Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Creative Commons IT Universitetet, 22 April 2008 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Creative Commons IT Universitetet, 22 April 2008 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School."— Præsentationens transcript:

1 1 Creative Commons IT Universitetet, 22 April 2008 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

2 2 »Nettet slår ophavsretten ihjel« Christian Nissen, Computerworld, 17/4-08 Hvad er problemet? Hvilke interesser spiller ind?

3 3 Introduktion til ophavsret Effektiv konkurrence v. monopolisering Beskyttelsens genstand Litterære og kunstneriske værker Også EDB programmer Beskyttelsens indhold (eneret)‏ Fremstille eksemplarer Tilgængeliggøre for offentligheden Sælges, udlejes, opføres, vises offentligt etc. Også bearbejdninger (incl. oversættelser m.v.)‏ Krav på kreditering

4 4 Introduktion til ophavsret Indskrænkninger i beskyttelsen Midlertidig eksemplarfremstilling Eksemplarfremstilling til privat brug Dog ikke EDB programmer Ikke digital form ved lånt eller lejet forlæg Musik, film m.v. (digital form) kun til personligt brug Overdragelse af rettigheder Rettigheder kan overdrages Dog ikke »droit morale« og kreditering Overdragelse af eksemplarer medfører ikke overdragelse af ophavsret

5 5 Introduktion til ophavsret Ophavsrettens gyldighedstid 70 år fra ophavsmandens dødsår Tekniske foranstaltninger m.v. Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at foretage omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger Værktøjer må heller ikke markedsføres

6 6 Creative Commons Etableret i 2001 Lawrence Lessig, Stanford Law School Open source inspireret (GNU GPL)‏ Lyd, billede, video, tekst, litteratur, hjemmeside mv »Some rights reserved« I stedet for »all rights reserved« 44 jurisdiktioner (9+ på vej)‏ Creative Commons Danmark Åbent, bredt funderet forum Processen og status Se også www.creativecommons.dk

7 7 Primære licens-elementer Navngivelse (»Attribution«)‏ Kreditering af den originære rettighedshaver God skik under hensyn til medium Værkets titel og eventuelt tilknyttet URI Intakte copyright notices (copyright mærkning)‏ Ikke kommerciel (»Non-Commercial«)‏ Kommercielt sigte eller med henblik på at oppebære et vederlag Vederlagsfri P2P deling er ikke kommerciel Del på samme vilkår (»ShareAlike«)‏ Ingen bearbejdelser (»NoDerivativeWorks«)‏

8 8

9 9 Maskinlæsbar udgave

10 10 Licensaftalen Global, royalty-fri, ikke eksklusiv, tidsubegrænset »Værket« omfatter Værker i ophavsretlig forstand Ophavsretbeskyttede præstationer/frembringelser Generelt Begrænser ikke privat brug, citatret mv. (»fair use«)‏ Udøvelse af brugen forudsætter accept af licensen Kopi af licensen (/URI) ved udøvelse af rettigheder Gælder for alle medier og formater

11 11 Særligt om musikværker Licensgiver bevarer retten til royalties for kommerciel offentlig fremførelse Ikke Ikke-kommerciel offentlig fremførelse Kan opkræves af KODA (medlemsskab)‏ Forsøgsordning Kun »ikke-kommerciel« licensen Retningslinier for »ikke-kommerciel« Kun brug af en privatperson eller visse nonprofit-organisationer Må ikke modtage vederlag Må ikke anvendes i forbindelse med reklame, annoncering, sponsorering m.v.

12 12 Forretningsmodeller Primært et tilbud til rettighedshaver Afbalanceret og gennemskuelig licens Giver også tryghed til rettighedsudøver (brugeren)‏ Markedsføring og donationer Udvalgte eller gamle / indtjente værker Goodwill i »open source« Større spredning / brug af værket Mulighed for at forbeholde sig kommerciel brug Licensen hindrer ikke alternativ udgivelse Men licensen kan ikke trækkes tilbage! »Versionering«

13 13 Om retshåndhævelse Suveræne stater (folkeretten)‏ Hvad er en stat? Territoriale afgrænsninger Lovgivning og håndhævelse Anerkendt jurisdiktionskompetence Territorialhøjhedens grundsætning Personalhøjhedens grundsætning Virkningsprincippet Virkning Krænke statslige interesser Det passive personalitetsprincip

14 14 Håndhævelsesdilemmaet Udgangspunkt: Ingen arme ingen kager Ansvar for (lokal) medvirken Håndhævelsesformer Traditionel retshåndhævelse Offentlig retshåndhævelse Privat retshåndhævelse Alternativ retshåndhævelse Håndhævelse gennem markedet Teknisk håndhævelse Allofmp3 og Pirate Bay Fællesskabsretten

15 15 Thank you for your attention! Jan Trzaskowski Copenhagen Business School (Law Department) jan@extuto.dk / (+45) 25 37 02 05 www.legalriskmanagement.com / www.cbs.dk This presentation is made in OpenOffice.org


Download ppt "1 Creative Commons IT Universitetet, 22 April 2008 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google