Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Begreber og Redskaber 7. Plan for idag Rekursive underprogrammer Rekursive datastrukturer Rekursion vs iteration Rekursivt: Flette sortering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Begreber og Redskaber 7. Plan for idag Rekursive underprogrammer Rekursive datastrukturer Rekursion vs iteration Rekursivt: Flette sortering."— Præsentationens transcript:

1 Begreber og Redskaber 7

2 Plan for idag Rekursive underprogrammer Rekursive datastrukturer Rekursion vs iteration Rekursivt: Flette sortering

3 Fra første forelæsning Grammatikken for regneudtryk i MiniJava Expression : VarName | Number | ””” { Tegn } ””” | Expression ”+” Expression | Expression ”-” Expression | ”(” Expression ”)”

4 Rekursion Et udtryk består af deludtryk I et filsystem kan kataloger indeholde filer og kataloger Andre ting kan opfattes rekursivt: En streng er enten tom eller et tegn foran en streng

5 Trekanter public class Brp6{ public static void trekant(int i){ if(i>0){ trekant(i-1); while(i>0){ System.out.print("*");i--;} System.out.println(); } } public static void main(String args[]){ trekant(3); System.out.println(); trekant(5); System.out.println(); } * ** *** * ** *** **** *****

6 Potensopløftning static int power(int x, int n){ int r = 1; while(n>0){ r = r*x; n=n-1; } return r; } static int rpower(int x, int n){ if(n==0) return 1; else return x*rpower(x,n-1); }

7 Iteration vs. rekursion Iteration - gentag et antal gange Rekursion: –for 0 returner 1 –for 1 returner x –for 2 returner x*x –for 3 returner x*x*x –for 4 returner x * det-der-skulle-returneres-for-3 –for 5 returner x * det-der-skulle-returneres-for-4

8 Fordele - ulemper Rekursive løsninger er ofte korte og elegante. Har man forstået det er det en enkel måde at udtrykke sig på Har man ikke forstået det, så er det besværligt Visse ting er vanskellige at gøre iterativt

9 Fjern blanktegn fra streng static String fjernblanke(String s){ String rs=""; for(int i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/10/2950846/slides/slide_9.jpg", "name": "Fjern blanktegn fra streng static String fjernblanke(String s){ String rs= ; for(int i=0;i

10 Fjern blanktegn static String fjernblanke(String s){ if(s.equals("")) return ""; else if(s.charAt(0)==' ') return fjernblanke(s.substring(1)); else return s.substring(0,1)+ fjernblanke(s.substring(1)); }

11 Rekursiv tilgang Se på de nemme tilfælde. Se på om de besværligere tilfælde ikke kan løses ud fra løsning af nemmere tilfælde.

12 Besværligt iterativt Gennemløb et filsystem og led efter filer med særlige egenskaber (feks..bak) Hvis iterativt skal man samle en liste med kataloger der skal undersøges rekursivt: kig efter filerne og for alle underkataloger kald søgningen rekursivt

13 Rekursive datastrukturer class Liste{ int i Liste naeste; Liste(int ii,Liste nn){i=ii;naeste=n;} } Liste list=new Liste(1,new Liste(2,null));

14 Fletning Flettesortering De to lister [5, 9, 10] og [1, 8, 11] er begge sorterede En samlet og sorteret liste [1, 5, 8, 9, 10, 11] ønskes. En sådan kan fås vha. sammenfletning

15 Fletning De to lister flettes sammen på følgende vis [] <- [5, 9, 10] [1, 8, 11] [1] <- [5, 9, 10] [8, 11] [1, 5] <- [9, 10] [8, 11] [1, 5, 8] <- [9, 10] [11] [1, 5, 8, 9] <- [10] [11] [1, 5, 8, 9, 10] <- [] [11] [1, 5, 8, 9, 10, 11] <- [] []

16 Flettesortering Flettesortering af en liste heltal Der er to tilfælde 1. Listen har eet element -- Der skal da ikke gøres noget 2. Listen har mere end eet element -- Listen deles op i to mindre lister -- Hver af de to mindre lister flettesorteres -- De to resulterende lister flettes sammen Bemærk: Basis og rekursivt tilfælde

17 Fletning from mid mid+1 to Sorteret

18 Fletning static void merge(int[] tb,int[] tm, int from,int mid,int to){ int n = to-from+1; int i1=from, i2=mid+1, j=0; while(i1<=mid && i2 <= to){ if(tb[i1] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/10/2950846/slides/slide_18.jpg", "name": "Fletning static void merge(int[] tb,int[] tm, int from,int mid,int to){ int n = to-from+1; int i1=from, i2=mid+1, j=0; while(i1<=mid && i2 <= to){ if(tb[i1]

19 Flettesortering static void mergesort(int[] tb,int[] tm, int from,int to){ if(from==to) return; int mid=(to+from)/2; mergesort(tb,tm,from,mid); mergesort(tb,tm,mid+1,to); merge(tb,tm,from,mid,to); } static void sort(int[] tb){ int tm[]=new int[tb.length]; mergesort(tb,tm,0,tb.length-1); }

20 Figure 2 Merge Sort Timing (Rectangles) versus Selection Sort (Circles)

21 Logaritmer Det omvendte af potenser 10 5 =10000010 0 =1 log 10 (100000)=5log 10 (1)=0 2 8 =2562 0 =1 log 2 (256)=8log 2 (1)=0 Regne med potenser og logaritmer a n+m =a n * a m log(n * m)=log(n)+log(m)

22 Køretid – groft overslag Ide: halver tabel – sorter hver del og flet. Fletning er i lineær tid (dvs n), men hvor mange gange kan man halvere en tabel? Lad n være tabellens længde. Køretid i størrelsesordenen n * log 2 (n)

23 Køretid For merge(.. from,mid,to) gennemløbes elementerne fra ”from” til ”to” 2 gange Køretid af mergesort: T(n) = T(n/2)+T(n/2)+2 * n = 2 * (T(n/2)+n) udfold: T(n)=2*(2*(T(n/4)+n/2)+n) T(n)=2*(2*(2*(T(n/8)+n/4)+n/2)+n)

24 Køretid T(n)=2*(2*(T(n/4)+n/2)+n) =4*T(n/4)+4*n T(n)=2*(4*T(n/8)+4*n/2)+n)=8*T(n/8)+6*n T(n)=2*(8*T(n/16)+6*n/2)+n)=16*T(n/16)+8*n T(n)=2 k +2*k*n, hvor k er antal gange man kan halvere – altså log 2 (n) O(log 2 (n) * n)

25 Eksempel Antal sammenligninger (<): Tabel med 1000 udvalgssortering: 499500 Flettesortering:8706 Tabel med 10000 udvalgssortering: 49995000 Flettesortering:120472

26 Konklusion Det at funktionen n·log(n) vokser mindre end funktionen n 2 forklarer hvorfor det er mere effektivt at flettesortere end at udvalgssortere.


Download ppt "Begreber og Redskaber 7. Plan for idag Rekursive underprogrammer Rekursive datastrukturer Rekursion vs iteration Rekursivt: Flette sortering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google