Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsaften på Holmegårdsskolen Folkeskolereformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsaften på Holmegårdsskolen Folkeskolereformen."— Præsentationens transcript:

1 Informationsaften på Holmegårdsskolen Folkeskolereformen

2 Disposition 1.Folkeskolereformen: Formålet med reformen og de politiske beslutninger, som allerede er truffet i Hvidovre Kommune 2.Fokus på inddragelse: Hvordan griber vi processen an med at gøre reformen til virkelighed? 3.De fem vigtigste indholdsmæssige temaer 4.Ændringer i børnenes skoledag 5.SFO-struktur

3 Formålet med reformen De nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3.Tillid og respekt skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Elementer i reformen En længere skoledag Indskoling: 30 t Mellemtrin: 33 t Udskoling: 35 t Forøgelse af faglige lektioner En mere varieret skoledag Den åbne skole Inklusion Idræt, motion og bevægelse

5 Allerede før folkeskolereformen var vi langt i Hvidovre… Kvalitetsløftet (vedtaget politisk i september 2012) indeholder mange af de elementer, der ligger i reformen Vi arbejder integreret med implementering af kvalitetsløft og folkeskolereformen Mål Faglighed – karakter-gennemsnit i 2017 på 6,5 eller mere i dansk og matematik og 7,2 eller mere i engelsk Inklusion på over 98 % i skoleåret 2019/2020 Forældretilfredshed skal være høj eller meget høj i 2016 Indsatser Timer til dansk, engelsk og matematik Undervisning i undervisningen (klasseledelse og it) Uddannelse af lærere og ledere Talentforløb Faglig vurdering af standpunktskarakterer Elevfravær To-lærerforsøg Flere skole-hjem samtaler Forældretilfredshedsmålinger

6 Byggesten for folkeskolereformen Inspirationskatalog, der understøtter det lokale udviklingsarbejde Denne proces har taget tid men giver den bedste forankring af en vigtig reform

7 Samarbejde mellem faggrupper Folkeskolereformen lægger op til, at faggrupper, særligt pædagoger, bliver en del af den længere og mere varierede skoledag Et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger skal skabe større helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, og understøtte børnenes trivsel og læring Formålet med samarbejdet er, at flere fagligheder har øjne på børnene, og danner udgangspunktet for en bredere faglig dialog

8 Understøttende undervisning Understøttende undervisning skaber alternative læringsmiljøer, fremmer børnenes trivsel og læring og giver variation i skoledagen I Hvidovre Kommune får børnene 2-5 ugentlige timers understøttende undervisning afhængigt af klassetrinnet Eksempel: Skoleskak kan understøtte udviklingen af elevernes koncentration og deres evne til at tænke logisk og strategisk fremad på en sjov og anderledes måde

9 Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælpstilbuddene skal henvende sig til alle elever, og have et spændende fagligt indhold Eleverne skal have mulighed for at få hjælp til lektierne og træne deres faglige færdigheder Der skal være udfordring til både fagligt stærke og fagligt svage elever Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse. Indtil næste folketingsvalg er det frivilligt for børnene at deltage i lektiehjælpstilbuddene.

10 Idræt, motion og bevægelse Motion og bevægelse, som en integreret del af skoledagen, bidrager til børnenes sundhed, motivation og læring. Børnene skal gennemsnitligt have 45 minutters motion og bevægelse dagligt. Motion og bevægelse skal tænkes ind i alle fag. Klatring, børneyoga og bevægelsesvejledere bliver nyt på Holmegårdskolen Skolens fysiske rammer (skolegårde, motion- og bevægelsesredskaber) opkvalificeres i 2014 og 2015, for de afsatte budgetmidler.

11 Den åbne skole Skolerne forpligtes i højere grad til at samarbejde med lokale foreninger, erhvervsliv, musikskole, ungdomsskole m.v. I Hvidovre har vi allerede samarbejde i gang med følgende: Der oprettes en portal på kommunens hjemmeside for alle skoler, foreninger og erhvervsliv for at understøtte samarbejdet i Hvidovre Kommune Hvidovre BokseklubHvidovre Kajakklub Hvidovre Judoklub Hvidovre VolleyballklubMusikskolenBilledskolen Hvidovres bibliotekerHIF Jobcentret ZOOHvidovre LystfiskerforeningEksperimentariet VestforbrændingHvidovre Gymnasium Hvidovre Tennisklub CirkusmuseetCirkus Naturligvis Ungdomsklubber QuarkRensningsanlægget i Valby Sundhedscenteret DGIDUIHvidovre Badmintonklub PlejehjemFritidsklubber Juniorklubber Kirkerne i HvidovreFitness DK CPH West Avedøre SpildevandscenterRytterskolen Københavns Universitet Hvidovre UngdomsskoleTECHvidovre Hospital Unge Indsatsen Hvidovre Attack (floorball) Hvidovre Basketklub Velfærds LAB

12 Ændringer i børnenes skoledag Mødetiden om morgenen ændres fra kl. 8.15 til kl. 8.00 Lektionslængden ændres fra 45 minutter til 50 minutter (med mulighed for forsøg med en anden lektionslængde, dette afklares i slut april) I gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse pr. klasse pr. dag (enten som idrætsundervisning eller som en integreret del af den fagdelte/understøttende undervisning) Flere ugentlige lektioner i dansk og matematik Engelsk indføres fra 1. årgang Tysk/fransk indføres fra 5. årgang Frivillig lektiehjælp/faglig fordybelse indføres på alle skoler Understøttende undervisning på alle klassetrin supplerer den faglige undervisning Madkunst, håndværk og design It skal være en integreret del af folkeskolens undervisning

13 Eksempel på, hvordan en anderledes varieret skoledag kan organiseres

14 Overgang til SFO 1. august 2014 Fremtidig organisation Skoler og fritidshjems nuværende organisering Skole bestyrelse skoleleder afdelingsledere / souschef Fritidshjem bestyrelse leder souschef /evt. afdelingsleder Skole bestyrelse skoleleder Souschef / afdelingsledere bl.a. SFO leder Skole, undervisning og SFO

15 Overgang til SFO 1. august 2014 Hvad betyder det på bestyrelsesniveau? SFO er en del af skolens sammenlagte virksomhed (§3 stk. 5) Skolebestyrelsen er også bestyrelse for fritidsdelen (SFO) Der arbejdes på, at der kan oprettes et forældreorgan (råd) for den enkelte SFO Fortsat adskilte budgetter på undervisning og fritidsdelen – Der vil dog være en række opgaver og udgifter der skal deles.


Download ppt "Informationsaften på Holmegårdsskolen Folkeskolereformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google