Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forstå kommunens indkøb v/ Pia Ziegler Indkøb- og udbudschef i Hillerød Kommune 09-04-2017 Navn / stilling / oplæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forstå kommunens indkøb v/ Pia Ziegler Indkøb- og udbudschef i Hillerød Kommune 09-04-2017 Navn / stilling / oplæg."— Præsentationens transcript:

1 Forstå kommunens indkøb v/ Pia Ziegler Indkøb- og udbudschef i Hillerød Kommune
Navn / stilling / oplæg

2 Hvad er omfanget af offentligt indkøb?
Kommunerne køber årligt ind for omkring 100 mia. kr. og regionerne for 35. mia. kr. Hillerød Kommune køber årligt ind for i alt 568 mio. kr.

3 Hvordan er indkøbet fordelt?

4 Hvor mange leverandører?
Hillerød Kommune benytter sig p.t. af leverandører Omkring 200 leverandører står for ca. 80 pct. af omsætningen

5 Hvorfor kan der ikke handles frit?
Udbudsreglernes formål er at skabe konkurrence om offentlige opgaver: Tilbudsloven Annoncering af varekøb og tjenesteydelser Licitation og underholdsbud på bygge-og anlægsopgaver Udbudsdirektiverne Formkrav, procedurer, klagemuligheder etc. Traktatens principper Gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet Passende grad af offentlighed ved klar grænseoverskridende interesse

6 Hvornår gælder hvilke regler?
Bygge- og anlægsopgaver: Over 38,6 mio. kr. - EU’s udbudsdirektiv 3-38,6 mio. kr. - Tilbudslovens regler om licitation Under 3 mio. kr. – Tilbudslovens regler om underhåndsbud Varer og de fleste tjenesteydelser: Over 1,54 mio. kr. – EU’s udbudsdirektiv 0,5-1,54 mio. kr. – Tilbudslovens regler om annoncering Under 0,5 mio kr. – Forvaltningsretlige principper/sund fornuft Særlige tjenesteydelser: Traktatens regler ved klar grænseoverskride interesse

7 Hvordan løfter vi udbudspligten?
Egne udbud/annonceringer Fællesudbud i regi af indkøbssamarbejdet Nordsjælland (12 kommuner) SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice Forpligtende aftaler Frivillige aftaler FM- aftaler (Statens aftaler i regi af Finansministeriet)

8 Og når udbudspligten ikke er løftet?
Klagenævnet for Udbud Sanktioner ved manglende EU-udbud Kontrakten kan erklæres uden virkning Kommunerne kan pålægges bøde op til 10 mio. kr. Risiko ved alle sager i Klagenævnet for Udbud Sagsomkostninger Forsinkelser Erstatningsansvar

9 Hvilken retning går udviklingen?
Fællesudbud (men altid tanke for opdeling i delaftaler) Større fokus på CSR: Sociale klausuler – fx lærlinge- og praktikpladser og ILO konventioner. Miljøhensyn/ CO2 regnskab Økologi (fx daginstitutioner) TCO – totalomkostningsbetragtninger Cooporate socail responsebilitet

10 Hvordan bliver jeg leverandør?
Hvad gør Hillerød Kommune? Indkøbspolitik – vi ønsker samarbejde med private leverandører Stadigt større fokus på konkurrenceudsættelse Stadigt større fokus hvad der er aftaledækket / ikke aftaledækket Markedsundersøgelser/dialog forud for et udbud Alle udbud og annonceringer på UDBUD.DK For allerede indgående aftaler: E-handel

11 Hvordan bliver jeg leverandør?
Hvad kan jeg selv gøre? Undgå eller begræns salgsbrochurer til centralt indkøbskontor i almindelighed og til topledelse i særdeleshed Forvent ikke, at vi har tid til salgsmøder… Undersøg om der er et indkøbsbehov? (relevante beslutningstager – fx fagområde) Følg evt. debatter/dagsorden i politiske udvalg Hold øje med hvilke udbud, der kommer (fx udbud.dk) DELTAG I UDBUD/ANNONCERINGER 

12 Tjekliste før tilbudsafgivelse
Før du går i gang med dit tilbud: Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed Identificer egnentheds – og mindste krav Identificer form- og dokumentationskrav Spørg i tide, hvis der er uklarheder i materialet Når du udarbejder tilbud: Undgå forbehold, medmindre det fremgår tydeligt, at det tillades Tjek at dit tilbud opfylder det beskrevne behov Husk at kvalitetssikre dit tilbud Overhold fristen! Når du har afleveret dit tilbud: Læs begrundelsen for et evt. afslag Dialog er tit bedre end at klage


Download ppt "Forstå kommunens indkøb v/ Pia Ziegler Indkøb- og udbudschef i Hillerød Kommune 09-04-2017 Navn / stilling / oplæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google