Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temperaturmåling hos Firma X Indledende konsekvensovervejelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temperaturmåling hos Firma X Indledende konsekvensovervejelser."— Præsentationens transcript:

1 Temperaturmåling hos Firma X Indledende konsekvensovervejelser

2 Overordnet proces i brancheprojekt 1) Temperaturmåling hos Firma X Temperatur ==> Helbredstest ==> Behandlingsplan Pilot 1 ==> Pilot 2 ==> Pilot 3 ==> …………. 2003 2005

3 Temperaturmåling hos FIRMA X Måling på højvolumen stoffer: HPVC Måling på lavvolumen stoffer: LPVC Måling på SVHC - potentielt autorisationspligtige stoffer

4 1001000 1 10 ECB*) data LPVC HPVC Ton/producent/år REACH Forordnings kategorier *) European Chemicals Bureau data stammer fra - Forordningen til risikovurdering af eksisterende stoffer fra 1993 - Data indrapporteret fra 1990 og frem - HPVC = High Production/import Volume Chemicals (”højvolumen”) - LPVC = Low Production/import Volume Chemicals (”lavvolumen”) Produktionsvolumen for stofferne

5 REACH Tidslinie (ifølge udkast til forordning Maj 2003) 06 12 17 >100 t/y > 1 t/y > 1000 t/y Reg. Registrering Evaluering Volumen Autorisations- pligtige stoffer 141109 20 HPVC LPVC CMR cat. 1, 2

6 Sneboldeffekt Stoffer Råvarer Recepter/Produkter (100x) (100x) (100x) I snit: 3 stoffer pr. råvare I snit: 20 råvarer pr. recept I snit: 60 stoffer pr. recept

7 Temperaturmåling Måling på højvolumen stoffer Jo højere volumen - jo tidligere skal der reageres

8 Metode til bestemmelse af HPVC’s ECB’s HPVC liste Firma x’s recepter Firma x’s råvareliste Firma x’s stofliste

9 Måling på højvolumen stoffer (HPVC) Stoffer Råvarer Produkter Ca. 70 % er HPVC Ca. 80 % af råvarene indeholder min. et HPVC. 100 % af recepterne bliver berørt af lovgivningen i 2009.

10 Måling på HPVC’s A – Alkyder og bindere B – Asfalt, bitumen og tjære D – Additiver m.m. E – Højpolymere bindere F – Fyldstoffer K – Blødgørere L – Bindemiddelopløsninger M – Væsker, mellemprodukter og pastaer N – Naturharpikser P – Pigmenter S – Opløsningsmidler T – Sikkativer U – Olier W – Vandbaserede bindere %

11 Måling på højvolumen stoffer (HPVC) Handlingsplan for FIRMA X FIRMA X har HPVC’s i praktisk talt alle produkter! Der skal ageres før 2009! Aktion: Dialog mellem råvareleverandør Y og FIRMA X. –Vil alle HPVC’s der anvendes i FIRMA X’s råvarer blive anerkendt af råvareleverandør Y til anvendelse i FIRMA X’s produkter?

12 Temperaturmåling Måling på lavvolumen stoffer Jo lavere volumen - jo større risiko for at de ikke overlever af økonomiske årsager.

13 Måling på lavvolumen stoffer (LPVC) Nogle LPVC forsvinder, fordi det er for dyrt at registrere dem Produceret volumen tons/producent/år 0 1101001000 10.000 >1>10>100>1000>10000 CEFIC estimat: 20-40% af lavvolumen stoffer vil ikke blive registreret Kommissionen estimat: 8-12 % af ALLE stoffer bliver ikke registreret

14 Bestemmelse af LPVC’s ECB’s LPVC liste Firma x’s recepter Firma x’s råvareliste Firma x’s stofliste

15 Måling på lavvolumen stoffer (LPVC) Stoffer Råvarer Produkter Ca. 30 % er LPVC Ca. 45 % af råvarene indeholder min. et LPVC. 80 % af recepterne indeholder min. et LPVC. Antagelse: 30% af LPVC falder bort.

