Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Sundhedsaftalerne Indholdet i de bilaterale aftaler. v/kontorchef Jens Bejer Damgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Sundhedsaftalerne Indholdet i de bilaterale aftaler. v/kontorchef Jens Bejer Damgaard."— Præsentationens transcript:

1 Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Sundhedsaftalerne Indholdet i de bilaterale aftaler. v/kontorchef Jens Bejer Damgaard

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indlæggelses- og udskrivningsforløb (1)  Varslingsfrister: Et kontinuum fra timefrister til værdibaseret aftale  Problemstilling i forhold til kommuner hvor patienter går til ikke-kontakthospitaler (evt. uden for Region Midtjylland).  Varslingsfrister og betaling for færdigbehandlede patienter  ”Åben indlæggelse” – den kommunale medfinansiering

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indlæggelses- og udskrivningsforløb (2) Uhensigtsmæssige indlæggelser  Udgående teams (palliative, KOL (ilt), vagtordning, shared care, brobyggerteam – aflastningspladser/kort tidspladser)  Den kommunale medfinansiering på ca. 20% har fyldt meget i forhandlingerne. Den regionale finansiering på ca. 80% har ikke fyldt så meget..!  Fællesfinansierede aflastningspladser opsiges  ”Redskab”: Oversigt over alternativer til indlæggelse bla. til praktiserende læger.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indlæggelses- og udskrivningsforløb (3) Opfølgning  Alle kommuner deltager på klyngeniveau  Enkelte kommuner har ønsket – og fået - en bilateral opfølgning  Sundhedskoordinationsudvalgets rolle i forhold til opfølgningen? Vi vil gerne lægge op til en årlig orientering – med mulighed for at komme med ideer/emner til næste års opfølgning.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Træningsområdet Genoptræningsplaner…  Opleves som en bureaukratisk ”tidsrøver”  Hjemtagning á lá Carte vs. ”rå” opgaveoverdragelse  Men vi har ikke hørt om mange klager fra borgere….  Privat fysioterapi  ICF udbredelse (vs. ”Fælles sprog 2”)  Fælles skolebænk  Der etableres en it-temagruppe til implementering af MedCom standarder, fx genoptræningsplaner  Fællesfinansierede genoptræningspladser opsiges

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hjælpemiddelområdet  Afgrænsningscirkulæret er uklart. Der søges en tolkning på landsplan, hvorefter principperne indarbejdes i aftalerne.  Mulighederne for etablering af fælles hjælpemiddeldepot i én klynge undersøges.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og sundhedsfremme (1)  Prioritering af KOL, diabetes og hjerte-kar sygdomme følges op af mange kommuner  Lokal mestrings- og læringscenter får kommunal opbakning  Sundhedscenter med patientskoletilbud  Rygestoptilbud (tobaksprojekter) alle kommuner (screening på flere hospitaler for rygning)  Stressprojekt og projekt til udredning af patienter med rygsygdomme (i evalueringsfasen)  Sammenhængende børneindsats  Opsporing af gravide misbrugere  Livsstilscafeer

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og sundhedsfremme (2)  MRSA (hygiejneområdet)  Overvægtige børn  Rehabilitering af kræftpatienter  Indsats overfor KRAM-faktorerne  Osteoporose

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Aftalerne sendt til politisk behandling – hvad så bagefter?  På kort sigt: Aftaler – evt. direkte politisk forhandlet mellem Region og Kommuner – om etablering af tilbud/samarbejder/ projekter mv.  På mellemlangt sigt: Klyngemøder og bilateral opfølgning på de aftalte indsatser.  På længere sigt: (Politiske) overvejelser om indhold til forhandlingsoplæg til 2. generationsaftaler.


Download ppt "Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Sundhedsaftalerne Indholdet i de bilaterale aftaler. v/kontorchef Jens Bejer Damgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google