Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer Den 12. marts 2009 Ulla Nistrup og Anne Lund NVR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer Den 12. marts 2009 Ulla Nistrup og Anne Lund NVR."— Præsentationens transcript:

1 Udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer Den 12. marts 2009 Ulla Nistrup og Anne Lund NVR

2 Forundersøgelsen Litteraturstudium –Forskning, evalueringsrapporter, udviklingsprojekter, vejledninger og håndbøger Spørgeskemaundersøgelse –Hvad: 49 spørgsmål om udbredelse, barrierer og gældende praksis –Hvornår: november 2008 –Hvordan: webbaseret

3 Litteraturstudiet Hvad ved vi: –For realkompetencevurderinger er det vigtigt at forstå kompetence- begrebet og måling af kompetencer –Hvordan man vurderer i det ordinære uddannelsessystem, men ikke ret meget om hvordan man kan vurdere uformel og ikke formel læring –Valg af metoder af hænger af tilgangen til læring og vurdering –Metoder kan dokumentere forskelligt –Det er vigtigt at se RKV som en sammenhængende proces, der består både af flere aspekter og faser –Praksis for realkompetencevurderinger er mangfoldig Forskellige tilgange/forståelser, sagsgange/processer, medarbejdergrupper, metoder er i spil –Begrænset kendskab til RKV uden for uddannelsesverdenen og meget begrænset forskning inden for feltet

4 144 offentlige uddannelsesinstitutioner modtog elektronisk spørgeskema. 99 svarede (69%) Mønster i udbredelse, organisatorisk forankring og barrierer Praksis er specifik for de enkelte uddannelsesområder Spørgeskemaundersøgelsen

5 Udbredelse af realkompetencevurdering i uddannelsessystemet i nov. 2008 Spørgsmål: Hvor længe har uddannelsesinstitutionen udbudt realkompetencevurderinger efter den nye lov om realkompetencevurderinger? Stødt stigning på alle områder 2-3 dobling indenfor AMU, AVU og VVU i efteråret 2008 Ikke nyt for GVU, Grundlæggende voksenuddannelse

6 Men der er stadig en del der oplyser at de ikke udbyder realkompetencevurdering... GVU (36) 3 AVU (40)11 AGU (21) 3 AMU (55)10 VVU (25) 6 Diplom (19) 9

7 Der er stor spredning i hvor mange realkompetencevurderinger den enkelte uddannelsesinstitution har foretaget Fordeling af AMU udbydere på hvor mange realkompetencevurderinger de har foretaget Spørgsmål : Hvor mange realkompetencevurderinger er foretaget siden loven trådte i kraft? – AMU (43 har svaret)

8 Indikatorer for organisatorisk forankring på uddannelsesinstitutionerne Spørgsmål : Har uddannelsesinstitutioner en strategi osv. for realkompetencevurderinger. (Tal i parentes angiver hvor mange der har svaret på spørgsmålet.)

9 Barriererne er især økonomi og efterspørgsel Spørgsmål: Hvorledes forholder du dig til følgende udsagn? (Tal i parentes angiver hvor mange der har svaret) Uddybende spørgsmål til de institutioner der har angivet at de oplever henholdsvis økonomiske og efterspørgselsmæssige barrierer

10 Casestudier Hvad befordrer og forhindrer udbredelsen af anerkendelse af realkompetencer? Individniveau –Anerkendelse, motivation, god mening og tilskyndelse til RKV for ansøgere/deltagere og aktører Institutionsniveau –Kvalitet, ”ordentlighed” i RKV arbejdet - i og på tværs af institutionerne –Institutionernes tilgange og processer i forhold til RKV –Kommunikation og relationsskabelse i arbejdet med RKV –Anerkendelse og legitimitet

11 Casestudier Udvælge cases –2 Voksenvejledningsnetværk med RKV aktivitet på forskellige uddannelsesområder –6 eksempler på realkompetencevurderinger Metoder –Observationer –Enkelt interviews –Fokusgruppeinterviews


Download ppt "Udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer Den 12. marts 2009 Ulla Nistrup og Anne Lund NVR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google