Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TECH TRANS Kommercialisering af forskningsbaseret viden Birgitte Krejsager Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TECH TRANS Kommercialisering af forskningsbaseret viden Birgitte Krejsager Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU."— Præsentationens transcript:

1 TECH TRANS Kommercialisering af forskningsbaseret viden Birgitte Krejsager Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU

2 Teknologioverførsel

3 Techtrans: Samarbejder mellem den offentlige forskningsverden og det private erhvervsliv. Ved teknologioverførsel forstås identifikation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse Målet med teknologioverførsel er at få forskningsresultater, ny viden og kommercielle forretningsmuligheder til at spille sammen, og dermed ”at styrke konkurrenceevnen og de offentlige forskningsinstitutioners relationer til det omkringliggende samfund” § 1 i LBKG 2011-06-22 nr 696

4 Aftaler om teknologioverførsel EU: Teknologioverførsel er en stadig vigtigere måde for at forbedre virkningen af videnskabelige resultater på den europæiske konkurrenceevne Teknologioverførsel sker ved rettigheds- og samarbejdsaftaler mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

5 Teknologioverførsel - aftalerummet Når virksomheder og private samarbejder om forskning skal man være opmærksom på, at private og offentlige aktører er underlagt forskellige vilkår – f.eks.: –Krav om formidling og publicering –Krav til forvaltningen af offentlige midler –Krav til at overdragelse af IPR ikke er konkurrenceforvridende

6 Teknologioverførsel (Regler for samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsvirksomheder og private virksomheder, 2008)

7 Incitamentsdreven innovation Eneretslovgivningens fundament er en incitamentsordning, hvor rettighedshaveren i en tidsbegrænset periode har eneret til at kommercialisere rettigheden, hvorefter den er til fri benyttelse for samfundet. Udfordring i techtrans-aftaler: Usikkerhed om rettighederne, beskyttelsens udstrækning og incitamenter til en succesfuld opfyldese af aftalerne Der er typisk en lang og meget usikker udsigt til opfindelsens kommercielle potentiale kan udfoldes.

8 Ejerskab til Forgrundsviden

9 Strategisk IP-inddragelse I hvilket omfang giver tech trans-aftalerne optimal IP-beskyttelse og adgang til optimal IP-udnyttelse? Strategiske alliancer Freedom to operate Change of control

10 Designbeskyttelse Behov for at indtænke kombinationen af ophavs- og designbeskyttelse af teknologien i techtransaftalernes rettighedsoverdragelse ?

11 Tak for opmærksomheden Birgitte Krejsager Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU bikr@law.aau.dk Tlf. 9940 9866


Download ppt "TECH TRANS Kommercialisering af forskningsbaseret viden Birgitte Krejsager Studielektor/ph.d.-stipendiat Juridisk Institut, AAU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google