Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt universitetssygehus på vej i Århus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt universitetssygehus på vej i Århus"— Præsentationens transcript:

1 Nyt universitetssygehus på vej i Århus
Høring om Masterplanen 5. april – 22. maj 2006  Faglige fællesskaber  Forskning og undervisning

2 Høring om faglige fællesskaber
 Det er med Principper for faglige fællesskaber Fordeling af senge-afdelinger i 7 blokke Rapport: Akutmodtagelse Rapport: Børneområdet og gynækolog -obstetrik  Det er ikke med Organisering af forsyningsfunktioner Ledelse Fysiske rammer

3 Hvorfor faglige fællesskaber ?
 Det nye universitetssygehus samler 60 afdelinger 9.000 ansatte indlæggelser og ambulante besøg årligt  Århus Amt og Region Midtjylland har besluttet at opdele sygehuset i overskuelige enheder

4 Hvad er et fagligt fællesskab?
 En fysisk samling af afdelinger, så patienterne oplever færrest mulige skift  En samling af afdelinger der Samarbejder om patientforløb Har beslægtede metoder, apparatur, forskning m.v.  Formålet er bl.a. at opnå fleksibilitet om fx fælles senge, fælles vagtdækning m.v.

5 Skitse over funktioner i faglige fællesskaber
Intensiv OP/an. Dagkir. Senge Amb. Fys-ergo. Forskning Lab. Billedd.

6 Forslag om syv faglige fællesskaber
Onkologisk afd. ÅS Onkologi-blok 7. Kirurgisk afd. ÅS Gastroenerologisk afd. ÅS Urinvejskirurgisk afd. SKS Nyremedicisk afd. SKS Plastikkirurgisk afd. ÅS Abdominal-blok 6. Børneafdeling SKS Obstetrik/gynækologi Afd. SKS Kvinde-barn blok med børnehospital 5. Neurologisk F/Neurokirurgisk ÅS Øre-næse-halsafd. ÅS Øjenafd. ÅS Kæbekirurgisk afd. ÅS Hoved Neuro-blok 4. Hæmatologisk afd. ÅS Infektionsmed. afd.SKS Dermatologisk afd. Reumatologisk afd. ÅS Lever-tarm med. afd. ÅS Inflammations-blok 3. Hjerte-lunge-karkir.afd.SKS Hjertemed. afd. SKS Lungemedicinsk afd. Medicinsk kardiologisk afd. ÅS Hjerte-lunge-kar-blok 2. Geriatrisk afd. ÅS Ortopædkirurgisk afd. ÅS Medicinske afdelinger ÅS Akut-blok - med intensivafsnit traumemodtagelse, og skadestue 1. Afdelinger Blok

7 Akut-rapporten Akut-blokken består af Et Akut-center
Ortopædkirurgisk Afdeling E Medicinsk Afdeling C og M Geriatrisk Afdeling G

8 Akut-centret Akut-centret skal indeholde
Medicinsk visitationsafsnit (MVA) Kirurgisk visitationsafsnit (KVA) Akut Hjerteafsnit (AHA) Traumemodtagelse Visiteret skadestue Akut Medicinsk Koordineringsfunktion (AMK)

9 Principper for akut-funktionen
Akut-centret skal bygge på et af to principper En diagnostiserings- og behandlingsmodel En distributionsmodel, som den vi benytter i dag

10 Diagnostiserings- og behandlingsmodel
Akut-centret skal Modtage akutte patienter med en uafklaret sygdomstilstand og alle akutte patienter til neurokirurgi, mave-tarm kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin og geriatri Hvor der er en afklarende præhospital vurdering fx fra praktiserende læge/lægevagt vil den akutte henviste patient gå direkte til specialafdelingerne Enkelte andre patientgrupper modtages også direkte i specialafdelinger. Det drejer sig bl.a. om fødende, børn, patienter med åbne indlæggelser, gynækologiske patienter, visse overflytninger mellem sygehusene og interne indlæggelser fra ambulatorierne Vurdere, prioritere, stabilisere, diagnosticere de akutte patienter Foretage indledende behandling af almindeligt forekommende akutte symptomer og sygdomstilstande

11 Faciliteter til diagnostik og behandling
Relevant diagnostik (laboratorier, anæstesi m.v.) 24 timer i døgnet Intensivt afsnit Operationsgang til uopsættelige interventioner og traumeoperationer Faciliteter til gennemførelse af endoskopier

