Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerske!!.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerske!!."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerske!!

2 Uddannelsen Går du efter en uddannelse, hvor du dagligt kan gøre en forskel? Er du god til at omgås mange forskellige slags mennesker? Vil du gerne lære et fag, der kan bruges i hele verden?

3

4

5 Vores uddannelse Professionsbachelor 3 ½ år 14 moduler af 10 uger
Eksamen Praktikforløb (international/national)

6

7

8 Sådan er ECTS-pointene fordelt på de forskellige fagområder:
Sygeplejefaget (120 ECTS-point) Det sundhedsvidenskabelige fagområde (40 ECTS-point) Det naturvidenskabelige fagområde (25 ECTS-point) Det humanistiske fagområde (15 ECTS-point) Det samfundsvidenskabelige fagområde (10 ECTS-point)  ECTS-pointene angiver den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af sygeplejerskeuddannelsen er normeret til.  ECTS-point måler hverken fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning.

9 Hvad kan jeg lave? Sundhed lægepraksis Fængsel Kirurgi Psykiatri
Medicin Unge Hjemmeplejen Hjælpeorganisationer Børn Forsvaret

10 Hvad kan jeg blive! På sygehusene i det offentlige eller i det private regi kan du som sygeplejerske f.eks. arbejde på: Medicinske afdelinger Kirurgiske afdelinger Ambulatorier Fælles Akut Modtage afsnit Operationsafdelinger Anæstesiafdelinger Psykiatriske afdelinger Skadestuer Intensivafdelinger Børneafdelinger Dialyseafdelinger

11 Hvad kan jeg blive! Udenfor sygehusene kan du som sygeplejerske f.eks. arbejde på/i: Hjemmeplejen Plejecentre og ældre centre Distriktspsykiatrien Sundhedsplejen Sundhedscentre Arbejdstilsynet Privatklinikker Fængselsvæsenet Forsvaret I en akutambulance Medicinalindustrien Internationale hjælpeorganisationer som f.eks. Læger uden Grænser Uddannelsesinstitutioner

12 Kernekompetencer Omsorgsfuld Empatisk Fordomsfri Respektfuld Ydmyghed
Ansvarsbevidst

13 Henderson

14 Sygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen. Virginia Henderson

15

16 Hvad er en sygeplejerske?
1. Udføre sygepleje Behandling Sygepleje Rehabilitering Observation

17 Hvad er en sygeplejerske?
2. Planlægger og leder sygepleje Sundhedsfremme Forebyggelse Kontinuitet

18 Hvad er en sygeplejerske?
3. Formidler sygepleje Rådgiver Vejleder Underviser

19 Hvad er en sygeplejerske?
4. Udvikler sygepleje Kvalitetsudvikling Forskning Patientsikkerhed

20 Sygeplejerske fra vugge til krukke

21

22

23

24

25

26

27


Download ppt "Sygeplejerske!!."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google