Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, læring og projektstyring (SLP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, læring og projektstyring (SLP)"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, læring og projektstyring (SLP)
Formål: Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde målene for projektarbejdets faglighed. Mål: At gøre den studerende i stand til at gennemføre en læreproces baseret på et problemorienteret og projektorganiseret gruppearbejde, samt kunne formidle resultater af såvel projektet som læreprocessen.

2 Indhold Problemorienteret projektarbejde: Gennemførelse af problemorienteret projekt, Læringsgrundlaget. Projektstyring: Brain-storm, strukturering, projektplanlægning, tidsplaner og styring af dem. Projektorganisationen: Projektledelsesopgaver, andre opgaver i projektorganisationen, uddelegering af arbejdsopgaver. Gruppesamarbejde: Funktioner, roller, personlighedstests, kommunikation, konflikthåndtering, samarbejdskontrakter. Vejledersamarbejde: Samarbejdskontrakter, vejlederroller, mødeplanlægning og afvikling. Læring: Læringsteori, læringstests. Portfolio, erfaringsopsamling og udarbejdelse af procesanalyser.

3 1. Introduktion til Prb. Prj.
Mål: Efter dette mm skulle du gerne have kendskab til studieformen ved Aalborg Universitet, have kendskab til nogle af de redskaber, som anvendes i studiet, have formuleret forventninger til og mål for P0-projektet. Indhold: 1. Forelæsning 1: Om AAU-modellen 2. Diskussion i gruppen om erfaringer, forventninger og mål 3. Forelæsning 2: Om P0-projektet

4 2. P0-erfaringsopsamling
HVAD er refleksion? HVORFOR bruge refleksion? HVORDAN reflekterer man? HVORDAN indgår refleksionen på BU? Oplæg til tværgruppearbejde

5 3. Problemorientering, Læring og Vejledning
Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler At få startet en ”registrering” af gruppens ”SLP-beslutninger”, en såkaldt portfolio. At præsentere nogle værktøjer til at starte problemanalysen med.

6 3. Problemorientering, Læring og Vejledning
Midler/program: Opstilling af ”SLP-mål” for P1. Erkendelsesprocessen i det problemorienterede projektarbejde – Hvad lærer man? Vejledningens form og indhold. Samarbejdet mellem vejledere og studerende. Portfolio – hvad, hvorfor, hvordan. Problemanalyse - hvorfor, hvad og hvordan.

7 4. Projektplanlægning og projektstyring
Mål: At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning og projektstyring med henblik på at udvikle/forbedre Jeres kompetence i forhold til at planlægge og styre Jeres studieprojekter- og senere: projekter i jobmæssig sammenhæng. Midler: Projektets mål og rammer Aktivitetsdiagram Hvor lang tid tager en giver opgave? - om hvordan man gætter “kvalificeret” Tidsplan Justering af tidsplan samt opsamling af erfaringerne Pause Øvelse - løsning af mordgåde med efterfølgende evaluering Opgaveregning i grupperum

8 5. Projektdesign Mål: Midler/program:
At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Midler/program: Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler på projektdesign. Opgave: Opstilling af et projektdesign ved ”udtrækning” og refleksion af dokumenter fra portfolien

9 6. Kommunikation i og fra gruppen
MÅL: At gruppen og dens medlemmer bliver bevidste om deres måde at kommunikere på, samt dens betydning for gruppesamarbejdet. At grupperne opnår forståelse for hvordan de kommunikerer bedst, og hvordan man kan forbedre dårlige kommunikationsmønstre. Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Øvelse i konsensus - Ørkenspillet Individuel læringstest - 7 former for intelligens Opgave Plenum

10 7. Erfaringsudveksling i julecafeen
Indhold: Denne kursusgang vil vi lave et utraditionelt input til jeres procesanalyser, nemlig en cafe, hvor vi vil udveksle gode erfaringer om alle SLP-emnerne. Cafeformen fremmer dialog og læreprocesser og ud over input til P1-procesanalyserne skulle I meget gerne få gode personlige ideer til en bedre fremtid som studerende.

11 8. Samarbejde, Læring og Projektstyring
Det gode samarbejde: Introduktion Erfaringer fra procesanalyserne Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver Konfliktløsning Evaluering af samarbejdsprocesser Opsamling Så fortsætter vi kurset om I dag handler om – CLICK – Det gode samarbejde. Først en introduktion hvor jeg argumenterer for valget af kursusindhold, som konkret i dag er: Oplæsning Gennemgangen krydres med opgaver.

12 9. Individet i gruppen Mine læringsmål
Efter dette mm skulle du gerne have opnået: Kendskab til begreberne læring og metalæring Kendskab til nogle værktøjer til selvtest af læringsstil og gruppeadfærd Kendskab til individuel konfliktadfærd Indhold: Forelæsning 1: Om læring m.m. Selvtest af læringsstil Forelæsning 2: Om adfærd Selvtest af adfærd Forelæsning 3: Om konflikter Rollespil om vejledning

13 10. Projektledelse Hvorfor projektledelse? Hvad er ledelse?
Ledelsesopgaver Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller


Download ppt "Samarbejde, læring og projektstyring (SLP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google