Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til CE6 Reguleringsteknik Program Kort velkomst Om semesteret Projektpræsentation Kurser Legokonkurrence Praktisk info.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til CE6 Reguleringsteknik Program Kort velkomst Om semesteret Projektpræsentation Kurser Legokonkurrence Praktisk info."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til CE6 Reguleringsteknik Program Kort velkomst Om semesteret Projektpræsentation Kurser Legokonkurrence Praktisk info

2 Formål At gøre den studerende i stand til at analysere fysiske systemer af mekanisk, termisk, elektrisk, biologisk eller kemisk natur i tids og frekvensdomænet for på den baggrund at kunne opstille dynamiske modeller og simulere disse, samt at designe, implementere og teste såvel klassiske sommodelbaserede regulatorer.

3 Indhold Projektet tager udgangspunkt i en fysisk proces. Den fysiske proces kan være af mekanisk, termisk, elektrisk, biologisk eller kemisk natur. Der opstilles en dynamisk model for processen og denne model tilpasses og verificeres ud fra målinger – herunder behandles instrumenteringsaspekter. Der opstilles krav til den dynamiske opførsel af systemet, som formuleres enten i tids- eller frekvensdomæne. Ud fra den dynamiske model dimensioneres både en klassisk og en modelbaseret regulator. Den dynamiske model såvel som de designede regulatorer implementeres på processen, og det vurderes ud fra afprøvning om de formulerede krav er opnået.

4 Mål At kunne Analysere et dynamisk system i tids- og frekvensdomæne At kunne Anvende klassisk reguleringsteknik til dimensionering af regulatorer At kunne Anvende modelbaserede metoder ( bl.a tilsandstilbagekobling og polplacering) til dimensionering af regulatorer. At kunne Anvende mekaniske, termodynamiske eller biotekniske grundligninger til opstilling af en dynamisk model. At kunne Analysere og anvende forskellige metoder til simulering af dynamiske systemer At give Anvendelsesniveau i implementation og test af modeller og regulatorer At Forstå industrielle styrings-, regulerings- og overvågningsprincipper.

5 Projektforslag

6 Kurser Matrixberegninger: Teori og numeriske metoder SE Kursets formål er at understøtte den studerende i forståelsen af lineær algebra med speciel fokus på matrixberegninger, gennem såvel en teoretisk gennem som en praktisk afprøvning via programeksempler og programmeringsopgaver. Videnskabsteori SE At understøtte den studerende i at: forstå basale videnskabsteoretiske begreber, teorier og metoder, samt arbejde med videnskabsteoretiske elementer indenfor for et afgrænset problemfelt, eks. semesters projektarbejde Kurset i videnskabsteori vil øge opmærksomheden på betydningen af kritiske metodevalg for resultat og resultatets gyldighed, samt virke forberedende for den arbejdssituation, som kandidaterne vil skulle agere i på længere sigt (ift. selvopfattelse, etik og interaktion med samfundets øvrige aktører). Modeldannelse og simulering PE At give de studerende viden om modeldannelse ved brug af balanceligninger og give eksempler på anvendelse af disse på termohydrauliske, kemiske og/eller biotekniske systemer At sætte de studerende i stand til at anvende metoder til simulering, og give forståelse for eksperimentel modelbestemmelse af lineære og ulineære, dynamiske systemer

7 Frekvensdomæne-regulering SE At sætte de studerende i stand til at anvende og indstille regulatorer ved brug af frekvensdomænemetoder, samt at give kendskab til forskellige konfigurationer af regulatorer og systemer beskrevet ved hjælp af overføringsfunktioner Moderne reguleringsteori PE At sætte de studerende i stand til at anvende klassiske metoder til design af kontinuerte (analoge) og samplede (digitale i diskret tid) reguleringssystemer. At give de studerende forståelse for regulatordesign ved polplacering og optimering på grundlag af processer beskrevet med tilstandsmodeller eller overføringsfunktioner. Introduktion til sandsynlighedsregning, statistik, stokastiske processer SE Introduktion til informationsteori SE Signalers oprindelse og registrering SE At give de studerende viden om de fysiske og/eller biologiske forhold, som betinger tilblivelsen af optiske, biologiske og akustiske/mekaniske signaler. At give de studerende forståelse af metoder, som anvendes ved konvertering af fysiske variable til elektriske signaler samt forståelse for hvorledes signalerne opsamles hensigtsmæssigt.

8 Legokonkurrence Årets lego konkurrence udkæmpes som en alle mod alle robot-krig mellem robotter bygget af alle grupper på 6. semester regulering. Der bygges en robot pr gruppe i løbet af projekttiden i første uge af semesteret. Der udleveres en æske Lego-mindstorm + en udvidelsesæske pr gruppe. Det er tilladt selv at bygge sensorer Maks vægt pr robot incl batteri 1100 gram Der må ikke bruges gaffatape og lignede materialer til forstærkning Kampbanen er 2m x 2m, der opmærkes med 2 cm bred sort tape 5 cm fra kanten. (Kirsten udleverer prøver) Robotter som presses ud af banen, så de falder ned, er ude af konkurrencen. Robotter som ikke har bevæget sig på banen i mere end 2 min diskvalificeres. Der tildeles 0 point til første robot ude af banen. 1 point til anden robot ude af banen, 2 point til tredje robot ude af banen etc. Sidste robot på banen har vundet slaget og et eksta point. Der udkæmpes tre slag med en pause på 10 min mellem hver, hvor der er mulighed for ombygning og reparationer

9 Legokonkurrence Klodser afhentes hos Simon og Åge i C1-101 Konkurrencen finder sted Onsdag d. 9 februar fra kl 12.30 i C3-209 Præmie: En kasse øl

10 Praktisk semesterinfo Semestersekretær: Jette Damkær, C3-213 jette@es.aau.dk Koordinator: Kirsten Mølgaard Nielsen, C2-216 kmn@es.aau.dk Laboratoriet til projektarbejdet hører under Simon og Åge i C1-101 Laboratoriepladser i C2

11 Grupper +grupperum 20 studerende, max 4 personer pr gruppe C4-215 24 m2 til 2 gr C1-104 18 m2 C1-107 15m2 C1-111 15 m2

12 gruppedannelse Gruppelister med navne, lokalenr og semester til jette før I går hjem jette@es.aau.dk 3 pioriterede projektønsker til mig senest mandag d. 7. kl 12 (husk at skrive navne på projektønskelisten)


Download ppt "Velkommen til CE6 Reguleringsteknik Program Kort velkomst Om semesteret Projektpræsentation Kurser Legokonkurrence Praktisk info."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google