12 Andre forslag Færdigbehandling i Akut-centret skal som hovedregel ske indenfor 24 timer Mulighed for at udvalgte patienter kan være i Akut-centret i 2-3 døgn Der oprettes et Geriatrisk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit (GOA) i akut-blokken med ca senge Målgruppen for GOA er akutte ortopædkirurgiske patienter over 65 år med frakturer, der kræver indlæggelse

13 Kvinde-barn blok Gynækologi og obstetrik skal fortsat være samlet
Der oprettes et Børnehospital, hvor alle børn samles (bortset fra børn med øjensygdomme) Aldersgrænsen for børneområdet udvides fra det nuværende 0-14 år til 0-17 år Der oprettes en operationsgang for alle specialer bortset fra hjertekirurgi, øjenkirurgi og få andre operationer, der kræver særligt udstyr Børnehospitalet skal have selvstændig akut modtagelse undtaget traumer og patienter til skadestuen

14 Faciliteter i Børnehospitalet
Der etableres en separat børneanæstesiologisk stab med fælles opvågningsafsnit intensivafsnit med udgangspunkt i nuværende forhold Intensivt afsnit for børn på Hjerteafdelingen bevares  Der etableres en selvstændig billeddiagnostisk funktion i børnehospitalet Der etableres en selvstændig børnedagkirurgisk funktion

15 Andre forslag vedr. Børnehospitalet
Klinisk Genetik afdeling placeres i børnehospitalet, eventuelt med tilhørende metabolisk laboratorium Vagtberedskabet på børnehospitalet udgøres primært af læger fra det pædiatriske speciale Lægerne fra voksenspecialerne skal fortsat være organiseret i disse Ved behov tilkaldes assistance fra de vagthavende læger i de relevante voksen-specialer

16 Temaer til debat Koncept for faglige fællesskaber
Forslag til gruppering af afdelinger Hvad skal blokkene hedde – og skal de betegnes blokke? Hvilke blokke skal være naboer?

17 Specifikke spørgsmål til akut-området
Diagnosticerings- og behandlingsmodel eller distributionsmodel? Er der bemærkninger til de funktioner, der er skitseret for Akut-centret, fx at der oprettes 3-4 afsnit med korttids senge? Er der bemærkninger til, at hovedparten af alle akutte patienter vil være færdigbehandlet i Akut-centret indenfor 24 timer? Er der bemærkninger til, at omkring halvdelen af alle akut henviste patienter vil gå til Akut-centret? afdelingerne C, M, G og E tages med i Akut-blokken?

18 Specifikke spørgsmål til børne-området
Er der bemærkninger til anbefalingen af at oprette et Børnehospital i Kvinde-barn-blokken Er der bemærkninger til udvidelsen af aldersgrænsen op til 17 år, herunder om det får konsekvenser for nogle af voksenspecialerne? Er der bemærkninger til at placere gynækologi og obstetrik i blokken, og heraf at det bliver en Kvinde-barn-blokken

19 Forskning og undervisning
Principper Forsknings- og undervisningsfaciliteter samles på blok- eller sygehus-niveau, hvor væsentlige hensyn til faglighed eller økonomi taler for Rapporten omfatter endnu ikke udredning af faciliteter til billeddannelse og undervisning

20 Faciliteter på afdelingsniveau
Mindre specialeorienterede forskningslaboratorier Kontorfaciliteter til et ph.d.-miljø med flere studerende i hvert lokale samt kontorer til kliniske vejledere, kliniske adjunkter, lektorer og forskningsansvarlige og undervisningsansvarlige Mindre specialeorienterede færdighedslaboratorier til både forskning og undervisning Tidssvarende undervisnings- og mødelokaler Forskningen inden for sygepleje, ergo- og fysioterapi organiseres som en integreret del af de allerede veletablerede kliniske forskningsmiljøer på afdelingsniveauet

21 Faciliteter på blok-niveau
Fælles laboratoriefaciliteter Faciliteter til eksperimentelle undersøgelser af smådyr Faciliteter til ikke-invasive undersøgelser af raske forsøgspersoner og grupper af patienter Kliniske Forskningsafsnit Faciliteter til holdundervisning Færdighedslaboratorier Læsepladser til de studerende Fagspecifikke faciliteter for det faglige fællesskab

22 Faciliteter på sygehusniveau
Avancerede laboratoriefunktioner Moderne medicoteknik Tværgående forskningsenheder og infrastruktur Billeddannelse Stald- og eksperimentelle undersøgelsesfaciliteter til små og større dyr ”Clinical trial unit” (fase 1) Gode fysiske rammer for forskningsprojekter på tværs af institutter og fakulteter Hotelfaciliteter på sygehusets område til klinikere, undervisere og forskere


Download ppt "Nyt universitetssygehus på vej i Århus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google