Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 29: Repetition II 0.Økonomiske nyheder 1.Spørgsmål med udgangspunkt i projekterne (færdiggøres) 2.Kort om ’bytteforhold’ 3.Kort om ’gensidig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 29: Repetition II 0.Økonomiske nyheder 1.Spørgsmål med udgangspunkt i projekterne (færdiggøres) 2.Kort om ’bytteforhold’ 3.Kort om ’gensidig."— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 29: Repetition II 0.Økonomiske nyheder 1.Spørgsmål med udgangspunkt i projekterne (færdiggøres) 2.Kort om ’bytteforhold’ 3.Kort om ’gensidig forpligtelse’… 4.Operation overblik (færdiggøres)

2 2 5.Kurvegennemgang 6.’Spørgetime’ 7.Multiple choice test 8.Tale til nationen 9.Afsluttende evaluering

3 3 0. Økonomiske nyheder Siden første kvartal sidste år er antallet af arbejdsløse steget med 53.000 og udgjorde i årets første kvartal 153.000 personer, og er således steget med 53 pct. på et enkelt år. Strukturel ledighed som argument imod lempelig finanspolitik??

4 4 0. Økonomiske nyheder Forklaring: ’alle, der ønsker job, og ikke som den officielle ledighedsstatistik kun ledige der modtager offentlige ydelser’ Har vi nu ikke længere råd til en lempelig finanspolitik? Hvad er de vigtigste begrænsninger for en lempelig finanspolitik?

5 5 0. Økonomiske nyheder Regeringens økonomiske redegørelse: –40.000 flere ledige uden de nuværende indgreb – hvor ved regeringen det fra? –Stadig god handelsbalance – hvordan kan det lade sig gøre?

6 6 ’De danske virksomheder udnytter valutauro og rentespænd og optager i stor stil lån i udenlandsk valuta’. ’vigtigt, at man holder sig for øje, at man ikke kun løber en renterisiko men også en valutarisiko’ Bemærk relevansen af kærnepensum

7 7 0. Økonomiske nyheder Et par hurtige: a.Dansk BNP tilbage på 2007-niveau i 2014! (Husker I…?) b.Katastrofal dansk produktivitet(svækst) c.USA’s nedtur slut d.Nedturen langt værre i Europa (og dermed Danmark) end i USA – hvorfor?

8 8 0. Økonomiske nyheder Et overordnet tema: at alle hjælpepakker m.m. på mellemlang sigt vil ende med en væsentlig højere inflation og renter, som følge af de mange penge, der er pumpet ud Det siger mange økonomer i det mindste… Hvilken teori – hvilke mekanismer - ligger der til grund for den konklusion? Er der grund til at stille spørgsmålstegn ved konklusionen?

9 9 1. Nye spørgsmål (forts.) 4. Hvad er diskutabelt ved følgende sætninger?: a.’Udbud og efterspørgsel er en økonomisk teori’ b.’Inflation opstår hvis der er vedvarende prisstigninger’? c.’teorier der blev benyttet til at stoppe den store arbejdsløshed og stagnation’ d.’Det vil sige, at vi ikke må lave en devaluering’

10 10 2. Kort om bytteforhold Bytteforhold = Eksportpris/importpris => –Når vi får mere for eksporten og giver mindre for import => brøken større = en forbedring –Men svarer til en revaluering –Dvs. en konkurrenceevneforværring –Men hvis man kan klare en sådan forværring –Så sælger man dyrt og køber billigt… hvilket på det lange sigt er godt for handelsbalancen

11 11 3. ’Gensidig støtteforpligtelse’… ’Hvis et deltagerlands valutakurs bevæger sig ud på en af udsvingsgrænserne i ERM2, skal både ECB og det pågældende deltagerlands centralbank ved køb af den svage valuta og salg af den stærke sikre, at valutakursen holdes inden for udsvingsbåndet.(NB, p. 22 – men se også p. 48 - tak Anders)

12 12 3. ’Gensidig støtteforpligtelse’… I praksis påhviler interventionen den svageste part, men p. 48: ’kan der ydes ubegrænset interventionskredit inden for rammerne af ERM2’ Skete under finanskrisen. Skulle ECB ikke støtteopkøbe?

