Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan vurderer NorFor værdien af grovfoder?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan vurderer NorFor værdien af grovfoder?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan vurderer NorFor værdien af grovfoder?
Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Landscentret, Dansk Kvæg Dansk Kvæg

2 Disposition Lidt generelt om NorFor
Sammenligninger med hidtidigt system Vurdering af majssorter i NorFor Betydning af høsttid i majs Dansk Kvæg

3 Hvad er NorFor? Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg (NorFor Plan) Et system, der vurderer hele foderrationens værdi Et system, der tager hensyn til samspillet mellem fodermidler, foderniveau og dyr Ikke additivt system De enkelte fodermidler har i princippet ikke en fast foderværdi Dansk Kvæg

4 Standardfoderværdier beregnes for at kunne vurdere udbytter og priser
Foderniveau 8 kg TS 20 kg TS Aminosyrer absorberet i tarmen, g AATp8 AATp20 Proteinbalance i vommen, g PBVp8 PBVp20 Nettoenergi laktation, MJ NELp8 NELp20 Dansk Kvæg

5 NorFor opvurderer energiværdien af grovfoder
Dansk Kvæg

6 Generelt samme rangorden efter energiværdi men lidt mindre forskelle
45 55 65 75 85 95 105 Relativ energiværdi FE/kg TS NELp20/kg TS Analyser af kløvergræsensilage fra Steins 2006 Dansk Kvæg

7 NorFor opvurderer AAT-værdien i græsmarksafgrøder
Lucerne, lav FK Lucerne, høj FK Græs, lav FK Græs, høj FK Kløvergræs, høj FK Vårbyghalm Byghelsæd Kløvergræs, lav FK Bygærtehelsæd Foderroer Majs, lav FK Ærtehelsæd Majs, høj FK -5 5 10 15 20 Ændring i relativ AAT-værdi i forhold til byg, pct.enheder Dansk Kvæg

8 Ufordøjelig NDF analyseret i udvalgte sorter af majshelsæd 2005
Prøver fra Landsforsøg i Varde, Hellevad og Fyn 2005 Dansk Kvæg

9 Relativ energiværdi af udvalgte majssorter hidtil og i NorFor
Prøver fra Landsforsøg i Varde, Hellevad og Fyn 2005 Dansk Kvæg

10 FK NDF for udvalgte majssorter hidtil og i NorFor
Prøver fra Landsforsøg i Varde, Hellevad og Fyn 2005 Dansk Kvæg

11 Foderværdi af majsensilage ved to høsttider
30% TS 36% TS Kg tørstof pr. FE 1,15 1,10 Stivelse g/kg TS 247 307 NDF 404 368 FK NDF % af NDF 64,3 63,5 Potentiel nedbr. NDF g/kg NDF 838 851 Nedbrydningshastighed %/time 4,3 2,5 NELp20 MJ/kg TS 6,89 6,65 Weisbjerg et al., 2007 Dansk Kvæg

12 Eksempler på optimerede foderplaner ved to høsttider for majs
Tørstofindhold i majs 30% TS 36% TS Kg tørstof/dag Kraftfoder 7,2 Kløvergræsensilage 4,0 Majsensilage 10,5 10,9 I alt 21,7 22,1 Forudsætninger: Stor race, kg EKM, TMR-1 Dansk Kvæg

13 Større vombelastning for ration med sent høstet majsensilage
Tørstofindhold i majs 30% TS 36% TS NDF, g/kg tørstof 337 323 Stivelse, g/kg tørstof 224 236 Vombelastning (max. 0,55) 0,50 0,55 Dansk Kvæg

14 Fordøjeligheden af NDF falder med stigende indhold af sukker og stivelse
Lav vombelastning Høj vombelastning Dansk Kvæg

15 Fordøjeligheden af NDF falder med stigende foderniveau
Dansk Kvæg

16 Fordøjeligheden af NDF falder mere ved højt foderniveau ved sen høst
Tørstofindhold i majs 30% TS 36% TS FK NDF i majsensilagen 64,3 63,5 NDF-fordøjelighed, % Foderoptagelse 8 kg TS 73 71 Foderoptagelse 22 kg TS 60 53 Dansk Kvæg

17 Opsummering NorFor opvurderer energiværdien i grovfoder
NorFor opvurderer AAT-værdien i græsmarksafgrøder NorFor giver stort set samme rangorden efter energiværdi som det hidtidige system NorFor tager hensyn til foderets opholdstid i vommen og giver derfor en bedre vurdering af NDF-fordøjeligheden og energiværdien af grovfoder Dansk Kvæg


Download ppt "Hvordan vurderer NorFor værdien af grovfoder?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google