Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GIS til operationelle funktioner i teknisk forvaltning Foredrag afholdt ved Seminar for Amter og Kommuner om GIS, Brædstrup, den 24. Oktober 1998 af Esben.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GIS til operationelle funktioner i teknisk forvaltning Foredrag afholdt ved Seminar for Amter og Kommuner om GIS, Brædstrup, den 24. Oktober 1998 af Esben."— Præsentationens transcript:

1 GIS til operationelle funktioner i teknisk forvaltning Foredrag afholdt ved Seminar for Amter og Kommuner om GIS, Brædstrup, den 24. Oktober 1998 af Esben Munk Sørensen, PhD Aalborg Universitet og Forskningscenter Skov & Landskab

2 Disposition for indlæg Lidt karakteristik af GISLidt karakteristik af GIS 90érnes opbygning af digitale kortværker90érnes opbygning af digitale kortværker –De kendte korttyper Fra GIS som kortværktøj til integreret element i informationssystemFra GIS som kortværktøj til integreret element i informationssystem – Informationsdistribution, drift, analyser og udvikling Fortsatte udviklingslinier og problemerFortsatte udviklingslinier og problemer

3 Lidt karakteristik af GIS Enkel teknologi, anvendelsesmuligheder legioEnkel teknologi, anvendelsesmuligheder legio Den rumlige orienterings potentialeDen rumlige orienterings potentiale GIS-udviklingen over tidGIS-udviklingen over tid RasterkomponentenRasterkomponenten VektorkomponentenVektorkomponenten DatabaseteknologienDatabaseteknologien

4 GIS karakteristika GIS er grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference muliggør sammenstilling og analyse af data af vidt forskellig oprindelse eller observans og med varierende kvalitetGIS er grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference muliggør sammenstilling og analyse af data af vidt forskellig oprindelse eller observans og med varierende kvalitet GIS er effektivt værktøj til via den geografiske reference hurtigere end hidtil at fremskaffe data og analysere disseGIS er effektivt værktøj til via den geografiske reference hurtigere end hidtil at fremskaffe data og analysere disse Den geogografiske komponent har et uendeligt stort potentiale på alle niveauer af IT-udviklingenDen geogografiske komponent har et uendeligt stort potentiale på alle niveauer af IT-udviklingen

5 Nødvendigheden af den rumlige orientering (GIS) Flere data tilgængelige Videnskabelige resultater Praktisk erfaring Stadig mere komplekse samfundsproblemer Mere hukommelse (RAM) Mere regnekraft (MIPS) Rumlig differentiering på alle niveauer Mere koordination

6 GIS udviklingen over tid Digitale kort Database Rumlige analyse af status-quo Modellering over tid og rum Tiden Internet distribution

7 Raster-komponenternes udvikling Værktøjer til telemålingVærktøjer til telemåling –jordomkredsende satellitter til jordobservation –Militærstrategisk overvågning Kommerciel digital billedbehandlingKommerciel digital billedbehandling –digitale stills og video med stedbestemmelse via GPS * Teknologierne smelter sammen (Adope versus Erdas) (Adope versus Erdas)

8 Vektor-komponenternes historie Interaktive grafiske systemer dannede grundlag for CAD-systemerne somInteraktive grafiske systemer dannede grundlag for CAD-systemerne som Danmark tidligt med fra 70érne.Danmark tidligt med fra 70érne. –Landbrugsministeriet (JBK,CORINE mfl.) –Miljøministeriet (ZETA) –Teleseskaberne mf. (Dangraf) –GeoCad, Land Cad –plus en række særlige applikationer til ledningsregistrering mv. (Intergraph/AutoDesk)

9 Databasesystemernes udvikling I DK en meget stærk udvikling med landsdækkende registre med en geografisk komponent.I DK en meget stærk udvikling med landsdækkende registre med en geografisk komponent. (CPR,BBR, ESR, Motor-, Cancer- osv)(CPR,BBR, ESR, Motor-, Cancer- osv) Tilsvarende udviklet på de kommunale niveauer samt i den private sektorTilsvarende udviklet på de kommunale niveauer samt i den private sektor Kun i meget svagt omfang genstand geografiske analyser - alle objekter registreretKun i meget svagt omfang genstand geografiske analyser - alle objekter registreret

10 Tekniske kort

11 Topografiske kort

12 TOP 10 DK

13 Digitale farveortofotoskort

14 Status her og nu Amts- og primærkommuner i fuld gang på vejAmts- og primærkommuner i fuld gang på vej Til stadighed nye geodatasamlinger (statslige og private)Til stadighed nye geodatasamlinger (statslige og private) Aktuelt:Aktuelt: –Digitale Farveortofotos i 1997 –Landsdækkende energidistrikter i 1998, zonekort mv. –Private landsdækkende digitale kort Krak, Mostrups Forlag, Kortgruppen, DAV

15 Til stadighed nye geo- teknologier Sattelitbaseret digital kortlægning med udvalgte bebyggelser i 3D til orientering og målsøgning bevægende militære enheder.Sattelitbaseret digital kortlægning med udvalgte bebyggelser i 3D til orientering og målsøgning bevægende militære enheder. (300.000 km2 ~ 4 dage) Den traditionelle topografiske kortlægnings fortsættelse!!Den traditionelle topografiske kortlægnings fortsættelse!!

