Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Neuropsykologiske syndromer 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Neuropsykologiske syndromer 2"— Præsentationens transcript:

1 Neuropsykologiske syndromer 2
Motoriske forstyrrelser – især Parkinsons sygdom Gade

2 Disposition ’Elementære’ motoriske syndromer - den motoriske repræsentation Apraksi – forstyrrelser i indlærte handlinger Ataksi – styring i rum og tid ”Ekstrapyramidale” – Parkinsons sygdom, Huntingtons sygdom og de frontostriatale kredsløb Dias på -> undervisningsnoter Gade

3 Refleksbuer (strækkerefleks)
Gade

4 Reciprok hæmning og spasticitet
(ved pareser) Gade

5 Kortiko- spinale Baner Martin, 2005 Ipsilaterale baner elimineres ikke
ved inaktivering Martin, 2005 # 5917a - cat Gade

6 Cerebral parese (læsion 3. trimester)
Ipsilateral motorisk, kontralateral sensorisk, forsyning af afficeret hånd Staudt et al. (2006) Neurology, 67, #5913h Gade

7 Staudt et al., 2006 #5913h Gade Cerebral parese (læsion 3. trimester)
Kontralateral sensorisk, ipsilateral motorisk forsyning af afficeret hånd Staudt et al., #5913h Gade

8 Apraksier Limb-kinetisk apraksi (forstyrrede sammensætninger af komplekse bevægelser ved læsion præmotorisk) Ideomotorisk apraksi (lem, buccofacial, trunkal, etc.) Ideatorisk apraksi Kapitel 10 Gade

9 Gonzalez Rothi Gade

10 Andre motoriske forstyrrelser
- ataksi ved cerebellum-læsioner - akinesi, tremor og rigiditet ved parkinsonisme - dystonier ved andre basalganglielidelser - chorea ved Huntingtons sygdom - tics ved Tourette syndrom Er der parallelle forstyrrelser i kognitive funktioner ved disse lidelser? Gade

11 Ataksi og dysartri ved cerebellum-læsioner
”Dysmetri” i bevægelsen Gade

12 Cerebellum: Ito’s forward- modeller af bevægelser og tanker
INS: ”Instruktør” Kon: ”Kontrollør” KO: Kontrollerede objekt FMM: Indre feed forward-model Gade

13 Accepteres under valgfrit pensum
Kapitel 15 Cerebellum Accepteres under valgfrit pensum Gade

14 Parkinsons sygdom Kernesymptomer * akinesi * tremor * rigiditet
Kapitel 24 Degeneration (celletab) i substantia nigra (dopamin- producerende celler) Dopaminmangel i primært putamen Kernesymptomer * akinesi * tremor * rigiditet Gade

15 Hjernen i kronesnit Gade

16 Gade

17 Nye strukturer: gl.pallidus int. n. anterior amygdala Gade

18 Nye: Forreste del af hippoc. Corpora mammillare Subst. Nigra (35) Gade

19 Gade

20 ”sooner or later the mind fogs, and memory worsens”
”The intellect …gets weakened at last; the patient loses his memory, and his friends notice soon that his mind is not as clear: Prococious caducity sets in” Trousseau, 1868 ”sooner or later the mind fogs, and memory worsens” Charcot, 1875 ”The senses and the intellect being uninjured” Parkinson, 1817 Gade

21 Frontostriatale kredsløb - med direkte og og indirekte baner
Kaskaden af ændringer ved parkinsonisme (simplificeret) 1) Celledød i SN; for lidt DA i striatum, 2) som nedsætter hæmmende indflydelse på indre GP, og 3) øger den hæmmende indflydelse på ydre GP. 4) Subthalamus bliver overaktiv, fordi den mister sin hæmmende indflydelse fra ydre GP 5) Denne overaktivitet øger aktivitet i indre GP. 6) Den øgede aktivitet i den indre GP medfører for stærk hæmning af thalamus. 7) Motorisk og præmotorisk kortex mangler den normale eksitation fra thalamus, og patienten kan ikke starte bevægelser. + excitation inhibition Gade

22 ”Netværksanalyser” af rCBF-data (ko-varians)
Øget aktivitet i globus pallidus og thalamus, nedsat i frontal kortex og SMA - sammenhæng med akinesi (vist i >8 studier) Moeller et al., 1999, i Eidelberg et al., 2000 Gade

23 Vurdering af behandlingseffekt og mekanismer i behandlingseffekt
3) Stimulation (subthalamus; globus pallidus int.) Fælles ved effekt: Øget rCBF kortikalt i motoriske aktiveringsstudier Gade

24 Vurdering af behandlingseffekt og mekanismer i behandlingseffekt
Subthalamisk stimulation: Nedsat fluency og nedsat aktivering af venstre inferior frontal kortex ( ) i ON-perioder i forhold til OFF-perioder Schroeder et al., #1138d Gade

25 Andre ”ekstrapyramidale” motoriske forstyrrelser - dystonier, chorea, tics, tremor ….
Gade

26 Huntingtons sygdom On Chorea (1872) George Huntington Gade

27 1993: Gen-mutationen fundet (kromosom 15; ”Huntington-genet”)
Huntingtons sygdom On Chorea (1872) 1993: Gen-mutationen fundet (kromosom 15; ”Huntington-genet”) George Huntington 10-30 CAG-gentagelser: normalt > 36 CAG-gentagelser: HD Jo flere gentagelser, des tidligere symptomer Gade

28 Præmanifest (præklinisk) er før motoriske symptomer.
Lancet Neurology (2011), 10, 31-42 Præmanifest (præklinisk) er før motoriske symptomer. Forventet tid til diagnose kan beregnes: (CAG – 33,66) x alder. Gade

29 ”Tidlig” – mere end 10 år fra diagnose
”Sen” – mindre end 10 år fra diagnose Tabrizi et al. (2011). Lancet Neurology, 10, (116 pHD; 114 HD; 115 NC) #1158b Gade

30 N: 44 HD; 22 NC MR-VBM med kognitiv funktion som kovariat
Gade

31 Reading et al. (2004) Ann.Neurol., 55, 879-883 #1168b
fMRI ved pre-HD: Interferens-opgave (Stroop-lignende) 7 pHD; 6 NC (NC minus pHD) Gade

32 København-studier: Huntington: 56 HD; 51 pHD; 40 NC Tourette: 200 Tourette; 50 NC
Gade

33 Mere sjældne og spøjse motoriske forstyrrelser:
Corpus callosum syndrom: Handleprogrammer i venstre hemisfære får ikke adgang til venstre hånds repræsentation ved læsion anteriort i corpus callosum Geschwind & Kaplan, 1962 Anarkisk hånd bl.a. Della Sala et al., 1991, og Della Sala & Marchetti, 2005 Se kapitel 14 i Klinisk neuropsykologi Gade

34 slut Gade


Download ppt "Neuropsykologiske syndromer 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google