13 13 3. ’Gensidig støtteforpligtelse’… ECB og det pågældende deltagerlands centralbank kan suspendere intervention, hvis intervention er i modstrid med opretholdelse af prisstabilitet’ (p. 22) Dvs. i ord ECB forpligtet – i praksis har jeg ikke hørt om støtteopkøb – og de kan lade være… Eksamen: ’i princippet en gensidig støtteforpligtelse’

14 14 3. ’Gensidig støtteforpligtelse’… ’For the currency of each Member State participating in the mechanism, a central rate against the euro and a standard fluctuation band of ±15% are defined, in principle [mit kursiv] supported by automatic unlimited intervention at the margins, with very short-term financing available. However, the ECB and the participating non-euro area NCBs could suspend automatic intervention if this were to conflict with their primary objective of maintaining price stability’. http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr080529_1.da.html

15 15 3. ’Gensidig støtteforpligtelse’… Bemærk i øvrigt: ’Det er ikke alene Nationalbankens interventioner på valutamarkedet og Nationalbankens renteændringer, der har bidraget til stabiliseringen af kronen. Årsagen er først og fremmest markedsdeltagernes adfærd. På valutamarkedet tager markedsdeltagerne positioner ud fra en forventning om en stabil kronekurs og bidrager hermed til stabiliseringen af kronekursen’ (p. 23)

16 16 4. Operation overblik - makro Følgende makro-kurver er centrale: 1.Det keynesianske kryds – aggregeret efterspørgsel og indkomst 2.Den aggregerede udbuds- og efterspørgselskurve 3.Phillipskurve(rne) 4.Valutamarkedskurven 5.ISLM med BAP

17 17 4. Operation overblik - makro Hvad kan makrokurverne bruges til? Til at illustrere centrale teoretiske sammenhænge: –Ad. 1 Vise efterspørgslens betydning for indkomsten –Ad. 2 På kort sigt øges produktionen ved øget efterspørgsel for keynesianere – for ’klassikere’ stiger kun prisen –Ad. 3 Sammenhængen mellem ledighed og inflation på kort og lang sigt

18 18 4. Operation overblik - makro Ad 5. ISLM med BAP dækker en række kurver: –At en lavere rente fører til flere investeringer –At en lavere rente giver en øget pengemængde –At en stram/lempelig finanspolitik påvirker efterspørgslen og dermed indkomsten –At finans- og pengepolitik kan spille sammen og mod hinanden –At valutakurspolitikken bestemmer pengepolitikken

19 19 4. Operation overblik - makro Hvilke er de centrale makro-årsags- sammenhænge knyttet til kurverne: a.Øget efterspørgsel => øget indkomst => øget beskæftigelse på kort sigt (hvilke skjulte antagelser? (1, 2) b.Øget beskæftigelse => højere lønninger højere priser (løn/pris-spiral) => lavere efterspørgsel => lavere beskæftigelse (hvilke skjulte antagelser?) (3)

20 20 4. Operation overblik - makro c. ISLM 1.En lavere rente (kort/lang) => øget efterspørgsel (øgede investeringer og øget forbrug) => osv. 2.En lavere rente => kapital strømmer ud af landet => svækkelse af kronekurs => udelukket ved fastkurspolitik 3.Hvis finans- og pengepolitik koordineres = større stramning/større lempelse. Ukoordineret – trækker i hver sit retning (stramme/lempe)

21 21 4. Operation overblik - makro 4. To rent teoretiske kausaliteter: iEn lempelig finanspolitik under flydende valutakurser => højere rente => revaluering => mindre ekspansiv end under faste valutakurser iiAt en øget efterspørgsel giver en rentestigning (fast pengemængde)

22 22 4. Operation overblik Er det så det hele? Nej! Men her har I en ramme! Og så er der kun en slides igen… Som I ikke har…. Øv bøv

23 23 For økonomer er det virkelige liv et særtilfælde Embedsmænd og politikker kunne ikke have udløst finanskrisen alene. Det krævede økonomers aktive indsats for at gøre værket fuldendt. Jeg vil starte med at antage, at økonomer er anvendelige. Jeg ved, mange af jer vil være uenige, men som økonomer ofte siger: –‘vi kan løsne den antagelse senere’


Download ppt "1 Lektion 29: Repetition II 0.Økonomiske nyheder 1.Spørgsmål med udgangspunkt i projekterne (færdiggøres) 2.Kort om ’bytteforhold’ 3.Kort om ’gensidig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google