Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af forårs-sfo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af forårs-sfo"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af forårs-sfo

2 Formål/Primær sigte Skabe en mere glidende overgang til deres nye liv i skolen. Skabe mulighed for at opbygge nogle gode sociale relationer mellem børnene, som de kan profitere af i det videre forløb. Skabe mulighed for, at børn og forældre kan lære skolen at kende inden det ”rigtigt” går i gang. Skabe mulighed for at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der i særlig grad sætter fokus på skoleparathed.

3 Glidende overgang Sikre grundlag for dannelse af klasserne
Sikre et fornuftigt samarbejde med familien i overgangen. Have særlig fokus på børn i udsatte positioner og sikre dem en mulighed for en god skolestart

4 Målsætning Forårs-sfo-børnene skal kunne fungere som små skoleambassadører, der efter forløbet har fået: Forståelse for en skolehverdag. Kendskab til omgivelserne. Etablering af nye nyttige relationer. Begyndende leg og læring med bogstaver, tal. Kort sagt kan fungere som nyttige støtter for de nye børn ude fra.

5 PERSONLIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER:
Børnene skal opleve tryghed i deres start på forårs sfo Det betyder at: Børnene er samlet på samme afdeling i de første uger En fast og genkendelig personalegruppe i de første uger En forudsigelig hverdag med faste rytmer. I overgangen fra den fælles afdeling til egen afdeling bliver barnet fuldt af en kendt voksen. En god formidling til forældrene om børnenes hverdag i forårs sfo’en, som kan være med til at skabe en helhed for barnet, og fælles indsats forældre og personale imellem. Formidling primært via forældreintra.

6 Fortsat Øve deres koncentrationsevne/fokus
Øve at kunne lytte til andre Modtage og forstå kollektive beskeder Øve deres selvhjulpenhed, og støtte børnene i at udvikle hverdagskompetencer som at tage tøj af og på, vide hvilken madpakke og håndklæde de har, og selv holde styr på tingene. Kunne klare selvstændige toiletbesøg, mærke ”jeg er sulten”, lære at rydde op efter sig selv. o. lign. Øve sig i at kunne stå frem og udtrykke sig i en tryg forsamling. At kunne tåle at der bliver stillet krav til det enkelte barn.

7 Fortsat At øve barnet i at kunne vente til det bliver éns tur og kunne acceptere ikke altid at være i centrum. Øve dem i den frie leg – uden at der er voksne involveret – dvs. give børnene kendskab til skolens område og grænser så de kan færdes frit Øve dem i at hente en voksen når konflikter ikke kan klares af børnene selv. Skabe kendskab til – og venskab med andre børn på den sfoafdeling de bliver en del af i fremtiden. Skabe et kendskab til folkeskolemiljø og at kunne blive en del af en sammenhæng med mange børn og børn i alle aldre.

8 ÆSTETISKE, SPORGLIGE OG KROPSLIGE KOMPETENCER:
Øve børnene at satte ord på egne følelser og behov Øve børnene i at kunne sætte ord på en opstået konflikt Øve børnene i at kunne sætte ord på oplevelser og indtryk. Involverer børnene i daglige gøremål, hvor sproget bliver brug skriftligt – eks. indkøbsseddel, opslag e. lign. At udvikle et godt sprogbrug; hvilket betyder at de voksne er rollemodeller i deres sprogbrug.

9 Fortsat Arbejde med børnene fin- og grovmotorisk.
Tilskynde børnene til at æstetiske udfoldelser omkring sangremser, danse, natur og idræt. At øve børnene i at cykle som måden at komme rundt på. At børnene forstår og anvender kropssprog.

10 MØDET MED NATUR OG KULTUR:
At bruge ude område til f.eks. bål, lege og boldspil At færdes hensynsfuldt i naturen At få mulighed for at stifte bekendtskab med kultur i nærmiljøet, så som bibliotek, udstillinger og hvis muligheden byder sig – en evt. større tur ud af huset.

11 Præsentation af konkret dagsforløb
Her præsenteres et eksempel på dagsforløb.

12 Forløbet April måned: Aktiviteter i forårs-sfo hele dagen.
Maj/juni: Forårs-sfo formiddag og sfo eftermiddag (klasserne er dannet)

13 Praktiske oplysninger
Åbningstider 06,30 – 16,45. Pris pr. måned 1651,00 kr. pr. måned. juli måned er betalingsfri. Sfo er ferielukket i ugerne 28 – 29 – 30.

14 Oplysninger om økonomi
Skolen får det, der svarer til en børnehavetakst til tilbuddet. Ved 25 børn kr. til drift og løn ca. 1/3 er forældrebetaling.


Download ppt "Præsentation af forårs-sfo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google