Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion og Quick Guide

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion og Quick Guide"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion og Quick Guide
Alcatel Network Analyzer ”kom i gang guide” v. 1.0

2 Introduktion

3 Introduktion Alcatel Network Analyzer 5530NA-C (NA) er et software værktøj som henter data fra Alcatel ISAM og Ericsson EDA Ethernet DSLAMér og eksekverer Single Ended Loop Test (SELT) og Dual Ended Loop Testing (DELT) tests på disse Man kan som operatør anvende NA, hvis man anvender kobberbaserede DSL-produkter produceret på TDC DSLAM: Bredbånd Basic, Ethernet BSA, IPConnect, Ethernet VPN DSL, VULA og VULA Uncontended I TDCs anvendelse af NA er der ikke funktioner, der er relevante i forhold til Rå Kobber og Delt Rå Kobber produkterne Denne præsentation beskriver, hvordan man får adgang til og anvender den grafiske brugerflade (GUI) til NA Det er også muligt at få Webservice adgang med XML. Her henvises til dokumentet ” ISP Webservices DSL Network Analyzer” NB! Ved anvendelse af NA tilgår man som operatør sine egne DSL-tjenester i produktion, og starter man en linjemåling, kan det påvirke den pågældende slutkundes tjeneste

4 NA GUI adgang via VPN Adgang til NA GUI interface sker via VPN forbindelse og login kode Operatører, som ønsker adgang, oprettes med en fast IP adresse og bruger ID for en eller flere brugere Operatøren bestiller NA adgang til sine navngivne medarbejdere via sin Account Manager eller kundeservice på

5 Vandtætte skotter NA har indbygget adgangsstyring baseret på identifikation af brugere og linjer og tildeling af rettigheder. Dette er en integreret funktion i NA Operatører, som aftager TDC DSL produkter, oprettes med rettigheder som ”Operatør”. Ved såvel GUI adgang som Webservice adgang identificeres operatøren af en operatørkode Operatøren kan alene hente detaljerede data og initiere målinger på linjer/ bondinggrupper, som hører til den pågældende operatørkode. Der er dog mulighed for at se mere globale data fra grupper af linjer, men her kun parametre af overordnet natur På oversigtsniveau er der adgang til en række data for netværket som sådant, pr. DSLAM eller pr. Vectoring gruppe

6 DSL teknikker og funktioner som er understøttet
NA understøtter i nuværende form ADSL2+ og VDSL2 med følgende funktioner: G.INP SRA Vectoring Bonding DLM (i senere fase) NA måler og analyserer alene på parametre for DSL-laget og kan således ikke ”se” ATM, Ethernet og højere protokollag.

7 Supplerende funktioner – data for grupper af linjer
På oversigtsniveau er der adgang til at se en række data for netværket som sådant, f. eks: Udvikling i andel af ustabile linjer for hele netværket eller pr. DSLAM Oversigt over linjer med fejldiagnose for hele nettet, pr. DSLAM eller pr. Vectoring gruppe For Vectoring gruppe kan man se Heatmap, linjer i fall back og en mængde statiske data For Vectoring enkeltlinjer kan man se portnumre for de 10 omgivne linjer med kraftigst krydstale i DS hhv. US I de tilfælde, hvor man kan hente oplysninger om porte, som ikke tilhører den aktuelle operatør, kan man kun se de overordnede DSL parametre og stabilitet samt evt. fejlkode for linjen forbundet til porten. Man kan ikke se LID eller hvilken operatør linjen tilhører, slutkunde, CPE id. eller lignende Oversigtsdata vises primært i den del af NA som betegnes ”Extended Platform”

8 Oversigt over målefunktioner pr. linje/bonding gruppe
Test type Indhold Responstid Line Status Diagnosis (LSD) Real time aflæsning af enkle DSL-parametre, begrænset diagnose funktion og i GUI grafisk visning af 10 dages historiske data for stabilitet og DSL performance Få sekunder Line Quality Diagnosis (LQD) Initiering af dyberegående analyse baseret på en eller flere indhentninger af komplekse data (DELT) og avanceret diagnose funktion. Kan opsættes med valgfri varighed, målefrekvens, m/u gentræning af linje Fra ca. 4 minutter til flere døgn afhængig af hvilken test der er startet SELT Måling på linje som ikke kan træne op - diagnose 2-3 minutter Dash board Real-time grafisk visning af centrale parametre, opdateret med få sekunders interval Kun GUI og kun kort tid ad gangen 8

9 Guides og Brugervejledning
Den sædvanlige brug er, at man først indtaster linje ID eller portnummer for linjen, som ønskes undersøgt. Der udføres så en LSD (svar efter få sekunder), og derefter kan man vælge de øvrige funktioner På de efterfølgende sider følger en Guide til Login via VPN samt en Quick Guide, der grafisk gennemgår de mest anvendte vinduer og funktioner. Til sidst er vist nogle Eksempler på skærmbilleder fra forskellige kredsløb. En langt mere detaljeret vejledning findes i Alcatel brugervejledning til "Network Analyzer”. Brugervejledningen er tilgængelig på Wholesale Online og findes på siderne for TDC DSL produkterne under ”Processer”, eller direkte link (kræver login): https://wholesale.tdc.dk/Produkter/Alcatel_Network_Analyzer_Copper_Release_UserGuide_vers_8_2.pdf NA er solgt til over 100 operatører i hele verden og derfor indeholder funktioner, som vi ikke anvender i TDC’s netværk, for eksempel: Galvaniske målinger og Binding Groups. Disse funktionaliteter kan man springe over i brugervejledningen

10 Guide til Login via VPN

11 Opsætning af VPN-adgang
Før du kan få adgang til Network Analyzer skal du først etablere adgang til et SSL-VPN via en JUNOS klient. Når du er forbundet til SSL-VPN’et, er det muligt via en browser at få adgang til Network Analyzeren. Login til SSL-VPN: Link: https://sltfwv10.eng.tdc.net/vendor Vælg: VENDOR-USERNAME-PASSWORD Indtast de udleverede login og password til SSL-VPN. JUNOS VPN klient installeres herefter. Efter første login til SSL-VPN kan man efterfølgende åbne den installerede klient og vælge connect, eller logge ind via det link, som blev anvendt første gang.