16 Måling på lavvolumenstoffer (LPVC) A – Alkyder og bindere D – Additiver m.m. E – Højpolymere bindere K – Blødgørere M – Væsker, mellem- produkter og pastaer P – Pigmenter S – Opløsningsmidler T – Sikkativer W – Vandbaserede bindere %

17 Måling på lavvolumen stoffer (>1t) Konsekvensovervejelser 2015 2017 Registrering Præregistrering R.I.P 18 + 2 mdr Reserveret tid til reformulering af den del af produktsortimentet som indeholder LPVC der falder bort (muligt scenarie 40%) Kan det overhovedet lade sig gøre? - og hvad er miljøgevinsten?

18 Registreringstidspunkt afhænger af produktionsvolumen/år/producent 2009 > 1000 tons > 100 tons > 1 tons 2012 2017 Registrerings- tidspunkt Mange recepter indeholder stoffer fra alle volumen kategorier Det samme produkt skal potentielt ændres tre gange = suboptimering

19 Temperaturmåling SVHC er potentielt autorisationspligtige Måling på SVHC Substances of Very High Concern

20 Risikovurdering Lav risiko Stigende farlighed Stigende eksponering Middel risiko Høj risiko Stigende risiko

21 Måling på SVHC Potentielt autorisationspligtige stoffer C arcinogenic M utagenic R eprotoxic P ersistent B ioaccumulative T oxic v ery P ersistent v ery B ioaccumulative Mennesket Miljøet Hormonlignende

22 Metode til bestemmelse af SVHC Potentielt autorisationspligtige stoffer Klassificerede stoffer Miljøstyrelsens liste til selvklassificering US EPA’s PBT-profiler (POP-stoffer) Firma x’s recepter Firma x’s råvareliste Firma x’s stofliste

23

24 Måling på SVHC Potentielt autorisationspligtige stoffer Stoffer Råvarer Produkter 5-10 % er SVHC 10-15 % af råvarene indeholder min. en SVHC. Ikke kendt SVHC er ikke ligeligt fordelt.

25 Måling på SVHC Potentielt autorisationspligtige stoffer Additiver Biocider Fyldstof Pigmenter Resin Solventer X: Diverse

26 Hvilke overvejelser skal FIRMA X gøre sig om SVHC i deres råvarer Koncentration i forhold til bagatelgrænse (f.eks. urenheden benzen i mineralsk terpentin). Hvorfor anvender vi stoffet? Kan det retfærdiggøres teknisk og økonomisk? (f.eks. sikkativer) Findes der en substitutionsmulighed med mindre risiko?

27 Hvad ved FIRMA X nu? Resultat af Temperaturmåling 1.Tidsramme for hvornår der skal reageres (Måling på HPVC). 2.En første vurdering af hvor mange recepter, der skal reformuleres p.g.a. manglende support fra råvareleverandørene (Måling på LPVC). 3.Få en indikation af hvilke råvarer, der indeholder problematiske stoffer (SVHC). 4.Få et første input til en dialog mellem firmaet og dets råvareleverandører (ex. eksponeringsdata).

28 UPSTREAM DOWNSTREAM Produktion Kemiske stoffer (A1,A2 additiver; M1, M2 monomerer) Råvarer (pigmenter, bindere, etc) Produkter (maling, lim, etc) Forbrug (DIY, Prof., Industri) Registrering A1A2M1 Cobolt Terpentin Ex. Binder Ex. Lak Ex. Vinduesproduktion Agent Data om forbrug/ eksponering Fysiske varer Polymer Fare- data E

29 Substitution af den ”forkerte årsag” (= økonomi) Tidsdilemma Suboptimering Meget kort tid (18+2 mdr) til reformulering To ”Workability” problemer set fra et dansk brancheperspektiv

30 Forkortelser CMR – Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic ECB – European Chemicals Bureau HPVC – High Production Volume Chemicals LPVC – Low Production Volume Chemicals PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substances POP – Persistent Organic Pollutants REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals vPvB – very Persistent very Bioaccumulative substances US EPA – Environmental Protection Agency

31 Ekstra overheads

32 Måling på SVHC Potentielt autorisationspligtige stoffer


Download ppt "Temperaturmåling hos Firma X Indledende konsekvensovervejelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google