Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CepaCom Mobile Communicator CepaCom SMS messages Mobile phone SettingsMP3 Contacts Speech machine.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CepaCom Mobile Communicator CepaCom SMS messages Mobile phone SettingsMP3 Contacts Speech machine."— Præsentationens transcript:

1

2

3 CepaCom Mobile Communicator

4 CepaCom SMS messages Mobile phone SettingsMP3 Contacts Speech machine

5

6 Target Group Cerebral Palsy Sclerosis Muscular Dystrophy/Atrophy Neck Injuries Arthritis Patients in Rehabilitation

7 01-Switch or simple Joystick Interaction

8 Finger Interaction

9 Mounting PPC and Cabling is protected!

10 Audio Use your own headset and microphone. Supports BlueTooth headset and speakers. Automatic answering capabilities.

11 Discreet, Simple, Smart…

12 Future Perspectives Full Joystick and Switch Interaction Environmental Control Text-To-Speech Auditive feedback levels to ease navigation Calendar Picture viewer

13 Totalkommunikation Totalkommunikation er ikke en metode, snarere en ”[…] holdning til det at kommunikere med andre mennesker – en filosofi, hvor alle til rådighed stående kommunikationsformer, metoder og hjælpemidler fordomsfrit og kreativt kan tages i anvendelse for at sikre forståelsen mellem samtalepartnerne.

14 Empowerment? Begrebet om Empowerment, har i stort omfang vundet indpas på handicapområdet, og betyder direkte oversat ’at sætte i stand til’ eller ’give evne til’. Begrebet anvendes primært til at ”[…] udligne magtrelationer til fordel for underprivilegerede grupper”, og skal dermed ses som en metode til, at styrke brugernes autonomi gennem en opøvning af den enkeltes videngrundlag. På den baggrund bliver brugeren bedre i stand til at kunne vurderer egen situation og evner, og på den måde vælge det hjælpemiddel, der svarer præcis til brugerens egne behov og ønsker.

15 13 gode råd…. Forbered dig grundigt i forhold til den enkelte bruger Det er brugeren der er eksperten Skab fysisk kontakt Læg mærke til de fysiske rammer Lyt og giv brugerne god tid til at tænke og svare Informer grundigt og simpelt Stil kun ét spørgsmål af gangen Henvend altid spørgsmålene til brugeren Stil affirmative spørgsmål Læg mærke til hjælperens rolle (og lydbilledet) Sæt ord på din usikkerhed og din aktivitet Anvend tydelig gestik og visuelle forklaringsmidler Undgå sygeliggørelse, medlidenhed og umyndiggørelse

16 WWW.CEPAMOBILITY.COM

17


Download ppt "CepaCom Mobile Communicator CepaCom SMS messages Mobile phone SettingsMP3 Contacts Speech machine."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google