16 Esben Munk Sørensen ems@i4.auc.dk Kommunikation Den geografiske reference velegnet til informationssøgning på tværs af registre og sektorer Den geografiske reference velegnet til informationssøgning på tværs af registre og sektorer Den geografiske reference nøglen i Internet Den geografiske reference nøglen i Internet (ems@i4.auc.dk) (ems@i4.auc.dk) WWW muliggøre helt nye kommunikationsveje og netværk WWW muliggøre helt nye kommunikationsveje og netværk

17 Esben Munk Sørensen ems@i4.auc.dk Kortgrundlaget mange nye typer af kulisse-kort (billeder og gamle kort hjulpet af raster/scanningsteknologien mange nye typer af kulisse-kort (billeder og gamle kort hjulpet af raster/scanningsteknologien målrettede kundebehov ved etablering af “intelligens i kort” (etablering af geokoden) målrettede kundebehov ved etablering af “intelligens i kort” (etablering af geokoden) øget international konkurrence øget international konkurrence højopløselige satellitbilleder (opløsning 1m) abonnerbare på Internet i slutningen af 98 højopløselige satellitbilleder (opløsning 1m) abonnerbare på Internet i slutningen af 98

18 Nye muligheder Nye temaanalyserNye temaanalyser Beslutningsgrundlag (strategiske analyser)Beslutningsgrundlag (strategiske analyser) WEB-baseret planformidlingWEB-baseret planformidling Digitale højdemodellerDigitale højdemodeller Multimedie-baseret geodatasammenstillingMultimedie-baseret geodatasammenstilling

19 Landbrug - økonomi

20 Linieføring af vejstrækninger -anvendelse af MAP-algebra

21 Interaktivt regionplanudsnit (viborg amt -§3-jordbrug-drikkevand)

22 Digitale højdemodeller

23 DHM og DDO

24 Problemområder ved GIS-udvikling Ikke software, hardware eller digitale kortsoftware, hardware eller digitale kortMen kompetence, strukturerede data, organisation og kommunikation/netkompetence, strukturerede data, organisation og kommunikation/net

25 Strukturerede data Fagdatabaser i stigende mængderFagdatabaser i stigende mængder eksisterende georeferencer (også simple)eksisterende georeferencer (også simple) fremtidige geokodningsopgaverfremtidige geokodningsopgaver objektklassifikationobjektklassifikation øget fokuss på datakvaliditet (validering)øget fokuss på datakvaliditet (validering) datamodeldatamodel

26 Organisation Fra central kortadministration (også andet en teknisk kort) til tværgående (G)IT-funktion og integrerede systemerFra central kortadministration (også andet en teknisk kort) til tværgående (G)IT-funktion og integrerede systemer ajourføringsansvar for fagdatabaserajourføringsansvar for fagdatabaser indikatorer til ledelse og overvågningindikatorer til ledelse og overvågning ledelsesansvar overfor tværgående beslutningerledelsesansvar overfor tværgående beslutninger

27 Organisatoriske hindringer Mangel på teknologibærere (lokal kompetanceopbygning)Mangel på teknologibærere (lokal kompetanceopbygning) GIS i dag stadig tæt knyttet til kortsektorenGIS i dag stadig tæt knyttet til kortsektoren I stedet overmod miljø, økonomi, social, energi, ledelseI stedet overmod miljø, økonomi, social, energi, ledelse

28 Tekniske hindringer ObjektklassifikationObjektklassifikation Forskellige faglige og videnskabelige traditionerForskellige faglige og videnskabelige traditioner Teknologi og infrastruktur tilgængeligTeknologi og infrastruktur tilgængelig

29 Opbygning af (G)IT-kompetance Uddannelse af nøglemedarbejdereUddannelse af nøglemedarbejdere Motivering af ledelseMotivering af ledelse Formulering af behov, formål, strategi og visionerFormulering af behov, formål, strategi og visioner Påbegynd opløsning af eksisterende organisationPåbegynd opløsning af eksisterende organisation Udvikle netbaserede kommunikationskanaler- og beslutningscentreUdvikle netbaserede kommunikationskanaler- og beslutningscentre

30 Eget vidensområde eller integrerende teknologi –Vil Geo Informatik (GIS) blive et selvstændigt videns- og forskningsområde eller –Vil GIS blive ”opslugt” af den generelle IT- og Multimedie udvikling?


Download ppt "GIS til operationelle funktioner i teknisk forvaltning Foredrag afholdt ved Seminar for Amter og Kommuner om GIS, Brædstrup, den 24. Oktober 1998 af Esben."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google