Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plantekongres 2007 Korn- og rapsprisen om 5-10 år 9. Januar 2007 ved adm. direktør Asbjørn Børsting.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plantekongres 2007 Korn- og rapsprisen om 5-10 år 9. Januar 2007 ved adm. direktør Asbjørn Børsting."— Præsentationens transcript:

1 Plantekongres 2007 Korn- og rapsprisen om 5-10 år 9. Januar 2007 ved adm. direktør Asbjørn Børsting

2 1.Udgangspunktet globalt og i EU - Hovedtal i balancen 2004/05 – 2006/07 - Kina 2.Anvendelsen / Forbrug globalt og i EU nu (2006/07) 3.Faktorer der påvirker forsyningsbalancerne a. Udbudssiden b. Efterspørgselssiden 4.Bioenergi – Globalt og EU 5.Konklusioner

3 Kilde: USDA KORN TOTAL - VERDEN Mio. tons

4 Verdens kornbalance korn total

5 Kilde: USDA KORN TOTAL EU 25 Mio. tons

6 Verdens produktion af “store afgrøder”kan ikke følge med forbruget Mio.tons Majs – hvede - soja

7 Kinas kornbalance Kina produktion 94 - 06 Forbruget udvikling

8

9

10

11

12

13

14 Faktorer der påvirker forsyningsbalancen A.Udbudssiden: Arealerne (total og fordeling) (byudvikling, brak, ændring i dyrkningsmuligheder) Udbytter Planteforædlingsteknologi, produktivitetsudvikling i øvrigt Afgrødeudnyttelsen Industriel forarbejdning af nuværende biprodukter og af egentlige restprodukter. Forskningsresultaternes tidshorisont. Logistik/Økonomi

15 Eksterne faktorer Nyopdyrkning (miljø ?) Brak tilbage til produktion (samlede 7,2 mio. hektar i EU i alt - miljø) Globale klimaændringer Byudvikling og infrastruktur

16 Historisk udbyttefremgang i Danmark GMO ? Udbytte i Østeuropa ? 30 40 50 60 70 80 90 19551960196519701975198019851990199520002005 Udbytte (hkg/ha) Udbyttestigning: Øerne:94 kg/ha/år Jylland:75 kg/ha/år Hele landet:80 kg/ha/år Øerne Jylland

17 Historisk udbyttefremgang i Frankrig Frankrig 1956 -1999 Udbyttestigning 126 kg/ha/år Brancourt-Hulmel et al., 2003. Crop Sci. 43, 37-45

18 Faktorer der påvirker forsyningsbalancen B.Efterspørgselssiden: -Fødevarer – direkte konsum (Forbrug/cap., befolkningstilvækst) -Foder. (udviklingen i forbruget af kød i lande med stort vækstpotentiale.) -Energi Det spændende vækstområde.

19 Konklusion 1)Relativ urealistisk efterspørgselsudvikling til direkte konsum. 2)Kun lidt højere priselasticitet på foderefterspørgslen. 3)Meget priselastisk efterspørgsel på energisiden.

20 Råolie fra 1990 - 2007 Ny tekst - LTB

21 (32 %) (5 %) (2 %) (61 %)

22 Bioethanolforbruget exploderer på den globale scene Kornmængde 2,8 kg/liter ethanol 2005 svarer til et forbrug på 103 mio. tons ”kornækvivalenter” 2011 svarer til et forbrug på 178 mio. tons ”kornækvivalenter”

23 Hele verden arbejder mod bioenergi USA: 2005 Energiregning der indeholder skattefordele for ethanol og bio diesel. Brasilien: 5% tvungen iblanding bio diesel/ 25% ethanol i 2010. Canada: 5% ”green fuel” i 2010 – foderhvede baseret. Thailand: Arbejder mod 5% iblanding i 2011. Indien: Arbejder mod 5% bio diesel iblanding i 2007 Kina: $200 mia. investering og 5% ”green fuel” i 2010. Malaysia: Arbejder mod 6 mio. ton palmeolie til bio diesel. Indonesien: Arbejder mod 6 mio. tons palmeolie til bio diesel Filippinerne: 2% Bio diesel iblanding i 2007 EU: Målsætningen om en 5.75% bio brændstof iblanding i 2010

24 Bioenergi i EU Direktiv 2003/30/EF af 8 maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport. EU Kommissionens mål om 5,75 % biobrændstof i 2010 Ønske om CO 2 reduktion – opfyldelse af Kyoto- protokollen Ønske om større uafhængighed fra olieproducerende lande i Mellemøsten

25 Udviklingen i EU’s kornforbrug til ethanol 2004200520062009*2010*2012*2015* EU – høst (mio.tons) 284254245270275285290 EU’s forventning (mio.tons) 123,57,5283139 *EU 27 (Rumænien har 12,0 mio. tons, Bulgarien har 5,0 mio. tons) Kilde: Coceral 2006

26 I Europa oplever vi markant ændringer i valg af brændstof

27 200520102015 EU-mål for biodiesel2%5,75%8% Dieselforbrug158,6 MT165,0 MT Biodiesel behov3,69 MT11,0MT16,7 MT Nødvendigt areal *)2,63 m ha7,88 m ha11,92 m Ha *) Biodieseludbytte på 1,4 T/ha EU 25 rapsareal udgjorde i 2006 5,24 mio. ha. Det samlede korn areal i EU 27 er 55 mio. hektar Hvis f.eks. rapsarealerne udvides med 3 mio. ha vil det medføre et fald på 20 mio. tons korn Det nye olieeventyr………

28 Kraftig stigning i biodiesel produktionskapacitet. mio. tons VerdenEU 20022005 2008

29 Markant fald i ethanol ”Crush margin” i USA $ pr Bushel ( 25,40 kg ) Træerne vokser ikke ind i himlen….

30 Miljøfordele, iblandingsregler, afgiftspolitik mv. Kornpris Hvilken kornpris kan ethanolen betale ?

31 Nogle hovedkonklusioner - frem til 2012-2015 1.Energi- efterspørgslen/råolieprisen bliver MEGET afgørende. Nok den ”mest drivende” kraft for prisudviklingen på korn og oliefrø. 2.Med et niveau for råolien eks. 50-90$/tønde (1 tønde= 159 liter) er der på et lønsomt grundlag for ethanolproduktionen – basis for et kornprisniveau til ethanol på 90 – 140 kr./100 kg (baseret på nuværende kalkuler for ethanolanlæg) 3.Miljøfaktoren og forsyningssikkerhed medvirker stærkt til ”politisk grund” under en bioenergiproduktion op til en vis størrelse.

32 Nogle hovedkonklusioner Logistik, lokale iblandingsregler, lokale afgiftssystemer er væsentlige forhold for optimal produktionslokalisering. Oliebaserede afgrøders prisudvikling kan blive lidt bedre end korn.

33 Bioethanolens historie 1908 Henry Fords Model T udviklet med henblik på at køre på ethanol 1920-1930’erne Ethanol anvendes i nogen udstrækning som brændstof 1945 > Rigelige mængder fossilt brændstof til billige priser 1970erne Uro i mellemøsten og stigende oliepriser skaber politisk opbakning til ethanol - Brasilien 1980erne Lave oliepriser presser ethanolproducenter og forhindre yderligere etableringer. 2000 Udfasning af MTBE da det viser sig at være kræftfremkaldende 2003 EU beslutter at fremme anvendelse af biobrændstof. 20XX DK ????


Download ppt "Plantekongres 2007 Korn- og rapsprisen om 5-10 år 9. Januar 2007 ved adm. direktør Asbjørn Børsting."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google