12 Login til Network Analyzer
Link åbnes i Browser: Tast dit Bruger navn + password > Log in Tast LID eller dslam-port eks. [trg6xda2-91] på den Linie du ønsker at måle. Tryk [Enter]

13 Quick Guide

14 NA GUI: Overblik Summary på aktuel LID
Målinger startes via Diagnosis Control 10 dages Classificiation history 8 timers Classificiation history Se tidligere målinger på aktuel LID i Diagnosis management Se måling tryk på

15 Summary: Linie parameter oversigt på aktuel LID
Oversigt over linie parameter Hastigheds profil Modem type Er linien oppe? Afstand til kunden

16 Classification history: Stabilitets vurdering
Seneste 10 dages stabilitet og performance. Service stabilitet Grøn=god Gul=middel Rød=dårlig Brug DSLmon for detaljer. xDSL Performance Linien OK = grøn (vises pt. ikke for VDSL) Show-time: Tid modemet har været tændt. DLM state: linien behandles med DLM. Seneste 8 timers stabilitet i 15 min intervaller. Service stabilitet Grøn=god Gul=middel Rød=dårlig Brug DSLmon for detaljer.

17 Parameter Summary: Linie parameter status
Vigtige Linie parametre Linie dæmpning Støj margin Aktuel bitrate Maks. mulig bitrate Her kommer parametrene når linien kører med G.INP

18 Husk at lukke Dashboard efter brug! Belaster systemet meget.
”Live” data med bl.a. FEC, Coding Violations, User traffic. Data opdateres for hver 10 sek. Husk at lukke Dashboard efter brug! Belaster systemet meget.

19 SELT 1 3 2 Aflæs resultat Undlad ændring af indstillinger
Vælg True, tryk Continue inspection for måling SELT måles kun på linier hvor modemet ikke er i synk. Anvendes primært til at måle afstand på afbrudte linier. 2 Måling udføres – afvent resultat

20 Short diagnosis 1 2 3 Måling på 1 minut kunden afbrydes ikke.
Resultatet vises automatisk 2 Tryk på Show details for bl. a. Bit loading og SNR Graf 3 Scroll ned for at se alle tilgængelige data

21 Diagnosis Diagnosis målingen giver mulighed for måling hvor alle data hentes bl. a. Bit loading, SNR Graf, QLN og Hlog, men kræver afbrydelse af linien. Vælg Forced – 4 minutes – 20 Seconds – NORMAL_INIT Tryk på Continue inspection. Pairbonding og Vectoring kræver længere tid 6 min. Afvent tidspunkt for at målingen er udført tryk på linket here for at se målingen eller find målingen via diagnosis management Her vælger du Diagnosis management

22 Diagnosis - Results Tryk på Show details for Bit loading - SNR Graf – QLN – Hlog og alle tilgængelige data Scroll for at se data

23 Søge målinger via Diagnosis management
Tast LID + [enter] Her kan søges på Inspection type fx: Line state diagnosis Line quality diagnosis Short line quality diagnosis Her kan søges på User name (bruger ID) Søg på Inspection ID Her kan søges på TL1 adressen Se måling tryk på

24 Eksempler

25 Eksempel på LSD for Vectoring linje
uddybende målinger som kan vælges Vectoring profil Stabilitet seneste 10 dage Fall back profil/status Link til Vectoring Gruppe oversigt (link leder til Extended Platform med nyt login) Link til oversigt over 10 kraftigste x-tale linjer

26 Eksempel på Vectoring Gruppe oversigt
Lille uddrag af visning i Extended Platform af data for vectoring gruppen Mouse-over viser portnumre for de enkelte punkter Portnumre for linjer i fall back mode

27 Eksempel på LQD data for Vectoring linje
Et lille udsnit af grafer som vises ifm. LQD test Kurver som vises omfatter f.eks. QLN, Hlog, Bitloading, attenuering, PSD niveau og mange flere af de klassiske DSL parametre Afhængig af hvordan LQD testen er opsat af brugeren, er der tale om enkeltmålinger eller en serie målinger med defineret interval imellem De her viste kurver er eksempler på kurver, som er specifikke for Vectoring

28 Eksempel på LQD for Bonding gruppe
Nogle dage er gruppen ustabil LSD og LQD test på en LID som er del af en bonding gruppe, resulterer i et resultat for bonding gruppen. Man kan efterfølgende klikke sig ind på målinger for enkeltlinjerne i gruppen og hermed afgøre, hvilken af linjerne der er fejlbehæftet (”Child Inspection”)

29 Eksempel på visning i Dashboard
Kurver opdateres med få sekunders mellemrum

30 Eksempel på visning af globale data i ”Extended platform”
Forside på ”Extended platform” I Extended Platform kan man hente oversigter på gruppeniveau (hele nettet, pr. DSLAM, Vectoring gruppe, teknologi m.v.) Man kan se fordeling og udvikling i stabilitet, fejlkoder m.v. Man kan åbne links og se en række data ned til enkeltlinje niveau, men her kan man dog ikke ”klikke” sig dybere end overordnede parametre, for de linjer, der ikke hører til egen operatørkode


Download ppt "Introduktion og Quick Guide"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google