Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra sortsforsøg i korn og dyrkning af rajgræs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra sortsforsøg i korn og dyrkning af rajgræs"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra sortsforsøg i korn og dyrkning af rajgræs
Økologikonsulenterne Lars Egelund Olsen og Darran Andrew Thomsen samt chefkonsulent Inger Bertelsen SEGES, Økologi STØTTET AF frøafgiftsfonden

2 Indhold Sortsforsøg i vårbyg Gødningsforsøg i rajgræs til frø

3 Viden fra økologiske sortsforsøg
Udbytte under økologiske forhold Konkurrenceevne overfor ukrudt Lavt kvælstofniveau (70 kg total N/ha)

4 Sortsforsøg i vårbyg, 4 forsøg i 2014
Oversigt over Landsforsøgene 2014 s. 285

5 Screeningsforsøg af vårbygsorter
Oversigt over Landsforsøgene 2014 s. 286

6 Screeningsforsøg af vårbygsorter
Oversigt over Landsforsøgene 2014 s. 286

7 Mål på ukrudtskonkurrenceevnen
Foto (efter fremspiring - afgrødedækning) Plantehøjde ved høst Columbus Evergreen

8 Behov for ny viden om gødskning af økologisk rajgræs til frø?
9. april 2017 Behov for ny viden om gødskning af økologisk rajgræs til frø? I den konventionelle produktion anvendes vækstregulering. Udfasning af konventionel husdyrgødning? Bevare førerpositionen indenfor produktionen af økologisk græsfrø.

9 Forsøg i 2013-14 Nedfældning kontra slangeudlægning
Kvæggylle kontra svinegylle Tidlig eller sen tildeling 97 eller 130 kg ammonium N pr. ha To-delt gødskning Gødskning med afpudsning

10 Nedfældet Oversigt over Landsforsøgene 2014 s. 293

11 Nedfældet eller slangeudlagt
73 kg/ha Oversigt over Landsforsøgene 2014 s. 293

12 2013-forsøg: Forfrugt giver stor effekt
Forfrugt vårbyg 883 – kg frø pr. ha Forskel mellem gødningsniveauer Forfrugt hestebønner 1.460 kg frø pr. ha Ingen forskel mellem gødningsniveauer Forfrugt grønært 2.300 – kg frø pr. ha Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 310

13 Anbefalinger Min. 100 kg NH4-N pr. ha Kend indholdet af NH4-N pr. ha
Lav en gylleanalyse Nedfælding giver merudbytte, når forholdene tillader det Både svine- og kvæggylle kan anvendes To-delt gødskning er en mulighed Afpudsning kan være relevant mod ukrudt Gode forfrugter giver gevinst Oversigt over Landsforsøgene 2014, s. 294

14 2014-forsøg Tidlighed giver mest i kvæggylle
9. april 2017 2014-forsøg Tidlighed giver mest i kvæggylle Nedfældning gav en gevinst på 73 kg pr. ha Vekselvirkninger: type/dato og type/mængde

15 Screening af vårbygsorter, 1 forsøg i 2014

16 Forfrugten kan have stor betydning!
Grønært giver tidlig lys til udlæg og forfrugtsværdi. Hestebønner åbner op ved modning fra august. Forfrugt op mod 100 kg N.

17 Forsøg 2014, 4 forsøg Stor usikker i NH4- N mængder.
Tidlighed har givet mest for kvæggylle Nedfældning har givet 79 Kg/ha Vekselvirkninger Type/dato og Type/mængde

18 Sortsforsøg i vårbyg, 2014, ukrudt

19 Sortsforsøg i vårbyg, 2014, ukrudt

20


Download ppt "Nyt fra sortsforsøg i korn og dyrkning af rajgræs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google