Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Oversigt over forsøg med næringsstoffer 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Oversigt over forsøg med næringsstoffer 2004."— Præsentationens transcript:

1 Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Oversigt over forsøg med næringsstoffer 2004

2 Disposition Stigende mængder kvælstof Kvælstofstrategi til gyllegødet vinterhvede Kvælstoftyper, bl.a nitrifikationshæmmere Mangan Positionsbestemt gødskning Stalosan

3 2004 Optimal 125 kg N/ha Optimal 133 kg N/ha (1999-2003) Oversigten 2004, s. 160

4 Optimum 256 0 kr. pr. pct. Nettomerudbytte i vinterhvede ved forskellig væ rdi protein -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 50100150200250300 Kg N i handelsgødning pr. ha Nettomerudbytte, kr. pr. ha Optimum 200 kg N pr. ha 1 kr. pr. pct. 4 kr. pr. pct. Oversigten 2004, s. 163 Optimum 2004: 200 kg/ha Optimum 99-03: 187 kg/ha Optimum 220 kg N pr. ha

5 Medio marts Kg N Medio april Kg N April-MajMedio maj Kg N Pro- tein Udb. – merudb. 70Gylle10,574,4 70Gylle10,8-0,1 30Gylle4010,81,5 17 forsøg med kvælstof til gyllegødet Vinterhvede 2002-2004 Oversigten 2004, s. 173

6 Kvælstof til gyllegødet vinterhvede -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 12345134567812356Gns. 17 fs. Merudbytte, hkg pr. ha Medio aprilDelt, medio marts, medio maj 200220042003 Forsøg Oversigten 2004, s. 172

7 Kvælstof til gyllegødet vinterhvede: Stor frihed til at vælge udbringningstid Senere eller delt N giver 0,3 pct.enhed protein mere Vent i kraftige marker med god N-forsyning I normalt udviklede m. skal tildeling ske før 15. april Deling en fordel for proteinindhold, men gyllen skal ud inden 5. maj, hvis 2. halvdel af kvælstofmæng- den tildeles medio maj En forøgelse af svovl fra 14 til 34 kg S/ha forøger ikke udbytte eller proteinindhold I forhold til at give hele handelsgødningsmængden medio marts er der:

8 3 forsøg 2004NS 26-13ENTEC 26-13 (m. nitr.hæm) Pct. stivelse M.udb hkg/ha Pct. stivelse M.udb. hkg/ha 100 N bredspredt 19,9+15919,6+140 200 N bredpredt 19,8+20220,0+229 100 N placeret 19,3+23619,1+247 200 N placeret 18,9+29318,6+309 LSD.. 47 Kvælstof til fabrikskartofler Oversigten 2004, s. 175

9 2 forsøg 2004NS 26-13 Marts + april ENTEC 26-13 Marts Pct. olie M.udb hkg/ha Pct. olie M.udb. hkg/ha 120 N 48,1+15,0+15,9 150 N 49,6+17,8 180 N 47,7+17,549,2+18,1 240 N 47,3+20,6 LSD.. 1,7 Gødningstype og udbringningsmetode i vinterraps

10 Vårbygsorters følsomhed overfor manganmangel 1 fs. med stærk manganmangel SortMerudb. for 3 xMn.sulfat Hydrogen13,7 Prestige21,1 Cicero13,2 Helium22,6 Sebastian22,7 Brazil14,1 LSD..8,7

11

12 1 fs. i vinterbyg med stærk mangan- mangel. Udbytte og merudbytte G man- gan/ha Uden Mangan forår, Med mangan forår Ubehandlet056,765,2 DDP Mn190+10,8+9,6 Mn-sulfat200+14,9+10,2 DDP Mn825+15,8+10,7 Mn-sulfat800+19,2+16,6 Nitraman190+14,3+9,7 LSD..1,9 Oversigten 2004, s. 181

13 GødningstypePct. ammo- nium ProteinUdb.+ Mer- udbytte NS 24-85211,060,3 NS 21-7 + Mn5311,03,0 NS 21-23 (Sv.amm.)10010,93,7 NS 24-8,+ 60 S i el.S.5210,94,2 NS 24-8 +udspr.- Mn.sulfat 5210,95,6 LSD..2,3 Gødningstype og manganforsyning. 5 fs. I vinterhvede 2002-2004 m. merudbytte for udsprøjtet mangansufat Oversigten 2004, s. 183

14

15 Kan variationen i proteinprocenten i maltbyg indenfor marken udjævnes ved positionsbestemt sengødskning ? Resultater af 2 forsøg 2004 viser JA fordi: at målinger med optiske sensorer (Yara-N-Sensor d. 22. juni havde signifikant sammenhæng med proteinprocenten i den høstede vare at tilførsel af kvælstof d. 2. juli ændrede proteinpro- centen med ca. 0,2 pct.enhed pr. 10 kg kvælstof. men at en deling af kvælstofmængden kostede ca. 1 hkg pr. ha i tabt udbytte

16

17

18

19 Tak for opmærksomheden, men jeg mangler bl.a: Sammenligninger med Plantedirekt. Normer Resultater med afprøvning af N-Plus Gødning med nitrifikationshæmmer til græs Flere resultater med positionsbestemt gødskn. Kalkforsøg herunder brændt kalk


Download ppt "Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Oversigt over forsøg med næringsstoffer 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google