Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor nåede demonstrationslandbrugene ikke ned på 1,7? Jens Erik Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor nåede demonstrationslandbrugene ikke ned på 1,7? Jens Erik Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor nåede demonstrationslandbrugene ikke ned på 1,7? Jens Erik Jensen

2 De syv demoejendomme

3 Eksempel på markkort Hans Larsen 420 hektar, heraf 382 ha dyrket jord fordelt på 45 marker, dvs. areal 8,5 ha i gns.

4 De syv demoejendomme ► Ejendomsstørrelse mellem 174 og 550 ha (gennemsnit 297 ha) ► Planteproduktion af varierende betydning ► Gratis rådgivning vedr. optimalt pesticidforbrug i 2006 ► DJF har lavet detaljerede registreringer på to af ejendommene

5

6 Forløbet i 2006 ► Indledende bedriftsbesøg med konsulent ► Kick-off møde for konsulenter i april ► Markvandringer i juni ► Løbende formidling via sparktildosen.dk, landbrugspressen og lokale informations- kanaler ► Før-høst bedriftsbesøg ► Afsluttende bedriftsbesøg i december ► Afrapportering foregår for tiden

7 Ejendommenes BI i høstår 2005 Arealvægtet BI=2,45, måltal=1,85 BI 33% over måltal

8 Ejendommenes BI 2005 og 2006

9 Ejendommenes BI i høstår 2006 Arealvægtet BI=2,21, måltal=1,82 BI 21% over måltal

10 Muligheder og barrierer - generelt ► Professionelle driftsledere ► Godt udstyr og stor sprøjtekapacitet ► Rådgiverne er dygtige og med gode evner og værktøjer til at komme tæt på behov ► Bedriftens samlede økonomi optimeres ► Pletsprøjtning, mange ha pr. påfyldning ► Rådgivere er sparringspartnere, ideer skal modnes for at ændre praksis

11 Muligheder og barrierer - ukrudt ► Tolerance for restukrudt, dog ikke frøavlere ► Grundigt kendskab til ‘gamle’ marker ► For lave doseringer i flere år kræver øget indsats ► Græsukrudt breder sig mange steder ► Nytilkøbt jord er ofte beskidt ► Pletsprøjtninger svære at gennemføre ► Red. jordbearbejdning + vintersæd = ukrudt

12 Muligheder og barrierer - svampe ► Optimal timing og mod svampe ► Behandling tilpasses sortsvalget ► Behov er velbelyst i forsøg ► ‘Rutinebehandlinger’ mod tidlige svampe- angreb forekommer ► Red. jordbearbejdning + flerårig hvede = stort bekæmpelses- behov (bl.a. DTR)

13 Muligheder og barrierer - skadedyr ► Markinspektion + skadetærskler giver sikker behovs- vurdering ► Lus bekæmpes sammen med svampe ► Forebygger kørsler i egen/medarbejderes ferie ► Rapsskadedyr og specialafgrøder giver højt BI

14 Muligheder og barrierer – vækstreg. ► Ved bevidst justering af udsædsmængde, kvælstofstrategi og sortsvalg er vækstregulering unødvendig i korn ► Visse vinterbyg-sorter skal vækstreguleres ► Vækstregulering af frøgræs er en meget god forretning

15 Muligheder og barrierer - økonomi ► Sparet kemi kan betale for øget brug af rådgivning ► Planteværn betyder mindre end andre områder for bedriftens samlede økonomi ► Incitamenter skal ændres væsentligt for at flytte praksis

16

17 Konklusioner ► Projekt med god bevågenhed ► Pesticidforbrug reduceret med 10% i 2006 ► Stadig 20% fra målet ► Ændringer i sædskifte og sortsvalg kan flytte noget ► Udfordring at holde niveauet flere steder ► I lyset af den store indsats fra landmænd og konsulenter bliver det svært at nå 1,7!

18 TAK til… ► De syv ‘demoværter’ og deres medarbejdere ► Planteavlskonsulenterne ► DJF ► DFFE ► Medierne


Download ppt "Hvorfor nåede demonstrationslandbrugene ikke ned på 1,7? Jens Erik Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google