Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

U P K Introduktion til 16-ugersprojektet Unge Poeters Klub

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "U P K Introduktion til 16-ugersprojektet Unge Poeters Klub"— Præsentationens transcript:

1 U P K Introduktion til 16-ugersprojektet Unge Poeters Klub
Oplevelsessite: Se, hør og læs et digt Digte til refleksion og erkendelse Unges identitetssøgen og deres behov for at udtrykke sig æstetisk

2 U P K Målgruppevalg Interviewpersoner som idealmålgruppe
Geografisk placering Fritidsbaseret æstetisk praksis

3 U P K Hverdagskulturen i interviewpersonernes æstetiske produktion
Selvbearbejdelse frem for samfundskritik Påvirket af egne livshistorier og samfundets institutioner Hverdagskultur: konflikt med samfundets overordnede regler og normer Kulturel frisættelse: opløste orienteringsmønstre skaber ambivalent længsel og forventning til éns eget liv Hverdagskulturens opståen: Livshistorie  ---- hverdagskultur ---- samfundsinstitutioner hverdagslivets symboler

4 U P K Den æstetiske proces Det individuelle niveau (jeg-mig)
Det sociale niveau (jeg-du) Det kulturelle niveau (jeg-omverden) Ungdomsbegrebets dimensioner– identitetsdannelse hos unge Social ungdom Kulturel ungdom Psykologisk ungdom Analyseniveau Makro Meso Mikro Erfaringsfelt Ydre verden Intersubjektiv verden Indre liv Erfaringsform Social identitet Rolle Kulturel identitet Intersubjektivitet Psykologisk identitet Selv

5 U P K Den æstetiske proces Det individuelle niveau (jeg-mig)
Det sociale niveau (jeg-du) Det kulturelle niveau (jeg-omverden)

6 U P K Konceptet u p k Form der kan favne indholdet
Sanselighed, nærvær og helhedsoplevelse Troskab mod det enkelte digt Små autonome digtfragmenter der alle er en del af et stort abstrakt ´ungdomsdigt´ 3 niveauer: digtets verden, digtet vs. u p k og u p k vs. verden Redaktionen: 1 webredaktør, 1 flashanimatør, 2 målgrupperedaktører

7 U P K Koncept versus design
Skabe et tidssvarende ´ungt´ og samtidig ´klassisk-lyrisk´ udtryk Funktionel/navigationsmæssig minimalisme Logo som vartegn og identitetssikrende signatur Skabe et originalt, specialiseret og stilkonsekvent univers, der formå at rendyrke sit stof

8 U P K Markedsføringsstrategi
Nonkommerciel og nonprofessionel sammenhæng Bibliotekssamarbejde Digtoplæsninger, poesievents, mv. Skum uegnet som samarbejdspartner Netradio måske en interessant mulighed


Download ppt "U P K Introduktion til 16-ugersprojektet Unge Poeters Klub"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google