Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori og metode pkp september 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori og metode pkp september 2006"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori og metode pkp september 2006
Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

2 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Humanvidenskab Samfundsvidenskab Naturvidenskab VIDENSKABSTEORI

3 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
ARS SCIENTIA

4 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
FILOSOFIKUM EMPIRI TEORI PARADIGMER

5 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
PROBLEMORIENTERET PROJEKTARBEJDE

6 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

7 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

8 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
EFTERÅR 2006 Tema 1: MUSIK, MUSIKVIDENSKAB, VIDENSKABSTEORI Tema 2: ANALYSETEORI OG METODE Tema 3: TEGN, SPROG OG NOTATION FORÅR 2007 Tema 4: PROBLEMORIENTERET PROJEKTARBEJDE Temaer om forskellige videnskabsteoretiske retninger

9 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

10 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

11 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

12 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
MENNESKE SAMFUND HISTORIE Finn Gravesen: ”Musikken og eftertanken” in Gravesen (red.): Musikken har ordet. København: Gyldendal 1993, s

13 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Struktur toner, rytmer, klange, dynamik, relationer .. Funktion social rolle, anvendelse, brug, ”sted” Indhold følelse, betydning, associationer

14 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
MENNESKE Organisme kød, blod, knogler, muskler, nerver, sanser Rolle social funktion, stilling, profession, metier Psyke / Individualitet individualitet, sjæl, personlighed

15 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
SAMFUND Topografi ”luftfoto”, statisk billede Funktion topografien ”live” Ideologi ideer, love, regler, politik

16 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
HISTORIE fortid, tilblivelse, udvikling, dynamik

17 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

18 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
På spørgsmålet: hvad er musik, findes intet enkelt og entydigt svar (1) hvad skal eller bør regnes som musik, modsat ”ikke musik” eller ”ikke længere musik”? (2) hvad er musik ”egentlig”, ”inderst inde”? Hvad er det musiks væsen at være. (3) hvor ”findes” musik, hvad ”består” den af?

19 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Genstanden for musikvidenskabelig interesse er ikke bare musik i en eller anden begrænset ”lydlig” mening. Man må meget ofte være opmærksom på større dele eller ligefrem hele de sammenhænge, situationer og totaloplevelser, hvori noget som kaldes musik indgår, ja endda at agte på handlinger mm., som på mere indirekte vis er relaterede til musik men som alligevel i den sidste ende er medbestemmende for denne. Ingmar Bengtsson 1973, s.6

20 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Musik kan under alle omstændigheder betragtes som en form for kommunikation, som en form for meningsfyldt meddelelse baseret på specifikt musikalske koder i dette udtryks brede semiotiske mening Ingmar Bengtsson 1973, s.8

21 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
KUNSTMUSIK FOLKEMUSIK POPULÆRMUSIK En aksiomatisk trekant

22 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

23 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

24 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Humanvidenskab Samfundsvidenskab Naturvidenskab VIDENSKABSTEORI

25 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

26 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

27 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Humanvidenskab Samfundsvidenskab Naturvidenskab VIDENSKABSTEORI

28 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
Humanistiske videnskaber, humanvidenskaber, humaniora beskæftiger sig med Mennesket som subjekt, som et tænkende, følende, handlende, kommunikerende væsen samt Produkterne af menneskets tanker, handlinger, kommunikationer. (f.eks. skrifter, kunstværker, redskaber, bygninger, klæder) Mennesket som kulturskabende og kulturskabt Collin og Køppe

29 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

30 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
1. Det humane vs det ikke humane 2. Tænkende subjekter vs fysisk stof 3. Individ vs Kollektiv 4. Idiografisk vs. Nomotetisk synsvinkel Collin og Køppe

31 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
POSITIVISME HERMENEUTIK

32 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

33 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
INDUKTION DEDUKTION

34 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori
RELIABILITET VALIDITET

35 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

36 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

37 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori

38 Musik, musikvidenskab, videnskabsteori


Download ppt "Videnskabsteori og metode pkp september 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google