Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PI-modellen: fra Projektidé til Innovation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PI-modellen: fra Projektidé til Innovation"— Præsentationens transcript:

1 PI-modellen: fra Projektidé til Innovation
Anvendelsesorienteret undervisning – It redskaber som motivationsfaktor (OTG). PI-modellen: fra Projektidé til Innovation Drenges motivation for deltagelse i UV skal øges Værktøj Videreudvik-ling af værktøj Værktøjskasse ”Eksperiment”, observationer, elektronisk logbog Kompetenceudvikling Projektkvalificering Konkretisering af eksperiment Formidling af værktøj Vejledning i brug af værktøj Ny praksis Formidling om pædagogisk it og værktøjskassens pædagogiske muligheder Veje til etablering af ny praksis ”Eksperiment”, observationer, elektronisk logbog Hansen, Jens Jørgen og Dorthe Carlsen

2 SMTTE-modellen (Flere) drenge skal fastholdes i undervisningen.
Drenges motivation for deltagelse i UV skal øges, så frafaldet mindskes. (Flere) opgaver skal afleveres til tiden. Fraværet skal bringes ned. Løbende elektronisk logbog. Interview med deltagende elever og lærere. Observationsstudier. Design af digitale medier, ”Det elektroniske klasse værelse” og One-on-one coaching. Lærere melder sig selv til at deltage i projektet , således at det er lyst og motivation, der driver undervisningen. Drengene skal blive mere aktive i timerne. (Flere) opgaver skal afleveres til tiden. Fraværet skal bringes ned.

3 Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk it
Projektbeskrivelse og –styring SMTTE-modellen: Titel: IT redskaber som motivationsfaktor Sammenhæng Hvilke(n) sammenhæng foregår projektet i? Hvad er projektets kontekst? Eleverne skal tættere på det, de skal lære, ved at deltage mere aktivt med bl.a. design af digitale medier, f.eks. Computerspil. Tanken er, at dette gør undervisnings- og læringsmiljøet mere attraktivt, hvilket vil fastholde flere drenge i uddannelsen. OTG er tovholder på et FoU projektet ”Spiludvikling som didaktisk metode”. Claus Scheuer-Larsen, som er med i drengeprojektet, er ligeledes en del af FoU projektet. To lærere deltager i projekt ”Avatar”, som har det hovedformål ”at højne kvaliteten af undervisning og uddannelse på ungdomsuddannelser via et innovativt læringsmiljø i en virtuel verden”. Mål FORMÅL: Fastholde flere drenge i uddannelsen gennem en større grad af motivation og deltagelse i undervisningen. PRODUKTMÅL: En forklarende oversigt over hvilke metoder, der ”tænder” eleverne i undervisningen. NYTTEMÅL: (Flere) drenge skal holdes fast i uddannelsen. (Flere) opgaver skal afleveres til tiden. Fravær skal bringes ned. Tegn Tidsfrister for aflevering af opgaver overholdes. Fraværet bringes ned. Mere faglig aktivitet i timerne. Mere motiverede drenge. Tiltag Refleksionsmøder blandt OTGs deltagere. Løbende observationsstudier. Evaluering og formidling Løbende elektronisk logbog. Ekstern evaluering v. SDU. Formidling via Wiki og netværksmøder.


Download ppt "PI-modellen: fra Projektidé til Innovation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google