Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencerejsen 2002. Program informationsmødet 14. maj 13.00-13.15Velkomst ved Henrik Hjortdal, SCKK 13.15-14.00 Hvad karakteriserer et godt forskningsmiljø?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencerejsen 2002. Program informationsmødet 14. maj 13.00-13.15Velkomst ved Henrik Hjortdal, SCKK 13.15-14.00 Hvad karakteriserer et godt forskningsmiljø?"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencerejsen 2002

2 Program informationsmødet 14. maj 13.00-13.15Velkomst ved Henrik Hjortdal, SCKK 13.15-14.00 Hvad karakteriserer et godt forskningsmiljø? Ved Bo Jacobsen 14.00-14.15 Pause 14.15-15.15 Kompetencerejsen – et netværks- forløb om kompetenceudvikling i praksis for universitetsinstitutter. Ved Inger Lise Breivik, Leif Pjetursson og Anne Wessberg 15.15-15.45 Spørgsmål og dialog i plenum 15.45-16.00 Afslutning og tilmelding til netværket

3 Baggrund for projektet Resultaterne fra Kompetenceundersøgelsen 2001, inkl. input fra en fokusgruppe om kompetence- udvikling på universitets/forskningsområdet Mellem strategier og videnstrømme, en under- søgelse om brugen af personalepolitiske værk- tøjer på universitetsområdet, udarbejdet for Udviklings- og Omstillingsfonden i 2001. Evalueringer af Udviklings- og Omstillingsfondens projekter på universitets/forskningsområdet (1999-2001), hvor bl.a. behovet for personale- ledelse og kompetenceudvikling fremhæves. Dialog med ansatte på universitetsområdet.

4 Formål Bidrage til at aftalen om strategisk og syste- matisk kompetenceudvikling føres ud i praksis på universitetsområdet, herunder øge ledernes og medarbejderenes viden om og indsigt i kompetenceudvikling og herved bidrage til at skabe en kultur med fælles læring og øget samarbejde, der kan medvirke til forskning og undervisning af høj (international) kvalitet.

5 Hvorfor deltage? Strategisk forankring af kompetenceudviklingen – sikrer at udviklingen af instituttets, forsknings- områdets og den enkelte medarbejders kompe- tencer er tilpasset fremtidens ønsker og krav. Bidrager til højere kvalitet i forskningen og en bedre brug af instituttets ressourcer Skaber et bedre arbejdsklima – fordi kompe- tenceudvikling skaber større åbenhed og øget samarbejde Medvirker til bedre rekruttering og fastholdelse – kompetenceudvikling sætter fokus på instituttets og den enkeltes udviklingsmuligheder.

6 Arbejdsform og omdrejningspunkt Arbejdsform: et arbejdende netværk – et arbejds- og dialogforum mellem ca. 30 praktikere fra 8-10 universitetsinstitutter. Netværksmøderne: I alt syv heldagsmøder fra september 2002 til juni 2003. Netværket mødes ca. hver anden måned. Omdrejningspunkt: det konkrete kompetence- udviklingsprojekt som instituttet vil arbejde med. Konsulentrådgivning: Mellem netværksmøderne er der mulighed for at få støtte og rådgivning fra SCKK-konsulenter.

7 Krav til deltagelsen Arbejde med et kompetenceudviklingsprojekt Deltage i netværket med minimum to og max fire personer Institut/viceinstitut- eller afdelingsleder skal være en af deltagerne Til hvert møde skal der være mindst to deltagere til stede Afsætte tid på instituttet til at arbejde med projektet Formidle resultaterne fra kompetencerejsen til andre institutter og universiteter


Download ppt "Kompetencerejsen 2002. Program informationsmødet 14. maj 13.00-13.15Velkomst ved Henrik Hjortdal, SCKK 13.15-14.00 Hvad karakteriserer et godt forskningsmiljø?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google