Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontekst og klienter John Paulin Hansen DDK ITU Feb 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontekst og klienter John Paulin Hansen DDK ITU Feb 2007."— Præsentationens transcript:

1 Kontekst og klienter John Paulin Hansen DDK ITU Feb 2007

2 Rapid ethnography Anvendes tiL: –At indsamle bruger krav –Udvikle modeller af brugerne –Designe nye produkter –Evaluere design i iterativ proces Hovedprinciper: –Begræns undersøgelsens focus –Brug nøglepersoner som informanter –Lav kvalitativ datananalyse i fællesskab

3 Informanter Felt-guiderne Kant-informanter Hjemme-informanter ”Kendiser”

4 Interaktive observationer Flere feltforskere er ude på samme tid Man arbejder med de mest interessante tidspunkter Strukturerede interviews Aktivitetsgennnemgang Kontekstuel udsprøgen Videooptagelser fra felten

5 Data analyse Scoring af verbale protokoller Redigering af video Kognitiv kortlægning (kausal modelering, influens-diagrammer, begrebs-kort) Storyboarding Scenario-analyse (video cards)

6 Creativity for Graphic Designers Mark Oldach, 1995 Grafisk design virksomhed ” A real world guide to idea generation - from defining your message to selecting the best idea...... ”

7 Klienten som informant Lyt til klientens vokabular, indsigt og viden. Stil sp ø rgsm å l hvor I bruger klientens vokabular. Hvis der er noget I ikke forst å r, s å sp ø rg. Skriv hovedpunkter ned, men lad ikke noteringen st å i vejen for lytningen. Jeres kontakt er ikke n ø dvendigvis jeres klient

8 Klient - kontakt Udfordre gerne klientens forestillinger –Ikke n ø dvendigvis med en konfrontation, men med antydningen af nye muligheder. Fx "Det m å kunne g ø res anderledes" - "Det ville v æ re sjovt at komme fri af det problem" - husk: I har den kreative proces foran jer hvor I skal l ø se problemet. Fors ø g aldrig at l ø se problemet i situationen

9 De-komprimering De-komprimer umiddelbart efter klientsamtalen. –Det er enormt hvad man kan huske lige efter - men hvis man ikke g ø r det, er det glemt meget hurtigt. Skriv alt ned

10 Efterbehandling Gennemse noter: –Skil v æ sentligt og uv æ sentligt Reorganiser informationen: –Fremstil det anderledes end klienten –Skab et hierarki i informationerne. –En inddeling med hovedafsnit, mellemafsnit og underafsnit. 1.1.2.a. Genovervej form å let med projektet: –Har klienten ret? Er der h ø jre m å l? Skjulte m å l? Selvm å l?

11 Designkriterier (1) Skal reducere antallet af frihedsgrader og fokusere p å et begr æ nset antal kreative tilgange. Tilr å delige formater - er der fx designmanualer for klientens organisation ? Fysiske begr æ nsninger Produktionsparametre - tid og kapacitet

12 Designkriterier (2): Kvalitetskrav hos m å lgruppen Funktionskrav hos m å lgruppen Holdbarheds-problemer Budget- og planl æ gnings- begr æ nsninger

13 Canto Ostinato Bygget på ”drift parts” som musikerne kan bruge til at komme videre med når det passer.. Ikke blind improvisation Interaktion

14 John Tackhara Design as steering more than shaping Complex systems are partly unpredictable Design becomes a process of continuous observation, measurement and feedback: Act lightly, sense the feedback, act again

15 Roskilde reflektioner Ved grænserne samles størrer variation af organismer - her skal der plantes nye ideér og søges inspiration Smarte re-kombinationer istedet for at starte fra bunden Væk fra science-fiction inficerede teknologi- fantasier og over mod social-fiction hvor forestillede nye sammenhænge beriger en kendt verden Designe med folk istedet for at designe til folk: Aktører frem for forbrugere......


Download ppt "Kontekst og klienter John Paulin Hansen DDK ITU Feb 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google