer, hvor der avles produkter. EurepGAP accepterer ikke begrebet "vegetabilsk slam". Dansk definition på slam er forskellig fra EurepGAPs. I DanishGAP er der anvendt formuleringen "vegetabilsk affald" Skærpet krav om ingen slam forud for dyrkning i hhv. 3 år (kartofler) og 1 år (frugt & grønt) - vegetabilsk affald undtaget. Toilet i markenMax 500 m til toilet.Avler kan alternativt stille et køretøj til rådighed, så man kan køre til nærmeste toilet. RygningIngen rygning ved produkthåndteringDer skal være rygepolitik hos avlere med pakkeri og sorteringsfunktion. HygiejneuddannelsePerson, der giver hygiejneinstruktion, skal være uddannet Der skal være en hygiejneinstruktion; men ikke nødvendigvis en uddannet person.

5 DanishGAP Potatoes Teknisk Komité ► Jens Christensen * ► Johan Mikkelsen ► Ingolf Sørensen, Flensted* ► Jesper Blaabjerg, Scanax* ► Bjarne Jensen, VK Kartofler ► Benny Jensen, BJ Agro ► Michael Flø, KMC ► Lars Næsted, Danespo * Repræsentanter i den nye Fælles Komité for sammenskrivning af de 2 DanishGAP standarder

6 Farm saved seed - kartofler ► Gælder beskyttede sorter (25 år, som kan forlænges med f.eks. 5 år) ► Mindre end 5,3 ha. Fritaget ► 50% af normal forædlerafgift (normalt 16 kr./td. og 30 kr./td. for henholdsvis konventionelle og økologisk producerede læggekartofler) ► Forædlerafgift: 25 tdr. à 16 kr. x 50% udgør 200 kr./ha. Specialudvalget foreslår 100 kr./ha.

7 Pesticider Hvorfor har vi ikke kunnet nøjes med måltal ► Intet beslutningsstøttesystem mod skimmel, som var en af forudsætningerne ► Jordsmitte + ny tidligere og mere aggressiv kartoffelskimmel i USA og EU. USA beregninger viser 33% mere kemi mod denne ► Vækststandsning. Manglende kemi kræver meget gas til gasbrænding ► Problemer med cikader, tæger, lus og coloradobiller er vokset eksplosivt i det varmere klima ► Dyrkning af senere sorter, der i højere grad udnytter N kræver flere skimmel sprøjtninger ► Underforsyning med N giver større problemer med ukrudt og sygdomme

8 Kartoffelpartnerskabet Agrova Food Dalum Uddannelsescenter Danespo / Kartoffelhandlerforeningen Danmarks Fødevareforskning Danmarks JordbrugsForskning Danmarks Kartoffelråd Dansk Kartoffelproducent-forening Familielandbrugets Familieudvalg Flensted A/S Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler Fødevarestyrelsen G Kartofler Grindsted Landbrugsskole Kartoffelkompagniet Kost- og ernæringsforbundet Landbrugsraadets Projektservice Landbrugets Kartoffelfond Specialudvalget for Kartofler Sjællands kartoffeldyrkerforening www.tofler.dk

9 Kartoffeltræ


Download ppt "Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler Formand for Specialudvalget for Kartofler Carl Heiselberg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google