Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved eksamen bliver de studerende prøvet i forhold til deres: Viden om grundlæggende begreber, teorier og forskningstraditioner vedrørende IT som medie.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved eksamen bliver de studerende prøvet i forhold til deres: Viden om grundlæggende begreber, teorier og forskningstraditioner vedrørende IT som medie."— Præsentationens transcript:

1 Ved eksamen bliver de studerende prøvet i forhold til deres: Viden om grundlæggende begreber, teorier og forskningstraditioner vedrørende IT som medie samt dets brug og betydning i kultur og samfund. Færdigheder i planlægning og gennemførelse af basale analyser af IT mediers betydning og brug. Evne til at sammenligne og reflektere over forskellige forskningstraditioner og analyseformer inden for området. Synopsen skal laves på baggrund af disse krav.

2 Definition af synopsis En synopsis består af en beskrivelse og afgrænsning af et genstandsfelt samt en problematisering og motivering af et bestemt emne inden for genstandsfeltet. Emnet kan være teoretisk, metodisk eller empirisk i sit fokus. Formålet med en synopsis er at give de studerende lejlighed til at formulere et oplæg til den dialog, der skal foregå ved den mundtlige eksamen.

3 Formelle krav En tremandsgruppe forventes at udarbejde en synopsis på 4 - 6 sider. For hvert yderligere gruppemedlem gives der et tillæg på max. 2 sider per person. Til eksamen holder hver person ca. 10 min. oplæg ud fra synopsen og derefter leder eksaminator den generelle diskussion som både kan handle om synopsen, oplæggene og pensum.

4

5 Eksempel på en Eksamens- præsentation

6 Netkultur, socialitet og Kommercielle interesser Præsentation af case / afgrænsning Gennemgang af begrebsdefinition Dell forummet, belyst ved Circuit of culture-modellen Dell-computeren som kulturel artefakt Jenkins vs. Baudrillard Diskussion / konklusion

7 Præsentation af case Hvad foregår der?

8 Begrebsdefinition Socialitet Niklas luhmann Sociale handlinger henviser til hinanden Handlingssystem afgrænser sig fra sin omverden Handlinger uden relation til samme meningssammenhæng tilhører systemets omverden En differentiering mellem indenfor og udenfor

9 Begrebsdefinition Community David Bell ’community and cyberculture’ B. Anderson: community=holdes sammen af delt kulturel praksis Tönnies ’Gemeinschaft’ Cyberspace, ’rum’ hvor grupper mødes og deler information Bells konklusion Social tilrækningskraft på Dells forum

10

11 circuit of culture-modellen. Hvordan kan vi se modellens elementer komme I spil på Dells forum: Repræsentation: Brugerne repræsenterer sig selv via indtrykshåndtering og andre markører som f.eks. antal posts. Producenten markerer sig igennem rammen på den ene side, og hele informationsstrømmen på den anden – produktet betinger al udveksling som udgangspunkt. Identitet: Distinktionen inde/ude skaber forudsætning for den produktidentifikation der synes at være i spil. Producentens identitet som troværdig og kvalitetsfremmende styrkes gennem relativ åbenhed. Produktion: Konkret viden produceres af brugerne, dels som know-how, dels som reelt kvalitetsforøgende tillægsprodukter. Producenten øger sin omsætning igennem socialitet som troværdig produktreklame. Forbrug: Forbrug konvergerer med identitet og fællesskab, og på denne måde genereres en delt produktidentifikation der både virker internt og eksternt. Socialitet og forbrug bliver en enhed i stor målestok. Styring: Producenten styrer ultimativt set informationsstrømmen og opretholder meningsgrænserne via deres moderatorer.

12 Dell computere som kulturel artefakt Eksempel på brugernes hjemmelavede wallpapers Dell giver ’frihed til at vælge’ Eksempel på brugersignatur

13 Dell-forums distinktioner i det kulturelle univers

14 Dell computere som kulturel artefakt

15 Jenkins vs Baudrillard Elementernes teoretiske placering Brugerne definerer produktet som kulturelt objekt Brugerne har autonomi i kommunikationen Brugeren skaber produktet – også konkret Brugeren bibringer afgørende mening Producenten ejer rammen Producenten sætter meningsgrænserne Producenten skaber et artificielt behov Hvad der ligner fri debat er et panoptikon ||||||||||||||||||||||

16 Konklusion - Diskussion Hvilke elementer karakteriserer Dells forum set fra brugernes synsvinkel? Anonym/pseudonym udveksling af information og Indtrykshåndtering i et medieret rum. Er lig med et øget informationsniveau, og en øget identifikation med gruppen/produktet. Kommunikationsstrukturen: Mange-til-mange, Aktiv/passiv fordeling af modtagere. Er lig med et forhandlingsbart produkt. Kommunikationens udbredelsespotentiale er lig med en øget magt til brugerne.

17 Konklusion - Diskussion Hvilke elementer karakteriserer producentens optik? Mærkeloyalitet. Mærkeimage – åbenhed, fællesskab og distinktionskraft. Reklameværdi på en anden måde, med en øget autenticitet og troværdighed. Socialiteten som et tiltrækningsfelt for nye potentielle kunder.

18 Konklusion - Diskussion Vi mener: At der med et forum som Dells er tale om en ny blanding af det sociale og det kommercielle. At dette rummer markante konsekvenser både for bruger og producent. At kultur, socialtet og kommercielle interesser konvergerer på Dells forum. At dialektikken mellem bruger og producent ikke entydigt kan analyseres udfra hverken Jenkins’ eller Baudrillards teorier.

19 Slut på oplæg


Download ppt "Ved eksamen bliver de studerende prøvet i forhold til deres: Viden om grundlæggende begreber, teorier og forskningstraditioner vedrørende IT som medie."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google